Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 Jul 2019
Version 8.2.1
Quotation Notice of DID Miri Quotation Notice of DID Miri


 

DID MIRI QUOTATION NOTICE FOR JULY 2019
LOT 460, JALAN CATTLEYA 2, 98000 MIRI, SARAWAK

Tel. No. : 085-654790  Fax No.085-655791

NO

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING

1

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(17-19)

(SEBUTHARGA SEMULA)


PROPOSED CLEARING AND DESILTING WORKS EXISTING EARTH DRAIN AT TUDAN PHASE 5, MIRI DIVISION

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ), Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1b atau 4b


10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat

17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari


Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak

 


Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak


2

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(26-19)

PROPOSED CLEARING AND DESILTING WORKS AT PAYA SELANYAU IRIGATION SCHEME, MIRI DIVISION

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ), Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1b atau 4b

10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat

 

17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari

 

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak

 

Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak


3

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(27-19)

PROPOSED CLEARING AND DESILTING WORKS AT BLOCK A, KELULIT DRAINAGE  SCHEME, MIRI DIVISION

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ), Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1b atau 4b

10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat
17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak

4

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(28-19)

PROPOSED CLEARING AND DESILTING WORKS AT BLOCK B, KELULIT DRAINAGE  SCHEME, MIRI DIVISION

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ), Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1b atau 4b

10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat
17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak

5

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(29-19)

PROPOSED CLEARING AND DESILTING WORKS AT BUNGAI MUMMONG DRAINAGE  SCHEME, MIRI DIVISION

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ), Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1b atau 4b

10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat


17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
6

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(30-19)

PROPOSED CLEARING AND DESILTING WORKS AT PUJUT LOPENG DRAINAGE  SCHEME, MIRI DIVISION

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ), Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1b atau 4b

10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat
17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak

7

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(24-19)F

(SEBUTHARGA SEMULA)

PROPOSED CLEARING AND DESILTING WORKS OF SUNGAI TIRIS, BEKENU,  MIRI DIVISION.
Taraf Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB. Memegang Perakuan CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerja Kerajaan(SPKK) yang masih sah.

Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhusus : CE21

ATAU

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) Miri, Memegang Perakuan CIDB dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1 atau 4(b)

10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat

17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak

8

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(31-19)F

PROPOSED MAINTENANCE WORKS OF EXISTING POND C AT TAMAN JELITA, MIRI DIVISION, SARAWAK

Taraf Bumiputera

Berdaftar dengan CIDB. Memegang Perakuan CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerja Kerajaan(SPKK) yang masih sah.

Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhusus : CE21

ATAU

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) Miri, Memegang Perakuan CIDB dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1 atau 4(b)

10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat


17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
9

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(32-19)F


PROPOSED MAINTENANCE WORKS OF EXISTING POND D AT HOLIDAY PARK MIRI DIVISION, SARAWAK

Taraf Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB. Memegang Perakuan CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerja Kerajaan(SPKK) yang masih sah.

Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhusus : CE21

ATAU

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) Miri, Memegang Perakuan CIDB dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1 atau 4(b)

10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat


17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
10

No. Sebutharga.:
DIE4D/11/01(33-19)F

PROPOSED MAINTENANCE WORKS OF EXISTING RETENTION POND SENADIN, MIRI DIVISION, SARAWAK
Taraf Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB. Memegang Perakuan CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerja Kerajaan(SPKK) yang masih sah.

Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhusus : CE21

ATAU

Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) Miri, Memegang Perakuan CIDB dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding yang masih sah

Kelas F, Kepala IV, Sub-Kepala 1 atau 4(b)

10.07.2019 hingga 17.07.2019

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat

17.07.2019
(RABU) sebelum 12.00 tengahari
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri, Sarawak Bayaran Yuran Dokumen Sebutharga berharga RM25.00 dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak