Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 24 Sep 2019
Version 8.2.2
Quotation Notice (Federal) For May 2019: DID SARIKEIQuotation Notice (Federal) For May 2019: DID SARIKEI

DID SARIKEI DIVISION QUOTATION NOTICE (FEDERAL) FOR  MAY 2019
JALAN KAPUR, 96100 SARIKEI
Tel. No. : 084-652186       Fax No. : 084-652186

ITEM

 QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DOCUMENT FEE
(RM)

DATE

REMARKS

CALLING

CLOSE

1


JPS/SKI/FQ/2019/02

NAIKTARAF JALAN LADANG RH.BARAU, SG.KARA, BATU 4 - PROJEK JLPK (MPI), PAKAN, SARIKEI, SARAWAK

Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera Gred G1, Kategori CE, Pengkhususan CE01 atau CE21

ATAU

UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera Kelas F, Kepala III, Sub-Kepala 3(b) dan berdaftar dengan CIDB

(Berdaftar di Daerah Pakan atau Julau Sahaja)

-

14.05.2019
( Selasa)

23.05.2019
(Khamis) Closing Time
12.00 noon

Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat di Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sarikei, Jalan Kapur, 96100 Sarikei.

2
JPS/SKI/FQ/2019/03

NAIKTARAF JALAN LADANG RH.LIMAN, MUNGGU TEMEDAK, SUGAI - PROJEK JLPK (MPI), PAKAN, SARIKEI, SARAWAK.

Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera Gred G1, Kategori CE, Pengkhususan CE01 atau CE21

ATAU

UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera Kelas F, Kepala III, Sub-Kepala 3(b) dan berdaftar dengan CIDB

(Berdaftar di Daerah Pakan atau Julau Sahaja)
- 14.05.2019
( Selasa)
23.05.2019
(Khamis) Closing Time
12.00 noon
3
JPS/SKI/FQ/2019/04

NAIKTARAF JALAN SG. ANCHAU, MASIT - PROJEK JLPK (MPI), PAKAN, SARIKEI, SARAWAK.


Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera Gred G1, Kategori CE, Pengkhususan CE01 atau CE21

ATAU

UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera Kelas F, Kepala III, Sub-Kepala 3(b) dan berdaftar dengan CIDB

(Berdaftar di Daerah Pakan atau Julau Sahaja)
- 14.05.2019
( Selasa)
23.05.2019
(Khamis) Closing Time
12.00 noon
4
JPS/SKI/FQ/2019/05

BINA BARU JALAN LADANG RH. MONG, WONG KREDAT - PROJEK JLPK (MPI), JULAU, SARIKEI, SARAWAK

Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera Gred G2, Kategori CE, Pengkhususan CE01 atau CE21

ATAU

UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera Kelas E/EX, , Kepala III, Sub-Kepala 1 dan berdaftar dengan CIDB

- 14.05.2019
( Selasa)
23.05.2019
(Khamis) Closing Time
12.00 noon
5
JPS/SKI/FQ/2019/06

MEMBINA JALAN LADANG DI LOT TANAMAN NANAS SUNGAI STUBAH, MERADONG,S ARIKEI, SARAWAK

Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera Gred G2, Kategori CE, Pengkhususan CE01 atau CE21

ATAU

UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera Kelas D/E, , Kepala III, Sub-Kepala 1 atau Kepala IV, Sub-Kepala 2 atau 4 dan berdaftar dengan CIDB

- 14.05.2019
( Selasa)
23.05.2019
(Khamis) Closing Time
12.00 noon
 6
 JPS/SKI/FT/2019/07

PROPOSED DRAINAGE IMPROVEMENT WORKS AT SUNGAI JABAI, MERADONG, SARIKEI, SARAWAK
 

Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera Gred G1, Kategori CE, Pengkhususan CE06 atau CE21

ATAU

UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera Kelas F, , Kepala I, Sub-Kepala 1 atau Kepala IV, Sub-Kepala 1 dan berdaftar dengan CIDB

(Berdaftar di Bahagian Sarikei dan Meradong Sahaja)

-
21.05.2019
( Selasa)
29.05.2019
(Rabu) Closing Time
12.00 noon

7 JPS/SKI/FT/2019/08

PROPOSED DRAINAGE IMPROVEMENT WORKS AT SUNGAI BULUH, MERADONG, SARIKEI, SARAWAK

Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera Gred G1, Kategori CE, Pengkhususan CE06 atau CE21

ATAU

UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera Kelas F, , Kepala I, Sub-Kepala 1 atau Kepala IV, Sub-Kepala 1 dan berdaftar dengan CIDB

(Berdaftar di Bahagian Sarikei dan Meradong Sahaja)

  21.05.2019
( Selasa)
29.05.2019
(Rabu) Closing Time
12.00 noon