Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice For May 2021: DID BINTULU

DID Bintulu
About Us
Organisation Chart Administration / Finance Schemes
Hydrology Quotation Mechanical Contact Us

 

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR MAY 2021
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

TARAF

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE  

CALLING

CLOSING

1
DID/BTU/600/1/1/16-21
Proposed Clearing And Desilting Sg. Sepegang, Bintulu
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala: 1(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1


Bumiputera 05.05.2021
(Rabu)
12.05.2021
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas
nama
Kerajaan Negeri Sarawak

atau
dibayar melalui "SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
2 DID/BTU/600/1/1/19-21
Proposed Maintenance Of Coastal Protection Struture At Taman Good Park, Bintulu
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 3(a)(i)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1


Bumiputera 05.05.2021
(Rabu)
12.05.2021
(Rabu)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas
nama
Kerajaan Negeri Sarawak

atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
3 DID/BTU/600/1/1/20-21(F)
Proposed Drainage Improvement Works At Gem Park, Bintulu, Sarawak
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred: G1
Kategori/Pengkhisisan; CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 3(a)(ii)

Bumiputera 05.05.2021
(Rabu)
12.05.2021
(Rabu)
Closing Time
12.00 noo
n

RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui
 "SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
4 DID/BTU/600/1/1/21-21
Proposed Clearing & Desilting Works Of Perimeter Drain At Kakus Drainage Scheme, BIntulu, Sarawak
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala: 1(b)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1


Bumiputera 05.05.2021
(Rabu)
12.05.2021
(Rabu)
Closing Time
12.00 noo
n
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

Useful Links

Useful Links