Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice For September 2020 : DID HQ

DID HEADQUATERS
QUOTATION NOTICE FOR SEPTEMBER 2020
Tel. No. : 082-243241 Fax No.082-426400

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING

1

No. Sebutharga: JPS(SH)/P/SK/PT/1/20

Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Projek Pembinaan Struktur Perlindungan Hakisan di Kpg. Muara Tebas, Kuching, Sarawak

Berdaftar dengan CIDB:
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah

Gred:G1, Kategori: CE, Pengkhususan : CE12

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak:

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan Sijil Taraf Bumiputera (jika ada) yang masih sah.

Kelas: F Kepala: I, Sub-Kepala:5(a)

14.09.2020

23.09.2020

Sebelum atau pada 24.09.2020 tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

 

Peti Sebutharga Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.

 Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat ini semasa waktu pejabat.

Sebutharga Bumiputera

 

Mengeluarkan Pos/Wang Kiriman Pos berharga
RM20.00 yang dibuat  atas nama Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”

 

2
No. Sebutharga:         DID/HRM/Q/1/2020

Baju Korporat Jabatan Tahun 2020

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) Bekalan dan Perkhidmatan yang masih sah.

Kategori : C, Kepala : VI, Sub-Kepala : 2(a)

17.09.2020

25.09.2020

Sebelum atau pada 28.09.2020 (Isnin) tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

 

Peti Sebutharga Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.

 Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat ini semasa waktu pejabat.

Sebutharga Bumiputera


bayaran yuran Dokumen Sebutharga ini berharga
RM10.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order)

atas nama Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”

Useful Links

Useful Links