Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice For March 2021: DID BINTULU

DID Bintulu
About Us
Organisation Chart Administration / Finance Schemes
Hydrology Quotation Mechanical Contact Us

 

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR MARCH 2021
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

TARAF

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE  

CALLING

CLOSING

1
DID/BTU/600/1/1/12-21(F)
Cadangan Kerja-kerja Penyelenggaraan Kolam Takungan Banjir RTB Bintulu, Bintulu, Sarawak
Sebutharga Terbuka

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred: G2
Kategori/Pengkhisisan; CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala: 1(b)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1


Bumiputera 22.03.2021
(Isnin)
30.03.2021
(Selasa)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas
nama
Kerajaan Negeri Sarawak

atau
dibayar melalui "SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
2 DID/BTU/600/1/1/14-21
Proposed Improvement Works At Gem Park, Bintulu, Sarawak
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala: 4(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1Bumiputera 22.03.2021
(Isnin)
30.3.2021
(Selasa)
Closing Time
12.00 noon

RM25.00
Bayaran atas
nama
Kerajaan Negeri Sarawak

atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
3 DID/BTU/600/1/1/15-21(F)
Cadangan Kerja-kerja Penyelenggaraan Kolam Takungan Banjir Taman Beverly, Bintulu, Sarawak
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred: G1
Kategori/Pengkhisisan; CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala: 1(b)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1


Bumiputera 22.03.2021
(Isnin)

30.03.2021
(Selasa)
Closing Time
12.00 noon

RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui
 "SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
4 DID/BTU/600/1/1/17-21
Proposed Grasscutting Works Along DID Bund Road At Sarupai Drainage Scheme, BIntulu, Sarawak
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: VI
Sub-Kepala: 5(b)

Bumiputera 22.03.2021
(Isnin)

30.03.2021
(Selasa)
Closing Time
12.00 noon

RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
5 DID/BTU/600/1/1/18-21
Proposed Grasscutting Works Along DID Bund Road At Kakus Drainage Scheme, BIntulu, Sarawak
Kontraktor Bumiputera Di Bahagian Bintulu Yang Berdaftar Seperti Berikut:


Berdaftar dengan UPKJ Sarawak Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: VI
Sub-Kepala: 5(b)


Bumiputera 22.03.2021
(Isnin)

30.03.2021
(Selasa)
Closing Time
12.00 noon

RM25.00
Bayaran atas nama
 Kerajaan Negeri Sarawak 
atau
dibayar melalui
 "SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

Useful Links

Useful Links