Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 Jul 2019
Version 8.2.1
Quotation Notice For December 2018: DID BintuluQuotation Notice For December 2018: DID Bintulu

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR DECEMBER 2018
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING

1


DID/BTU/600/1/1/1-18


Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Pejabat Dan Bengkel JPS Bintulu, Bahagian Bintulu


 
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil UPKJ & Sijil Taraf Bumiputera (STB( yang masih sah  dan Surat perwakilan kuasa.

Kelas : C

Kepala : VI

Sub-Kepala :6(b)


06.12.2018


17.12.2018
Closing Time
12.00 noon
25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
CLOSED
2


DID/BTU/600/1/1/2-18


Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Camp Site Paya Selabak, Bahagian BintuluMemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil UPKJ & Sijil Taraf Bumiputera (STB( yang masih sah  dan Surat perwakilan kuasa.

Kelas : C

Kepala : VI

Sub-Kepala :6(b)
06.12.2018 17.12.2018
Closing Time
12.00 noon
25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
CLOSED