Sijil Naziran Bersih

 

Sijil Naziran Bersih


DID SARAWAK ACHIEVED

TERKINI

SIJIL NAZIRAN BERSIH TAHUN 2014

Hasil daripada program naziran yang telah dijalankan pada tahun 2014 mendapati tahap pengurusan kewangan di Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak adalah CEMERLANG kerana PTJ secara keseluruhannya mematuhi Panduan Pengguna e-SPKB dan peraturan yang berkuatkuasa.


LATEST SIJIL NAZIRAN BERSIH TAHUN 2014 SIJIL NAZIRAN BERSIH TAHUN 2013

 

Copyright © Department Of Irrigation & Drainage Sarawak


Last Updated On 25 Jun 2024

Operating Hours

Monday - Thursday
8:00am to 1:00pm & 2:00pm to 5:00pm

Friday
8:00am to 11:45pm & 2:15pm to 5:00pm

Saturday, Sunday & Public Holiday
Counter closed

image Polls
image Announcement