Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For September 2021: DID HQ_2DID SARAWAK - Sarawak September 2021
Item
Tender Number
Title
Closing Date
11
DID/TN/D/P.RAKYAT/N16/172-07/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Ban Keliling Dan Pintu Air Di Kampung Nakong, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 13/10/2021
RABU
CLOSED
12
DID/TN/D/P.RAKYAT/N16/173-07/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Ban Keliling Dan Pintu Air Di Kampung Naie, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 13/10/2021
RABU
CLOSED
13
DID/TN/D/MARRIS/N24/210-09/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban IB9/South D4-D2-D1 Di Kpg. Semera Ulu, Skim Saliran Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 13/10/2021
RABU
CLOSED
14
DID/TN/D/MARRIS/N24/211-09/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban IB8/South B2-C2-D3 Di Kpg. Sg. Buluh, Skim Saliran Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 13/10/2021
RABU
CLOSED
15
DID/TN/D/MARRIS/N24/212-09/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban IB11/South C3-C2-C1 Di Kpg. Senangeh, Skim Saliran Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 13/10/2021
RABU
CLOSED
16
DID/TN/D/213-09/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ladang Berbatu Di Projek Rambutan Anak Sekolah Rh. Nimong, Empelanjau, Pantu, Bahagian Sri Aman.
12.00 noon, 06/10/2021
RABU
CLOSED
17
DID/TN/D/187-09/2021
Download PDF
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI - (a) 1unit Fuso Tipper Truck with Crane (QSG 439) (b) 1unit Toyota Camry 2.2 S. Wagon (QSG 1684)
12.00 noon, 06/10/2021
RABU
CLOSED


KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK
HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.


 


Tender Number DID/TN/D/P.RAKYAT/N16/172-07/2021
Title Penyelenggaraan Ban Keliling Dan Pintu Air Di Kampung Nakong, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 12/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E, Head IV, Sub-Head 4(a)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


Tender Number DID/TN/D/P.RAKYAT/N16/173-07/2021
Title Penyelenggaraan Ban Keliling Dan Pintu Air Di Kampung Naie, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 12/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D, Head III, Sub-Head 1(a) & Head Iv, Sub-Head 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top
Tender Number DID/TN/D/MARRIS/N24/210-09/2021
Title Penyelenggaraan Jalan Ban IB9/South D4-D2-D1 Di Kpg. Semera Ulu, Skim Saliran Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 12/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


Tender Number DID/TN/D/MARRIS/N24/211-09/2021
Title Penyelenggaraan Jalan Ban IB8/South B2-C2-D3 Di Kpg. Sg. Buluh, Skim Saliran Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 12/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top
Tender Number DID/TN/D/MARRIS/N24/212-09/2021
Title Penyelenggaraan Jalan Ban IB11/South C3-C2-C1 Di Kpg. Senangeh, Skim Saliran Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 12/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top
Tender Number DID/TN/D/213-09/2021
Title Penyelenggaraan Jalan Ladang Berbatu Di Projek Rambutan Anak Sekolah Rh. Nimong, Empelanjau, Pantu, Bahagian Sri Aman.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 05/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Sri Aman d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to topTender Number DID/TN/D/187-09/2021
Title PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI
(a) 1 Unit Fuso Tipper Truck with Crane (QSG 439)
(b) 1 Unit Toyota Camry 2.2 S. Wagon (QSG 1684)
Details/Tender Document obtainable from: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi pada waktu pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman mulai 22/09/2021 hingga 05/10/2021. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bermula dari tarikh tender ditutup.
Category of Classification Tender adalah dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset.
Harga Simpanan :
(a) Fuso Tipper Truck with Crane (QSG 439) : RM5,000.00
(b)Toyota Camry 2.2 S. Wagon (QSG 1684) : RM1,500.00
Document Fee
-
Tender Deposit 10% harga tawaran
Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Lokasi Aset/Dilihat
22/09/2021 & 23/09/2021 Di antara 9.00 am – 3.00 pm @ Skim Tanjung Bijat Office and Barrack
Completed Documents to be sent to: Semua Tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah dihantar menggunakan sampul berlarkri dan ditanda dengan No. Tender DID/TN/D/187-09/2021 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tawaran selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Sri Aman d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top
Useful Links

Useful Links