Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 24 Sep 2019
Version 8.2.2
Quotation Notice of DID Miri Quotation Notice of DID Miri


 

DID MIRI QUOTATION NOTICE FOR SEPTEMBER 2019
LOT 460, JALAN CATTLEYA 2, 98000 MIRI, SARAWAK

Tel. No. : 085-654790  Fax No.085-655791

NO

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING

1

DIE4D/11/01(40-19)F

 PROJEK JALAN PERHUBUNGAN DESA (JPD) KAMPUNG KENYAH LEPO’ GAH, TANJUNG TEPALIT, BARAM, MIRI


Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah

Gred : G2, Kategori : CE, Pengkhusus: CE21

ATAU

 Berdaftar dengan UPKJ Miri

Memegang Perakuan pendaftaran CIDB dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah.

 Kelas : E/EX, Kepala : IV, Sub-kepala : 4(a) & 4(b)

12.09.2019 hingga 18.09.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat

19.09.2019
(Khamis) sebelum 12.00 tengahari

CLOSED

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak

 

TERBUKA

Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak