The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Quotation Notice For October 2020: DID BINTULUQuotation Notice For October 2020: DID BINTULU
DID Bintulu
About Us
Organisation Chart Administration / Finance Schemes
Hydrology Quotation Mechanical Contact Us

 

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR OCTOBER 2020
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

TARAF

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE  

CALLING

CLOSING

1
DID/BTU/600/1/1/64-20(F)
Cadangan Kerja-kerja Penyelenggaraan Kolam Takungan Banjir Jalan Sibiew, Bintulu, Sarawak
Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) & SIjil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred: G1
  Kategori : CE
Pengkhususan: CE21

ATAU


Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil UPKJ & Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas : F
   Kepala : IV
Sub-Kepala : 1(b)
ATAU

Kelas : F
   Kepala : I
Sub-Kepala : 1

Bumiputera 15.10.2020
(Khamis)
22.10.2020
(Khamis)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu