Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For September 2022 : DID HQ

 
DID SARAWAK - Sarawak  September  2022
Item
Tender Number 
Title
Closing Date 
1

JPS/P/SK/MK/02/2022
Download PDF

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELAGA TIUB SEKOLAH-SEKOLAH PEDALAMAN DI NEGERI SARAWAK (ZON 1) DAN KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN.
12.00 noon, 03/10/2022
Monday
2

JPS/P/SK/MK/03/2022
Download PDF

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELAGA TIUB SEKOLAH-SEKOLAH PEDALAMAN DI NEGERI SARAWAK (ZON 2) DAN KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN.
 12.00 noon, 03/10/2022
Monday
3
 DID/TN/D/214-07/2022
Download PDF
Construction and Completion of Upgrading Farm Road 3M Wide Gravel Road and 3 Units of HDPE Culvert at Luban Ulu, Spaoh,  Betong Division.
12.00 noon, 21/09/2022
Wednesday

CLOSED
4
DID/TN/D/215-07/2022
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Pertanian Di Kpg Lubok Serampang, Sundar, Lawas.
12.00 noon, 21/09/2022
Wednesday

CLOSED
5
DID/TN/D/216-07/2022
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Pertanian Di Bukit Bunyau, Ulu Merapok, Lawas.
12.00 noon, 21/09/2022
Wednesday

CLOSED
6
DID/TN/D/217-07/2022
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Pertanian Di Panglong, Kpg Dato Kuala Lawas, Lawas.
12.00 noon, 21/09/2022
Wednesday

CLOSED
7
DID/TN/D/218-08/2022
Download PDF
PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI
Hyundai Inokom Santa FE 2.4L(P) A/T (4WD) QSG 4118
 
12.00 noon, 21/09/2022
Wednesday

CLOSED
8
DID/TN/D/219-08/2022
Download PDF
PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI
1 Hitachi Dragline KH55
DID 31-92 (Tanpa Green Card)   
2 Hitachi EX200 Excavator 
DID 31-166 (Tanpa Green Card) 
3 Hyundai Robec 200LC Excavator QSG 1591(Ada Green Card)
4 19000 litres Diesel Skid Tank 
5 Hitachi Dragline KH70
DID 31-75 (Tanpa Green Card
12.00 noon, 21/09/2022
Wednesday

CLOSED

KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK
HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI  ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk  tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut. 
 
 
 


Tender Number JPS/P/SK/MK/02/2022
Title PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELAGA TIUB SEKOLAH-SEKOLAH PEDALAMAN DI NEGERI SARAWAK (ZON 1) DAN KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN.
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi bermula pada 09 September 2022 (Jumaat) hingga 30 September 2022 (Jumaat) pada masa seperti berikut di Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis:  8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang - 4.00 Petang.   Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang. 
Category of Classification Tender adalah dipelawa daripada Pembekal/Kontraktor yang berdaftar denagan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam Kod Bidang yang ditentukan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada  masa ini bagi bekalan/perkhidmatan berikut:-

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan masih sah. 
Kod Bidang:220503 & 220507 
(Terbuka)

Document Fee RM80.00
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank/Kiriman Wang Pos (Money Order) /Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit/Taklimat Tender:  Taklimat Tender adalah DIWAJIBKAN pada 9.00 Pagi, 09/09/2022 (Jumaat) Tempat Berkumpul: Bilik Mesyuarat, Tingkat 7, JPS Sarawak, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil  Kementerian Kewangan  sahaja boleh menghadiri sesi taklimat tender. Pembekal/Kontraktor/Syarikat  tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Sila bawa bersama SALINAN sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Hanya Kontraktor/Pembekal/Syarikat yang menghadiri taklimat tender dibenarkan mengemukakan tender.
Completed Documents to be sent to: Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak,  Ibu Pejabat, JPS Sarawak, Tingkat10, Wisma Saberkas,
Jalan Tun Abang Haji Openg,93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Monday  3 October  2022
Date of Advertising 05/09/2022  Monday. Utusan Sarawak

back to topTender Number JPS/P/SK/MK/03/2022
Title PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELAGA TIUB SEKOLAH-SEKOLAH PEDALAMAN DI NEGERI SARAWAK (ZON 2) DAN KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN.
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi bermula pada 09 September 2022 (Jumaat) hingga 30 September 2022 (Jumaat) pada masa seperti berikut di Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis:  8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang - 4.00 Petang.   Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang. 
Category of Classification Tender adalah dipelawa daripada Pembekal/Kontraktor yang berdaftar denagan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam Kod Bidang yang ditentukan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada  masa ini bagi bekalan/perkhidmatan berikut:-

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan masih sah. 
Kod Bidang:220503 & 220507 
(Terbuka)

Document Fee RM80.00
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank/Kiriman Wang Pos (Money Order) /Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit/Taklimat Tender:  Taklimat Tender adalah DIWAJIBKAN pada 9.00 Pagi, 09/09/2022 (Jumaat) Tempat Berkumpul: Bilik Mesyuarat, Tingkat 7, JPS Sarawak, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil  Kementerian Kewangan  sahaja boleh menghadiri sesi taklimat tender. Pembekal/Kontraktor/Syarikat  tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Sila bawa bersama SALINAN sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Hanya Kontraktor/Pembekal/Syarikat yang menghadiri taklimat tender dibenarkan mengemukakan tender.
Completed Documents to be sent to: Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak,  Ibu Pejabat, JPS Sarawak, Tingkat10, Wisma Saberkas,
Jalan Tun Abang Haji Openg,93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Monday  3 October  2022
Date of Advertising 05/09/2022  Monday. Utusan Sarawak

back to top


 

 


Tender Number DID/TN/D/214-07/2022
Title Construction and Completion of Upgrading Farm Road 3M Wide Gravel Road and 3 Units of HDPE Culvert at Luban Ulu, Spaoh, 
Betong Division.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/09/2022 hingga 21/09/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class D or E, 
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
 
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 September  2022
Date of Advertising 03/09/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


 

 


Tender Number DID/TN/D/215-07/2022
Title Penyelenggaraan Jalan Pertanian Di Kpg Lubok Serampang, Sundar, Lawas.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/09/2022 hingga 21/09/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 

Class D,
Head I Sub-Head 2(a)(i) and Head III Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga PerolehanTender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 September  2022
Date of Advertising 03/09/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


 

 


Tender Number DID/TN/D/216-07/2022
Title Penyelenggaraan Jalan Pertanian Di Bukit Bunyau, Ulu Merapok, Lawas.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/09/2022 hingga 21/09/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 

Class D
Head III, Sub-Head 1(d) 
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga PerolehanTender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 September  2022
Date of Advertising 03/09/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


 


Tender Number DID/TN/D/217-07/2022
Title Penyelenggaraan Jalan Pertanian Di Bukit Bunyau, Ulu Merapok, Lawas.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/09/2022 hingga 21/09/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 

Class D or E,
Head III sub-Head 1(d) 
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
 

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga PerolehanTender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 September  2022
Date of Advertising 03/09/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


 


Tender Number DID/TN/D/218-08/2022
Title PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI
1 Unit Hyundai Inokom Santa FE 2.4L(P) A/T (4WD) QSG 4118
 
Details/Tawaran: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi mulai 07/09/2022 hingga 20/09/2022 pada masa seperti berikut di Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis:  8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang.   Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang.                                                                                        
Pautan Borang Temujanji yang perlu diisi oleh Pentender 2 hari sebelum temujanji adalah di https://did.sarawak.gov.my.   
 
Category of Classification Dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset 
 
Harga Simpanan RM7,000.00
Document Deposit Deposit Tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap asset atau tertakluk kepada maksima RM10,000.00 dibuat dalam bentuk Kiriman Wang /Wang Pos/draft bank atau Cashier’s Order atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Lokasi Aset/Dilihat:   07/09/2022 dan 08/09/2022 Di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 Petang
Tempat Letak Kereta, Wisma Saberkas, Tingkat 7 .
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 September  2022
Date of Advertising 03/09/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


 


Tender Number DID/TN/D/219-08/2022
Title/Harga Simpanan PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI
1 Hitachi Dragline KH55
DID 31-92 (Tanpa Green Card)   RM3,000.00
2 Hitachi EX200 Excavator 
DID 31-166 (Tanpa Green Card) RM 3,000.00
3 Hyundai Robec 200LC Excavator QSG 1591(Ada Green Card) RM4,000.00
4 19000 litres Diesel Skid Tank RM 1,000,00
5 Hitachi Dragline KH70
DID 31-75 (Tanpa Green Card) RM 3,000.00
 
Details/Tawaran: Tawaran boleh (Bil. B2) dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi mulai 07/09/2022 hingga 20/09/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
 
Category of Classification Dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset 
 
Document Fee -
Document Deposit Deposit Tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap asset atau tertakluk kepada maksima RM10,000.00 dibuat dalam bentuk Kiriman Wang /Wang Pos/draft bank atau Cashier’s Order atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Lokasi Aset/Dilihat:   07/09/2022 dan 08/09/2022 Di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 Petang
 Skim JPS Ketutup, Samarahan 
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 September  2022
Date of Advertising 03/09/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Useful Links

Useful Links