Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For September 2021 : DID HQDID SARAWAK - Sarawak September 2021
Item
Tender Number
Title
Closing Date
1
JPS/P/SK/C/KPLB/01/2021
Download PDF
Menyediakan Perkhidmatan Perunding Berkaitan Kajian Kejuruteraan, Rekabentuk Terperinci, Dokumentasi Tender, Penyeliaan Pembinaan Dan Lain-Lain Perkhidmatan Profesional Asas Bagi “Membina Jalan Dari Kampung Murud Suang Ke Kampung Long Tengoa, Lawas, Sarawak.”
12.00 noon, 30/09/2021
KHAMIS
2
JPS/P/SK/C/KPLB/02/2021
Download PDF
Menyediakan Perkhidmatan Jurukur Tanah Bagi “Membina Jalan Dari Kampung Murud Suang Ke Kampung Long Tengoa, Lawas, Sarawak.”
12.00 noon, 30/09/2021
KHAMIS
3
DID/TN/D/P.RAKYAT/N14/190-08/2021
Download PDF
Pembinaan Struktur Kawalan Hakisan Tebing Sungai Di Kampung Tengah Sungai, Batu Kawa. (Projek Rakyat)
12.00 noon, 06/10/2021
RABU
4
DID/TN/D/MARRIS/KCH/188-08/2021
Download PDF
Proposed Farm Road Maintenance Works At Bako Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division, Sarawak. (MARRIS)
12.00 noon, 06/10/2021
RABU
5
DID/TN/D/209-09/2021
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Existing Farm Road At Jalan Ladang Sg. Talau, Oya, Dalat District, Mukah Division, Sarawak
12.00 noon, 29/09/2021
RABU
6
DID/TN/D/IRSDA/MW/P201(2021)/201-08/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Sungai Di Kampung Entangor, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 06/10/2021
RABU
7
DID/TN/D/IRSDA/MW/N27(2021)/202-08/2021
Download PDF
Menaiktaraf Ring Bund Kampung Arus Melayu, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 06/10/2021
RABU
8
DID/TN/D/IRSDA(DOA)/203-08/2021
Download PDF
Baikpulih Ban Skim DID Lubok Punggor (Kawasan Penanaman Padi), Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 06/10/2021
RABU
9
DID/TN/D/MARRIS/SAM/204-08/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban di ID29 – IB10 (D – E- F), ID14 – IB8 (A – B – C), ID23 – IB12 (A1 – A2) Dan ID21 – PB11 (B1 – B2), Skim Saliran MID – Sadong I, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 06/10/2021
RABU
10
DID/TN/D/MARRIS/N24/141-07/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban Di ID34 (IB03/North) Kpg Semera, SKIM Saliran Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 06/10/2021
RABU


KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK
HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.


Tender Number JPS/P/SK/C/KPLB/01/2021
Title Menyediakan Perkhidmatan Perunding Berkaitan Kajian Kejuruteraan, Rekabentuk Terperinci, Dokumentasi Tender, Penyeliaan Pembinaan Dan Lain-Lain Perkhidmatan Profesional Asas Bagi “Membina Jalan Dari Kampung Murud Suang Ke Kampung Long Tengoa, Lawas, Sarawak.”
Details/Tender Document obtainable from: Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan Tender dan boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching bermula pada 8 September 2021 (Rabu) hingga 29 September 2021 (Rabu).
Category of Classification
Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding untuk mengambil bahagian
1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan; dan
2. Tempoh Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah

330101
(Kejuruteraan Awam)
dan
330102
(Kejuruteraan Struktur)

Document Fee RM110.00 bagi setiap satu (1) set
Bayaran hendaklah menggunakan Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan “Cadangan Teknikal” dan “Cadangan Kos” di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Thursday 30 September 2021
Date of Advertising 08/09/2021 Wednesday. Utusan Sarawak
back to top

Tender Number JPS/P/SK/C/KPLB/02/2021
Title Menyediakan Perkhidmatan Jurukur Tanah Bagi “Membina Jalan Dari Kampung Murud Suang Ke Kampung Long Tengoa, Lawas, Sarawak.”
Details/Tender Document obtainable from: Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan Tender dan boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching bermula pada 8 September 2021 (Rabu) hingga 29 September 2021 (Rabu).
Category of Classification
Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding untuk mengambil bahagian
1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan; dan
2. Tempoh Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah

330203 (Ukur Tanah)

 

Document Fee RM60.00 bagi setiap satu (1) set
Bayaran hendaklah menggunakan Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan “Cadangan Teknikal” dan “Cadangan Kos” di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Thursday 30 September 2021
Date of Advertising 08/09/2021 Wednesday. Utusan Sarawak
back to topTender Number DID/TN/D/P.RAKYAT/N14/190-08/2021
Title Pembinaan Struktur Kawalan Hakisan Tebing Sungai Di Kampung Tengah Sungai, Batu Kawa. (Projek Rakyat)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/09/2021 hingga 05/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class C,
Head I, Sub-Head 3(a)(i)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 11/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to topTender Number DID/TN/D/MARRIS/KCH/188-08/2021
Title Proposed Farm Road Maintenance Works At Bako Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division, Sarawak. (MARRIS)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/09/2021 hingga 05/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class C,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 11/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


Tender Number DID/TN/D/209-09/2021
Title Proposed Maintenance Works At Existing Farm Road At Jalan Ladang Sg. Talau, Oya, Dalat District, Mukah Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/09/2021 hingga 28/09/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class E or EX
Head III,
Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 29 September 2021
Date of Advertising 11/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/P201(2021)/201-08/2021
Title Penyelenggaraan Sungai Di Kampung Entangor, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 05/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head IV, Sub-Head 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N27(2021)/202-08/2021
Title Menaiktaraf Ring Bund Kampung Arus Melayu, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 05/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(a)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top
Tender Number DID/TN/D/IRSDA(DOA)/203-08/2021
Title Baikpulih Ban Skim DID Lubok Punggor (Kawasan Penanaman Padi), Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 05/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class BX or C,
Head III, Subhead 1(a)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


Tender Number DID/TN/D/MARRIS/SAM/204-08/2021
Title Penyelenggaraan Jalan Ban di ID29 – IB10 (D – E- F), ID14 – IB8 (A – B – C), ID23 – IB12 (A1 – A2) Dan ID21 – PB11 (B1 – B2), Skim Saliran MID – Sadong I, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 05/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class C or D,
Head III, Sub-Head 1(a) & 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


Tender Number DID/TN/D/MARRIS/N24/141-07/2021
Title Penyelenggaraan Jalan Ban Di ID34 (IB03/North) Kpg Semera, SKIM Saliran Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/09/2021 hingga 05/10/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d) & Head IV, Sub-Head 4(b)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 October 2021
Date of Advertising 18/09/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 

 Useful Links

Useful Links