Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 19 Jun 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For December 2018: DID HEADQUATERSTender Notice For December 2018: DID HEADQUATERS

DID SARAWAK - Sarawak  December 2018
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/P/SK/SG/01/2018
Download PDF
RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) DI RUMAH NAING, NANGA MUMAN-TEGUYU, ULU SPAK, BETONG. SARAWAK 12.00 noon, 10/01/2019
Thursday
2 JPS/P/SK/SG/02/2018
Download PDF
RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) BATANG OYA DI PEKAN SABTU OYA, LEMBANGAN BATANG OYA, BAHAGIAN MUKAH. SARAWAK. 12.00 noon, 10/01/2019
Thursday
3 JPS/P/SK/SG/03/2018
(Tawaran Semula)
Download PDF
CONSTRUCTION OF RIVERBANK RETAINING WALL SUNGAI BARAM, SARAWAK. 12.00 noon, 10/01/2019
Thursday
4 JPS/P/SK/SG/06/2018
Download PDF
RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) DI BAHAGIAN BETONG, SARAWAK. 12.00 noon, 10/01/2019
Thursday
 

 

Tender Number JPS/P/SK/SG/01/2018
Title RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) DI RUMAH NAING, NANGA MUMAN-TEGUYU, ULU SPAK, BETONG. SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 20/12/2018 hingga 10/01/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Taraf: Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.
Gred: G4 Kategori CE Pengkhususa CE40

Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah 

Kelas BX atau C, Kepala I Sub-Kepala 3(a)(I) & 3(a)(II)

 

Document Fee RM140.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN  pada : 20 Disember 2018.  Masa : 08.30 Pagi. Tempat Berkumpul:  Pejabat, JPS Bahagian Betong (Tel: 083-471610). Hanya Penama syarikat di dalam PerakuanPendaftaran Kerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ.  Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STB, ASAL dan 1 SALINAN.Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  10 January  2019
Date of Advertising 13 December 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

Tender Number JPS/P/SK/SG/02/2018
Title RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) BATANG OYA DI PEKAN SABTU OYA, LEMBANGAN BATANG OYA, BAHAGIAN MUKAH. SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/12/2018 hingga 10/01/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Taraf: Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.
Gred: G5 Kategori CE Pengkhususa CE40

Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah 

Kelas BX atau C, Kepala I Sub-Kepala  3(a)(II)

 

Document Fee RM160.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN  pada : 18 Disember 2018  (Selasa) Masa : 11.00 Pagi.  Tempat Berkumpul: Pekan  Sabtu, Oya (Tel: 084-871761). Hanya Penama syarikat di dalam Pendaftaran Kerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak.Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripadapenama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STB, ASAL dan 1 SALINAN.Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  10 January  2019
Date of Advertising 13 December 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

Tender Number JPS/P/SK/SG/03/2018 (Tawaran Semula)
Title CONSTRUCTION OF RIVERBANK RETAINING WALL SUNGAI BARAM, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 20/12/2018 hingga 10/01/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Taraf: Terbuka
Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  yang masih sah.
Gred: G6 Kategori CE Pengkhususa CE40

Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor   yang masih sah 

Kelas B, Kepala I Sub-Kepala  3(a)(I)

 

Document Fee RM320.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 19 Disember 2018 . Masa : 11.00 Pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Daerah Marudi. Hanya Penama syarikat di dalam Perakuan Pendaftaran Kerja (PPK), SijilPerolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikattidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK,SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  10 January  2019
Date of Advertising 13 December 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

Tender Number JPS/P/SK/SG/06/2018 
Title RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) DI BAHAGIAN BETONG, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 20/12/2018 hingga 10/01/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Taraf: Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.
Gred: G5 Kategori CE Pengkhususa CE06 & CE40

Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah 

Kelas BX atau C, Kepala I Sub-Kepala  3(a)(i) dan 3(a)(ii) dan Kepala IV Sub-Kepala 2(a)

 

Document Fee RM140.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 20 Disember 2018 Masa : 03.00 Petang. Tempat Berkumpul:Pejabat, JPS Bahagian Betong (Tel: 083-471610).  Hanya Penama syarikat di dalam Perakuan PendaftaranKerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  10 January  2019
Date of Advertising 13 December 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top