Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice For August 2022: DID BINTULU

DID BINTULU DIVISION
ABOUT US ORGANISATION CHART SCHEMES QUOTATION
HYDROLOGY ADMINISTRATION & FINANCE MECHANICAL CONTACT PERSON

 

DID BINTULU DIVISION QUOTATION NOTICE FOR AUGUST 2022
Tel. No. : 084-311763    Fax No.086-315049

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

TARAF

DATE

DOCUMENT (RM)
  PLACE

CALLING

CLOSING

1
DID/BTU/600/1/1/51-22(F)

Requotation - Naiktaraf Jalan Tar Seal Masuk Rh. Edward Nullie Ak Angun, Kampung Wawasan Baru,
Jalan Sepupok.
Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE01 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: III
Sub-Kepala: 2(b)


Bumiputera 29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
 2 DID/BTU/600/1/1/52-22(F)

Requotation - Naiktaraf Jalan Tar Seal Masuk Rh. Jelian Ak Lajon Sg.Ensiat, Ulu Niah
Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE01 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: III
Sub-Kepala: 2(b)

Bumiputera
29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
 3 DID/BTU/600/1/1/53-22(F)

Requotation - Naiktaraf Jalan Tar Seal Masuk Rh. Edi Ak Ingah, Suai
Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE01 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: III
Sub-Kepala: 2(b)

Bumiputera
29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
4
DID/BTU/600/1/1/55-22(F)

Requotation - Naiktaraf Jalan Tar Seal Masuk Rh. Lau Ak Janting,Batu 20, Jalan Btu-Miri, Bintulu
Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE01 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera
(STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: III
Sub-Kepala: 2(b)

 Bumiputera 29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

 5 DID/BTU/600/1/1/69-22(F)

Clearing And Desilting Sg. Mas, Bintulu

Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE06 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala:
1(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1

Bumiputera
29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

 6 DID/BTU/600/1/1/70-22(F)

Clearing And Desilting Sg. Kelawit, Bintulu.
Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE06 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala:
1(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1
Bumiputera
29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
7 DID/BTU/600/1/1/71-22(F)

Clearing And Desilting Sg. Kemana, Bintulu
Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE06 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala:
1(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1
Bumiputera 29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
 8 DID/BTU/600/1/1/72-22(F)

Clearing And Desilting Sg. Sepait, Bintulu
 Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE06 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala:
1(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1
  29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"

 Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu
 9 DID/BTU/600/1/1/73-22(F)

Clearing And Desilting Sg. Semadang Bintulu
 Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE06 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala:
1(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1

  29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

 10 DID/BTU/600/1/1/74-22(F)

Clearing And Desilting Lower Sg. Sebungan Sebauh, Bintulu.
 Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE06 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala:
1(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1
  29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
 RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"
Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

 11  DID/BTU/600/1/1/75-22(F)

Clearing And Desilting Sg. Selezu, Sebauh, Bintulu Phase 1.
 Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE06 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala:
1(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1
  29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

 12  DID/BTU/600/1/1/76-22(F)

Clearing And Desilting Sg. Landas, Labang, Bintulu.
 Kontraktor Bumiputera Di Daerah Bintulu
Yang Berdaftar Seperti Berikut:

Sijil CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
yang masih sah.

Gred:
G1
Kategori/Pengkhususan:
CE06 ATAU CE21
ATAU
Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: IV
Sub-Kepala:
1(a)

ATAU

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1

  29.08.2022
(ISNIN)
05.092022
(ISNIN)
Closing Time
12.00 noon
RM25.00
Bayaran atas nama 
Kerajaan Negeri Sarawak
 
atau
dibayar melalui 
"SarawakPay"

Pejabat JPS Bahagian Bintulu,
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu

Useful Links

Useful Links