Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice for June 2022 : DID SERIAN

 

QUOTATION NOTICE FOR DID SERIAN DIVISION FOR JUNE 2022
  JPS BAHAGIAN SERIAN, TINGKAT 3 (SAYAP KIRI)
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK (BAHAGIAN SERIAN)
JALAN PENGARAH RAHUN DEBAK, 94700 SERIAN

Bil.

QUOTATION NO. AND TITLE

QUALIFICATION

 
PLACE & DATE
DOCUMENT FEE

PLACE & DATE OF CLOSING

1

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Serian

 

DID/SRN/QF/600-4/12/2022

 

Naiktaraf Jalan Pertanian Sg Kelapu, Kampung Krait Setubuh, Bahagian Serian, Sarawak

Berdaftar dengan CIDB


Memegang  Sijil PPK dan SPKK yang masih sah.


Kelas:G2

Kategori: CE

Pengkhususan:

CE36

 

Sebutharga Terbuka

OR

Berdaftar dengan UPKJ


Memegang  Sijil PPK dan UPKJ yang masih sah.

 

Kelas:E or EX

Kepala: III

Sub-Kepala:

1(d)


Sebutharga Terbuka

Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak


07.06.2022

Until

16.06.2022

Harga Dokumen RM25.00

&

Atas Nama

Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”. 

Peti Sebutharga, Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak.


16.06.2022

(Thursday)

12.00 Noon

 
2

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Serian

 

DID/SRN/QF/600-4/13/2022

 

Naiktaraf Jalan Ladang Pertanian (JLP) Pekebun Kecil Kampung Paon Gahat, Serian

Berdaftar dengan CIDB


Memegang  Sijil PPK dan SPKK yang masih sah.


Kelas:G2

Kategori: CE

Pengkhususan:

CE36

 

Sebutharga Terbuka

OR

Berdaftar dengan UPKJ


Memegang  Sijil PPK dan UPKJ yang masih sah.

 

Kelas:E or EX

Kepala: III

Sub-Kepala:

1(d)


Sebutharga Terbuka

Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak


07.06.2022

Until

16.06.2022

Harga Dokumen RM25.00

&

Atas Nama

Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”. 

Peti Sebutharga, Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak.


16.06.2022

(Thursday)

12.00 Noon

   
3

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Serian

 

DID/SRN/QF/600-4/14/2022

 

Bina Baru Jalan Ladang Pertanian (Jlp) Pekebun Kecil Jalan Ulu Tubai Di Kampung Merang Baru Dan Kampung Turong

Berdaftar dengan CIDB


Memegang  Sijil PPK dan SPKK yang masih sah.


Kelas:G2

Kategori: CE

Pengkhususan:

CE36

 

Sebutharga Terbuka

OR

Berdaftar dengan UPKJ


Memegang  Sijil PPK dan UPKJ yang masih sah.

 

Kelas:E or EX

Kepala: III

Sub-Kepala:

1(d)


Sebutharga Terbuka

Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak


07.06.2022

Until

16.06.2022

Harga Dokumen RM25.00

&

Atas Nama

Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”. 

Peti Sebutharga, Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak.


16.06.2022

(Thursday)

12.00 Noon

4

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Serian

 

DID/SRN/QF/600-4/15/2022

 

Naiktaraf Jalan Kampung Seniawan, Serian

Berdaftar dengan CIDB


Memegang  Sijil PPK dan SPKK yang masih sah.


Kelas:G2

Kategori: CE

Pengkhususan:

CE01

 

Sebutharga Terbuka

OR

Berdaftar dengan UPKJ


Memegang  Sijil PPK dan UPKJ yang masih sah.

 

Kelas:E or EX

Kepala: III

Sub-Kepala:

2(b)


Sebutharga Terbuka

Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak


07.06.2022

Until

16.06.2022

Harga Dokumen RM25.00

&

Atas Nama

Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”. 

Peti Sebutharga, Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak.


16.06.2022

(Thursday)

12.00 Noon

5

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Serian

 

DID/SRN/QF/600-4/16/2022

 

Projek Peningkatan Produktiviti Padi, Lebor, Serian

Berdaftar dengan CIDB


Memegang  Sijil PPK dan SPKK yang masih sah.


Kelas:G2

Kategori: CE

Pengkhususan:

CE36

 

Sebutharga Terbuka

OR

Berdaftar dengan UPKJ


Memegang  Sijil PPK dan UPKJ yang masih sah.

Kelas:E or EX

Kepala: III

Sub-Kepala:

1(d)


Sebutharga Terbuka

Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak


07.06.2022

Until

16.06.2022

Harga Dokumen RM25.00

&

Atas Nama

Kerajaan Negeri Sarawak Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”. 

Peti Sebutharga, Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Serian, Tingkat 3 (Sayap Kiri), Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak (Bahagian Serian), Jalan Pengarah Rahun Debak, 94700, Serian, Sarawak.


16.06.2022

(Thursday)

12.00 Noon

 

 

Useful Links

Useful Links