Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 19 Jun 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For December 2018: DID Sri AmanTender Notice For December 2018: DID Sri Aman


DID SARAWAK - Sarawak  December 2018
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 MOA/BPSP/02/2018(T)
Download PDF
Pembangunan Infrastruktur Pengairan dan Saliran Jelapang Padi Lingga/Banting Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Bahagian Sri Aman, Sarawak. - Fasa I  (Block C & D) 12.00 noon, 15/01/2019
Tuesday 
Tender Number MOA/BPSP/02/2018(T)
Title Pembangunan Infrastruktur Pengairan dan Saliran Jelapang Padi Lingga/Banting Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Bahagian Sri Aman, Sarawak.-Fasa I  (Block C & D)
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 18/12/2018 -08/01/2019 di Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Malaysia, Aras 12, Menara 4G1, Wisma Tani, No.28, Persiaran Perdana, Presint 4, 62624 PutraJaya. semasa waktu pejabat SEPERTI BERIKUT. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak sahaja dibenarkan membeli tender.

Isnin-Khamis 9.00 pagi - 12.30 tgh, 2.30 ptg - 4.30 ptg
Jumaat : 9.00 pagi - 12.00 tgh. 3.00 ptg - 4.30 ptg


Category of Classification Taraf/Jenis Syarikat: T1, Bumiputera, Syarikat 100% Milik Tempatan

Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Dan Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.Gred: G7 Kategori CE Pengkhususan CE06, CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK & STB yang masih sah.Kelas A Kepala IV Sub-Kepala 1 & 2

Bagi Petender yang tiada pengkhususan CE 06 & CE21 atau UPKJ seperti yang dinyatakan, Petender perlulah mendapatkan kebenaran Khas daripada CIDB/UPKJ. kelulusan tersebut perlulah dibawa semasa lawatan tapak. Petender yang tiada pengkhususan seperti yang diiklankan dan tiada Kebenaran Khas tidak akan didaftarkan semasa lawatan Tapak

Document Fee RM1,000.00 (Tidak akan dikemablikan)
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/wang pos di atas nama Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani,
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak  adalah DIWAJIBKAN  pada : 13 Disember 2018 Masa : 09:30 Pagi. Tempat Berkumpul: Dewan Serbaguna Kg. Lingga, Lingga, 95000 Sri Aman. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selaindaripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/STB/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN. Akses ke tapak adalah dengan menggunakan bot sahaja.
Completed Documents to be sent to: Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Aras 2, Bangunan Galeria PJH, No.29, Jalan P4W,Persiaran Perdana, Presint 4, 62570 Putrajaya.
Closing Date 12.00 tengah hari, Selasa  15 JANUARI  2019
Date of Advertising -

back to top