Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 24 Sep 2019
Version 8.2.2
Quotation Notice For August 2019: DID BINTULUQuotation Notice For August 2019: DID BINTULU
DID Bintulu
About Us
Organisation Chart Administration / Finance Schemes
Hydrology Quotation Mechanical Contact Us

 

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR AUGUST 2019
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE  

CALLING

CLOSING

1

DID/BTU/600/1/1/33-19(F)

Proposed Maintenance Of Pond, Inlet & Outlet Structure At Tmn Bamboo, Bintulu


Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK) yang Masih di Bahagian Bintulu

Gred : G1
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengna UPKJ Sarawak

Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah di Bahagian Bintulu

Kelas : F
Kepala : IV
Sub-Kepala : 1b19.08.2019


27.08.2019
Closing Time
12.00 noon

CLOSED


25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
2

DID/BTU/600/1/1/34-19(F)

Proposed Maintenance Of Pond At UPM Flat, Bintulu
Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK) yang Masih di Bahagian Bintulu

Gred : G1
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengna UPKJ Sarawak

Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding yang masih sah di Bahagian Bintulu

Kelas : F
Kepala : IV
Sub-Kepala : 1b


19.08.2019 27.08.2019
Closing Time
12.00 noon

CLOSED

25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
3

DID/BTU/600/1/1/35-19

Membina Sistem Perparitan Pertanian Rh. Lichong Ak ALong, Sebutin, Tubau, Bintulu, Sarawak

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK),  Sijil (UPKJ) & Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah di  Bahagian Bintulu

Kelas : F
 Kepala : IV
Sub-Kepala : 1(b)

ATAU

Kelas : F
 Kepala : I

Sub-Kepala : 1

19.08.2019 27.08.2019
Closing Time
12.00 noon

CLOSED

25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu