Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice For June 2022 : DID Sarikei

DID SARIKEI DIVISION QUOTATION NOTICE  FOR JUNE 2022
JALAN KAPUR, 96100 SARIKEI
Tel. No. : 084-644744       Fax No. : 084-652186

ITEM

 NO. SEBUTHARGA DAN TAJUK

KELAYAKAN

FI DOKUMEN
(RM)

TARIKH

CATATAN

BUKA

TUTUP

1

DID/SKI/FQ/600-22-12/JPD

NAIKTARAF JALAN PERHUBUNGAN DESA (JPD) RH. SWAK AK JALIK, SARIKEI, SARAWAK.


Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil SPKK & Sijil Taraf Bumiputera Gred G2 Ketegori CE
Pengkhususan CE21 Atau CE01

Atau

UPKJ & Sijil Taraf Bumiputera Kelas E/EX Kepala I Sub-Kepala 1 Atau Kepala III Sub-Kepala 2(b) berdaftar dengan CIDB

-

29.06.2022
(Rabu)

06.07.2022 (Rabu)

Closing Time
12.00 noonDokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat di Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sarikei, Jalan Kapur, 96100 Sarikei.

        
2

DID/SKI/FQ/600-22-13/RIV

PROPOSED RIVER EROSION PROTECTION WORK AT SK. ULU PEDANUM, PAKAN, SARIKEI


Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil SPKK & Sijil Taraf Bumiputera Gred G1 Ketegori CE

Pengkhususan CE21 Atau CE03

Atau

UPKJ & Sijil Taraf Bumiputera Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 Atau Sub-Kepala 3a berdaftar dengan CIDB 

(Berdaftar di Daerah Julau dan Pakan Sahaja)-

29.06.2022
(Rabu)

06.07.2022 (Rabu)

Closing Time
12.00 noon

Useful Links

Useful Links