The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Tender Notice For June 2019: DID Headquarters (cont.)Tender Notice For June 2019: DID Headquarters (cont.)
 
DID SARAWAK - Sarawak  June  2019 
Item Tender Number  Title Closing Date 
24 JPS/P/SK/KPLB/02/2019
Download PDF
PROJEK JALAN MENALUN, SG. POI, KANOWIT, SARAWAK (FASA 2) 12.00 noon, 24/07/2019
Wednesday
25 DID/TN/D/120-06/19
Download PDF
Maintenance Works For Existing Bund At Po Ai Minor Work, Sri Aman Division, Sarawak. 12.00 noon, 17/07/2019
Wednesday
26 DID/TN/D/121-06/19
Download PDF
Menyelenggara Jalan Ladang Di RBP Sebangkie Panjai, Lubok Antu, Sri Aman. 12.00 noon, 17/07/2019
Wednesday
27 DID/TN/D/122-06/19
Download PDF
Membina Jalan  Ladang Baru Di RH. Tanggu, Kubau, Pantu, Sri Aman. 12.00 noon, 17/07/2019
Wednesday
28 DID/TN/D/123-06/19
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang Di Mej (B) Edward Anak Hoi, Kpg. Entulang Entawa, Sri Aman. 12.00 noon, 17/07/2019
Wednesday
29 DID/TN/D/124-06/19
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang Di RME Pelasok, Engkilili, Sri Aman, Sarawak. 12.00 noon, 17/07/2019
Wednesday
30 DID/TN/D/125-06/19
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang Di Beneth Sambang Ak Kutak, Sg. Melaban, Empit, Lubok Antu,  Sri Aman. 12.00 noon, 17/07/2019
Wednesday
31 DID/TN/D/126-06/19
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang Di TR. MOS,  Jungkong Balau, Lingga  Sri Aman. 12.00 noon, 17/07/2019
Wednesday
32 DID/TN/D/127-06/19
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang di Kampung Bogag, Daerah Bau, Bahagian Kuching, Sarawak. 12.00 noon, 24/07/2019
Wednesday
33 DID/TN/D/128-06/19
Download PDF
Proposed Maintenance Works Along Existing Coastal Protection Structure At Paloh Bangau Controlled Drainage Scheme Daro District, Mukah Division, Sarawak 12.00 noon, 17/07/2019
Wednesday

 

 


Tender Number JPS/P/SK/KPLB/02/2019
Title PROJEK JALAN MENALUN, SG. POI, KANOWIT, SARAWAK (FASA 2)
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 03/07/2019 - 24/07/2019 di Cawangan 
Ukur Bahan dan  Pengurusan Kontrak, JPS Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching
 
Category of Classification Taraf/Jenis Syarikat: T1, Bumiputera, Syarikat 100% Milik Tempatan

Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  dan Sijil Taraf Bumiputera  Yang masih sah.

Gred: G7
Kategori CE
Pengkhususan
CE01, CE02, CE06 & CE21 

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK & STB yang masih sah.Kelas A
Head I Sub-Head 1, 2a(i), Head III, Sub-Head 1a, 1b, 2a & 2b dan Head IV, Sub-Head 4a

 

Document Fee RM540.00 (Tidak akan dikemablikan)
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak/Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada : 02 Julai 2019.  Masa : 09.30 Pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Daerah Kanowit, Jalan Durin, 96700 Kanowit. Hanya Penama syarikat di dalam PPK, SPKK atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan Pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan  Pengurusan Kontrak, JPS Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 July  2019
Date of Advertising 26 Jun 2019 Wednesday  UTUSAN SARAWAK

back to top

 

Tender Number DID/TN/D/120-06/19
Title Maintenance Works For Existing Bund At Po Ai Minor Work, Sri Aman Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/06/2019 hingga 17/07/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District,  Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  17 July  2019
Date of Advertising 26 June 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

Tender Number DID/TN/D/121-06/19
Title Menyelenggara Jalan Ladang Di RBP Sebangkie Panjai, Lubok Antu, Sri Aman.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/06/2019 hingga 17/07/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District,  Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  17 July  2019
Date of Advertising 26 June 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

Tender Number DID/TN/D/122-06/19
Title Membina Jalan  Ladang Baru Di RH. Tanggu, Kubau, Pantu, Sri Aman.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/06/2019 hingga 17/07/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District,  Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  17 July  2019
Date of Advertising 26 June 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

Tender Number DID/TN/D/123-06/19
Title Menaiktaraf Jalan Ladang Di Mej (B) Edward Anak Hoi, Kpg. Entulang Entawa, Sri Aman.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/06/2019 hingga 17/07/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District,  Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  17 July  2019
Date of Advertising 26 June 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/124-06/19
Title Menaiktaraf Jalan Ladang Di RME Pelasok, Engkilili, Sri Aman, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/06/2019 hingga 17/07/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District,  Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  17 July  2019
Date of Advertising 26 June 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

Tender Number DID/TN/D/125-06/19
Title Menaiktaraf Jalan Ladang Di Beneth Sambang Ak Kutak, Sg. Melaban, Empit, Lubok Antu,  Sri Aman.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/06/2019 hingga 17/07/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District,  Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  17 July  2019
Date of Advertising 26 June 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

Tender Number DID/TN/D/126-06/19
Title Menaiktaraf Jalan Ladang Di TR. MOS,  Jungkong Balau, Lingga  Sri Aman.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/06/2019 hingga 17/07/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District,  Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  17 July  2019
Date of Advertising 26 June 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 

Tender Number DID/TN/D/127-06/19
Title Menaiktaraf Jalan Ladang di Kampung Bogag, Daerah  Bau, Bahagian Kuching, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 02/07/2019 hingga 24/07/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 July  2019
Date of Advertising 26 June 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 

Tender Number DID/TN/D/128-06/19
Title Proposed Maintenance Works Along Existing Coastal Protection Structure At Paloh Bangau Controlled Drainage Scheme Daro District, Mukah Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 28/06/2019 hingga 17/07/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 3(a)(i)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  17 July  2019
Date of Advertising 26 June 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top