The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Quotation Notice of DID Miri Quotation Notice of DID Miri

 

 

DID MIRI QUOTATION NOTICE FOR  END JULY 2020
LOT 460, JALAN CATTLEYA 2, 98000 MIRI, SARAWAK

Tel. No. : 085-654790  Fax No.085-655791

NO

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING

1

DIE4D/11/01(46-20)F

 

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN JALAN LADANG PEKEBUN KECIL DI KELOMPOK PN.ROS ANAK NARANG, SG BAKAS, BAKONG, BAHAGIAN MIRI

TERBUKA

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB , Sijil Taraf Bumiputera(STB)dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah

Berdaftar dengan UPKJ bahagian Miri dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah.

Gred : G2

Kategori : CE

Pengkhusus: CE21

ATAU

Kelas : E atau EX

Kepala : I

Sub-kepala : 1

28.07.2020(Selasa)

hingga

5.08.2020(Rabu)

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa

0830pg-1230 Tghri

0215ptg-430ptg


OPEN

6.08.2020
(Khamis)

sebelum 12.00 tengahari

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak

 


Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak


2

DIE4D/11/01(47-20)F

 

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN JALAN LADANG PEKEBUN KECIL DI RH.MEDAN SG LEMBONG GELASAH SUAI DAN RH BUNSU SG. KUKUT, NIAH, BAHAGIAN MIRI

 

TERBUKA

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB , Sijil Taraf Bumiputera(STB)dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah

Berdaftar dengan UPKJ Bahagian Miri dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah.

 

Gred : G2

Kategori : CE

Pengkhusus: CE06 atau CE21 atau CE32


ATAU

Kelas : E atau EX

Kepala : I

Sub-kepala : 1

 

 

28.07.2020(Selasa)

hingga

5.08.2020(Rabu)

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa

0830pg-1230 Tghri

0215ptg-430ptg


OPEN

6.08.2020
(Khamis)

sebelum 12.00 tengahari

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak

Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak


3
DIE4D/11/01(42-20)

PROPOSED EROSION PROTECTION WORKS AT KAMPUNG PADANG , BEKENU, MIRI DIVISION

Berdaftar dengan UPKJ bahagian Miri dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah.

Kelas : F

Kepala : I

Sub-Kepala:

 1

28.07.2020(Selasa)

hingga

5.08.2020(Rabu)

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa

0830pg-1230 Tghri

0215ptg-430ptg


OPEN

6.08.2020
(Khamis)

sebelum 12.00 tengahari

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak

Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak


4

DIE4D/11/01(43-20)

 

 

PROPOSED EROSION PROTECTION WORKS AT KAMPUNG RAAN, MIRI DIVISON

 

Berdaftar dengan UPKJ bahagian Miri dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah.


Kelas : F

Kepala : I

Sub-Kepala:

 1

28.07.2020(Selasa)

hingga

5.08.2020(Rabu)

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa

0830pg-1230 Tghri

0215ptg-430ptg


OPEN

6.08.2020
(Khamis)

sebelum 12.00 tengahari

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
5 DIE4D/11/01(44-20)

PROPOSED CLEARING AND DESILTING WORKS AT KAMPUNG TANJUNG BUNGAI BEKENU, MIRI DIVISION

 

Berdaftar dengan UPKJ bahagian Miri dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah.


Kelas : F

 

Kepala : IV

 

Sub-Kepala:1(a) atau 1(b)

28.07.2020(Selasa)

hingga

5.08.2020(Rabu)

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa

0830pg-1230 Tghri

0215ptg-430ptg


OPEN

6.08.2020
(Khamis)

sebelum 12.00 tengahari

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
6 DIE4D/11/01(45-20)


PROPOSED DRAINAGE IMPROVEMENT WORKS AT KAMPUNG BENAWA, MARUDI, MIRI DIVISION

Berdaftar dengan UPKJ bahagian Miri dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah.


Kelas : F

Kepala : I

Sub-Kepala:

 1

28.07.2020(Selasa)

hingga

5.08.2020(Rabu)

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa

0830pg-1230 Tghri

0215ptg-430ptg


OPEN

6.08.2020
(Khamis)

sebelum 12.00 tengahari

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
7

DIE4D/11/01(48-20)F

 

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN JALAN LADANG PEKEBUN KECIL DI RH. NGADAN SG. SEBATO MERAH SUAI, NIAH, BAHAGIAN MIRI

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB , Sijil Taraf Bumiputera(STB)dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah

Berdaftar dengan UPKJ bahagian Miri dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah.

 

Gred : G1

Kategori : CE

Pengkhusus: CE21

ATAU

Kelas : E atau EX

Kepala : I

Sub-kepala : 1

28.07.2020(Selasa)

hingga

5.08.2020(Rabu)

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa

0830pg-1230 Tghri

0215ptg-430ptg


OPEN

6.08.2020
(Khamis)

sebelum 12.00 tengahari

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak