Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 Jul 2019
Version 8.2.1
Quotation Notice For December 2018: DID MIRIQuotation Notice For December 2018: DID MIRI

DID MIRI DIVISION QUOTATION NOTICE FOR DECEMBER 2018
LOT 460, JALAN CATTLEYA 2, KROKOP, 98000 MIRI
Tel. No. : 085-654739       Fax No. : 085-655791

Item

 QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION DOCUMENT FEE
(RM)

DATE

REMARKS

CALLING

CLOSE

1

DIE4D/11/01(30-18)

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Pejabat dan Bengkel JPS Miri, Bahagian Miri, SarawakHolders of Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PKK), UPKJ Certicate that is still valid

 
Class : C
Head :VI
Sub-Head :6 (b)


10

3.12.2018
 

Office Hours

17.12.2018
Closing Time
12.00 noon

at DID Miri Office

All Document proccesing within 3/12/ 2018
 to
17 /12/2018
During Office HoursCLOSED
2

DIE4D/11/01(31-18)

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Camp Site Paya Selanyau, Bahagian Miri, Sarawak

Holders of Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PKK), UPKJ Certicate that is still valid

 
Class : C
Head :VI
Sub-Head :6 (b)


10


3.12.2018

Office Hours

17.12.2018
Closing Time
12.00 noon

at DID Miri Office
3

DIE4D/11/01(32-18)

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Camp Site Kelulit, Bahagian Miri, Sarawak

Holders of Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PKK), UPKJ Certicate that is still valid

 
Class : C
Head :VI
Sub-Head :6 (b)
10

3.12.2018
 

Office Hours

17.12.2018
Closing Time
12.00 noon

at DID Miri Office
4

DIE4D/11/01(32-18)

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Pejabat JPS Bekenu, Bahagian Miri, Sarawak

Holders of Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PKK), UPKJ Certicate that is still valid

 
Class : C
Head :VI
Sub-Head :6 (b)
10

3.12.2018
 

Office Hours

17.12.2018
Closing Time
12.00 noon

at DID Miri Office