Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice July 2020 :DID Headquarters (2)


DID SARAWAK - Sarawak  July  2020
Item Tender Number  Title Closing Date 
14 DID/TN/17-07/2020
Download PDF
Proposed Flood Mitigation For Kampung Assyakirin, Bintulu Division, Sarawak 12.00 noon, 12/08/2020
Wednesday
15 DID/TN/19-07/2020
Download PDF
Improvement Works To Sg. Sebab At Kampung Kemunting, Bintulu, Sarawak. 12.00 noon, 12/08/2020
Wednesday
16 DID/TN/D/114-06/2020
Download PDF
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of RC Culverts At Zone 1 - Kuala Lawas, Lawas District, Sarawak.
12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
17 DID/TN/D/115-06/2020
Download PDF
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of RC Culvert At  Zone 2 - Merapok, Lawas District, Sarawak.
12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
18 DID/TN/D/116-06/2020
Download PDF
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of  RC Culvert At Zone 3 - Ulu Merapok, Lawas District, Sarawak.
12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
19 DID/TN/D/117-06/2020
Download PDF
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of Rc Culvert At Zone A - Kpg Telahak, Kpg Binjai & Kpg Meritam, Limbang District, Sarawak.
12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
20 DID/TN/D/118-06/2020
Download PDF
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of Rc Culvert At Zone B - Kpg Ulak, Kpg Mengatai & Kpg Buangabai, Limbang District, Sarawak.
12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
21 DID/TN/D/152-07/2020
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Pahlawan dan Kampung Tabahan, Daerah Limbang 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
22 DID/TN/D/153-07/2020
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Limpaki, Daerah Limbang 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
23 DID/TN/D/154-07/2020
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Telahak, Daerah Limbang 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
24 DID/TN/D/155-07/2020
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Bangkuati, Daerah Limbang 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
25 DID/TN/D/156-07/2020
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Bakol, Daerah Limbang. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
26 DID/TN/D/157-07/2020
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung  Semabat, Daerah Limbang. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
27 DID/TN/D/158-07/2020
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Merambai, Merapok, Daerah Lawas. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
28 DID/TN/D/125-07/2020
Download PDF
Bina Baru Titi Belian Di Jalan Mangga (1&2), Sarikei, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
29 DID/TN/D/126-07/2020
Download PDF
Bina Baru Jambatan I-Beam Jalan Baron, Sarikei, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
30 DID/TN/D/127-07/2020
Download PDF
Bina Baru Jambatan I-Beam Di Jambatan Sg. Mawang, Kesa, Sarikei, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
31 DID/TN/D/128-07/2020
Download PDF
Bina Baru R.C. Twin Culvert Di Rh Icha, Jalan KJD, Sarikei, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
32 DID/TN/D/129-07/2020
Download PDF
Bina Baru Jambatan I-Beam Di Jalan Tulai, Sungai Tulai 2, Sarikei, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
33 DID/TN/D/130-07/2020
Download PDF
Bina Baru Jambatan Jalan Rh Tunjang (Hulu & Hilir) Sungai Lelabi, Sarikei, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
34 DID/TN/D/131-07/2020
Download PDF
Bina Baru Jambatan Di Rh Regina, Sungai  Selidap, Sarikei, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
35 DID/TN/D/144-07/2020
Download PDF
Proposed Construction and Completion of Parit Kanal At Rh. Empati, Sg. Ilas, Meradong District, Sarikei Division, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED

36 DID/TN/D/145-07/2020
Download PDF
Bina Baru R.C. Culvert dan Menaiktaraf Jambatan Di Jalan Siew Ba Kong, Sarikei, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
37 DID/TN/D/146-07/2020
Download PDF
Bina Baru Jambatan I-Beam Rh. Japam, Sungai Lemayong, Sarikei,  Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
38 DID/TN/D/147-07/2020
Download PDF
Bina Baru Jambatan I-Beam Rh. Giling, Sungai Selangan, Sarikei, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
39 DID/TN/D/132-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Kanal Jirit, Kabuaw, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
40 DID/TN/D/133-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Kanal Sirai & Saribas, Kebuaw, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
41 DID/TN/D/134-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Kanal Ali Sidu, Bungan Besar, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
42 DID/TN/D/135-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sungai Akik Untol, Bungan, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
43 DID/TN/D/136-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sg. Kadang, Rassau, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
44 DID/TN/D/137-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Kanal Ratus, Rassau, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
45 DID/TN/D/138-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sg. Ayang, Kampung Medong, Daerah Dalat, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
46 DID/TN/D/139-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sg. Brujung, Kampung Seberang, Daerah Dalat, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
47 DID/TN/D/140-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sg. Sia, Daerah Dalat, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
48 DID/TN/D/141-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sungai Mapak, Kampung Sau, Daerah Mukah, Bahagian Mukah, Sarawak. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
49 DID/TN/D/142-07/2020
Download PDF
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sungai Simai/Nasah, Ulu Tellian, Daerah Mukah, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
50 DID/TN/D/143-07/2020
Download PDF
Projek Pembinaan 3 Buah Culvert Di Tapak Tkpm Penipah, Daerah Mukah, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
51 DID/TN/D/148-07/2020
Download PDF
Membaikpulih Jalan Ladang Kawasan Pertanian Di Kg. Sg. Limo/Sg. Chupin, Sampadi, Lundu, Bahagian Kuching. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
52 DID/TN/D/149-07/2020
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang Asuok Ati, Kampung Segong, Singai, Bau. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
53 DID/TN/D/150-07/2020
Download PDF
Membaikpulih Jalan Ladang di Kawasan Sidunuk, Kampung Skibang, Bau. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED
54 DID/TN/D/151-07/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works of Existing Farm Road and Earth Drain at TKPM Pejiru, Bau District, Kuching Division. 12.00 noon, 29/07/2020
Wednesday
CLOSED


 
 
 


  

          

Tender Number DID/TN/17-07-2020
Title Proposed Flood Mitigation For Kampung Assyakirin, Bintulu Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 20/07/2020 hingga 11/08/2020 pada waktu seperti berikut  di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak,  Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa:
Isnin hingga Khamis:   
 8:30 Pagi- 12.30 Tengah hari.
2.30 Petang - 4.00 Petang 
      Jumaat:      
8:30 Pagi -11.30 Pagi,
2.30 Petang- 4.00 Petang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A,  Head I Sub-Head 1 & Head III Sub-Head 1(a), 1(b) & Head IV Sub-Head 1(b), 2(a) & 4(a)
Terbuka


Document Fee RM620.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12 August  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

Tender Number DID/TN/19-07-2020
Title Improvement Works To Sg. Sebab At Kampung Kemunting, Bintulu, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 20/07/2020 hingga 11/08/2020 pada waktu seperti berikut  di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak,  Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A,  Head I Sub-Head 1 & Head III Sub-Head 1(a), 1(b) & Head IV Sub-Head 1(b), 2(a) & 4(a)
Terbuka


Document Fee RM400.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12 August  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

 


Tender Number DID/TN/D/114-06/2020 
Title
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of RC Culverts At Zone 1 - Kuala Lawas, Lawas District, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/115-06/2020 
Title
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of RC Culvert At  Zone 2 - Merapok, Lawas District, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C or D
Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/116-06/2020 
Title
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of  RC Culvert At Zone 3 - Ulu Merapok, Lawas District, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C or D
Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/117-06/2020 
Title
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of Rc Culvert At Zone A - Kpg Telahak, Kpg Binjai & Kpg Meritam, Limbang District, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/118-06/2020 
Title
Northern Region Development Agency (NRDA) Regional Corridor Development Authority (RECODA)
Proposed Construction & Completion Of Rc Culvert At Zone B - Kpg Ulak, Kpg Mengatai & Kpg Buangabai, Limbang District, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 
 


Tender Number DID/TN/D/152-07/2020 
Title
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Pahlawan dan Kampung Tabahan, Daerah Limbang
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D, Head I, Sub-Head 1 and  Head III, Sub-Head 1(a) & 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/153-07/2020 
Title
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Limpaki, Daerah Limbang
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E, Head I, Sub-Head 1, Head III, Sub-Head 1(a) & 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/154-07/2020 
Title
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Telahak, Daerah Limbang
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E, Head I, Sub-Head 1, Head III, Sub-Head 1(a) & 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 
 


Tender Number DID/TN/D/155-07/2020 
Title
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Bangkuati, Daerah Limbang
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX, Head I, Sub-Head 1, Head III, Sub-Head 1(a) & 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/156-07/2020 
Title
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung  Bakol, Daerah Limbang.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E, Head I, Sub-Head 1, Head III, Sub-Head 1(a) & 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 
 
 

Tender Number DID/TN/D/157-07/2020 
Title
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Semabat, Daerah Limbang.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E and  Head I, Sub-Head 1, Head III, Sub-Head 1(a) & 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/158-07/2020 
Title
Naiktaraf Jalan Pertanian di Kampung Merambai, Merapok, Daerah Lawas.


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX, Head I, Sub-Head 1 and  Head III, Sub-Head 1(a) & 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/125-07/2020 
Title
Bina Baru Titi Belian Di Jalan Mangga (1&2), Sarikei, Sarawak.


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,
Head I Sub-Head 2(b)(i)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 Tender Number DID/TN/D/126-07/2020 
Title
Bina Baru Jambatan I-Beam Jalan Baron, Sarikei, Sarawak.


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,
Head I Sub-Head 2(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/127-07/2020 
Title
Bina Baru Jambatan I-Beam Di Jambatan Sg. Mawang, Kesa, Sarikei, Sarawak.


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,
Head I Sub-Head 2(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/128-07/2020 
Title
Bina Baru R.C. Twin Culvert Di Rh Icha, Jalan KJD, Sarikei, Sarawak.


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,
Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 Tender Number DID/TN/D/129-07/2020 
Title
Bina Baru Jambatan I-Beam Di Jalan Tulai, Sungai Tulai 2, Sarikei, Sarawak.


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,
Head I Sub-Head 2(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/130-07/2020 
Title
Bina Baru Jambatan Jalan Rh Tunjang (Hulu & Hilir) Sungai Lelabi, Sarikei, Sarawak.


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D
Head I Sub-Head 2(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/131-07/2020 
Title
Bina Baru Jambatan Di Rh Regina, Sungai  Selidap, Sarikei, Sarawak.


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C
Head I Sub-Head 2(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/144-07/2020 
Title
Proposed Construction and Completion of Parit Kanal At Rh. Empati, Sg. Ilas, Meradong District, Sarikei Division, Sarawak


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/145-07/2020 
Title
Bina Baru R.C. Culvert dan Menaiktaraf Jambatan Di Jalan Siew Ba Kong, Sarikei, Sarawak.


Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E 
Head I Sub-Head 2(a)(i) and  Head IV Sub-Head 4(a) 
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/146-07/2020 
Title
Bina Baru Jambatan I-Beam Rh. Japam, Sungai Lemayong, Sarikei,  Sarawak.
 
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D
Head I Sub-Head 2(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 
 

Tender Number DID/TN/D/147-07/2020 
Title
Bina Baru Jambatan I-Beam Rh. Giling, Sungai Selangan, Sarikei, Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D
Head I Sub-Head 2(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 


Tender Number DID/TN/D/132-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Kanal Jirit, Kabuaw, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E 
Head IV  Sub-Head 1 (a) & Head I Sub-Head 1
Terbuka
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/133-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Kanal Sirai & Saribas, Kebuaw, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class EX or E
Head IV Sub-Head 1 (a)
Terbuka


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/134-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Kanal Ali Sidu, Bungan Besar, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a) and Head I Sub-Head 1
Terbuka


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/135-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sungai Akik Untol, Bungan, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class EX or E
Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/136-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sungai Akik Untol, Bungan, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class EX or E
Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/137-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sungai Akik Untol, Bungan, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class EX or E
Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/138-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sg. Ayang, Kampung Medong, Daerah Dalat, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E 
Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/139-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sg. Brujung, Kampung Seberang, Daerah Dalat, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class EX or E
Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/140-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sg. Sia, Daerah Dalat, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class EX or E
Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 
 


Tender Number DID/TN/D/141-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sungai Mapak, Kampung Sau, Daerah Mukah, Bahagian Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/142-07/2020 
Title
Projek Infrastruktur Kawasan Rumbia Di Sungai Mapak, Kampung Sau, Daerah Mukah, Bahagian Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/143-07/2020 
Title
Projek Pembinaan 3 Buah Culvert Di Tapak Tkpm Penipah, Daerah Mukah, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/07/2020 hingga 29/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head IV Sub-Head 4(a)
Terbuka
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/148-07/2020 
Title
Membaikpulih Jalan Ladang Kawasan Pertanian Di Kg. Sg. Limo/Sg. Chupin, Sampadi, Lundu, Bahagian Kuching.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 
 


Tender Number DID/TN/D/149-07/2020 
Title
Menaiktaraf Jalan Ladang Asuok Ati, Kampung Segong, Singai, Bau.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
Terhad kepada Bumiputera Sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/150-07/2020 
Title
Menaiktaraf Jalan Ladang Asuok Ati, Kampung Segong, Singai, Bau.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
Terhad kepada Bumiputera Sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/151-07/2020 
Title
Proposed Maintenance Works of Existing Farm Road and Earth Drain at TKPM Pejiru, Bau District, Kuching Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/07/2020 hingga 28/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D , Head III Sub-Head 1(d) & Head IV Sub-Head 1(b)
Terbuka


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 July  2020
Date of Advertising 11 July 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topUseful Links

Useful Links