Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice June 2020 :DID Headquarters

 
DID SARAWAK - Sarawak  June  2020
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 DID/TN/06-03/2020
Download PDF
Proposed Construction RC Drain At Grandmet Industry, Bintulu, Sarawak. 12.00 noon, 08/07/2020
Wednesday
2 DID/TN/D/102-06/2020
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan DID Di Skim Sekuduk Chupak, Bahagian Serian, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
3 DID/TN/D/103-06/2020
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan DID Di Skim Paya Payang, Bahagian Serian, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
4   POSTPHONED OF CLOSING DATE:
TENDER NO: DID/TN/02-02/2020

MEMBINA BENTENG KAWALAN HAKISAN TEBINGAN SUNGAI IGAN  , DAERAH MATU, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK
ORIGINAL
18/03/2020
WEDNESDAY
NEW
12.00 noon, 16/06/2020
 
TUESDAY
(CLOSED)
 5 DID/TN/IRSDA/04-06/2020
Download PDF
Proposed Riverbank Erosion Protection Works At Sungai Buluh, Sadong Jaya Drainage Scheme, Samarahan Division.
12.00 noon, 15/07/2020
Wednesday
(CLOSED)

6
DID/TN/IRSDA/05-06/2020
Download PDF
Proposed Riverbank Protection Works At Kpg Sageng, Simunjan, Samarahan Division, Sarawak (Phase 1)
 12.00 noon, 15/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
7
DID/TN/IRSDA/12-06/2020
Download PDF
Proposed River Improvement Works At Sg. Moyan Laut, Asajaya Drainage Scheme, Samarahan Division.
 12.00 noon, 15/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
 8 DID/TN/IRSDA/13-06/2020
Download PDF
 Proposed River Improvement Works At Gedong  (Phase II), Samarahan Division.
 12.00 noon, 15/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
 9 DID/TN/D/104-06/2020
Download PDF
Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ban Di Projek Kecil JPS Semarang – Spinang, Pusa, Bahagian Betong
 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
 10  DID/TN/D/105-06/2020
Download PDF
 Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ban Kpg Tambak, Pusa, Bahagian Betong 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
(CLOSED)

 11  DID/TN/D/106-06/2020
Download PDF
Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ladang Rh Munggu Ruan, Bahagian Betong 
 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
 12  DID/TN/D/107-06/2020
Download PDF
Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ban Di Jalan Ladang Penempatan Semula Kpg Semarang, Pusa, Bahagian Betong.
 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
13
 DID/TN/D/108-06/2020
Download PDF
 Cadangan Membina dan Menyiapkan Jalan Ladang Nipah Serta Kerja – Kerja Berkaitan di  Kpg Tambak, Pusa,  Bahagian Betong.  12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
14 DID/TN/D/108-06/2020
Download PDF
Land Development Project For Paddy Cultivation At Tg. Bijat Controlled Drainage Scheme, Block A, (Lot E & F), Sri Aman Division, Sarawak 12.00 noon, 15/07/2020
Wednesday
(CLOSED)
15 DID/TN/14-06/2020
Download PDF
Cadangan Projek Kawalan Hakisan Pantai Di Kampung Bakam, Bahagian Miri, Sarawak 12.00 noon, 21/07/2020
Tuesday
(CLOSED)
16 DID/TN/01-06/2020
Download PDF
Proposed Siniawan WaterFront At Siniawan Town District, Bau, Sarawak. 12.00 noon, 21/07/2020
Tuesday
(CLOSED)
17 DID/TN/IRSDA/15-06/2020
Download PDF
Drainage Improvement Works at SK Muara Tuang, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 21/07/2020
Tuesday
(CLOSED)

 
 
 

Tender Number DID/TN/06-03-2020
Title Proposed Construction RC Drain At Grandmet Industry, Bintulu, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 11/06/2020 hingga 07/07/2020 pada waktu seperti berikut  di Pejabat Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 tengahari
                                            2.30 Petang – 4.00 Petang
 
          Jumaat:  8:30 Pagi – 11.30 Pagi,
                        2.30 Petang- 4.00 Petang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class B or BX Head IV Sub-Head 4(a)
Terbuka
Document Fee RM120.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  08 July  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan
 

Date of Advertising 06 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/102-06/2020 
Title
Cadangan Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan DID Di Skim Sekuduk Chupak, Bahagian Serian, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Serian Lot 1286, Golden Square Commercial Centre, 94700 Serian.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  III, Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Serian, d/a Pejabat Residen, Bahagian Serian, Jalan Tangga by-Pass, 94700 Serian.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  1 July  2020
Date of Advertising 06 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/103-06/2020 
Title
Cadangan Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan DID Di Skim Paya Payang, Bahagian Serian, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Serian Lot 1286, Golden Square Commercial Centre, 94700 Serian.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  III, Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Serian, d/a Pejabat Residen, Bahagian Serian, Jalan Tangga by-Pass, 94700 Serian.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  1 July  2020
Date of Advertising 06 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 
 
Tender Number DID/TN/IRSDA/04-06-2020
Title Proposed Riverbank Erosion Protection Works At Sungai Buluh, Sadong Jaya Drainage Scheme, Samarahan Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 25/06/2020 hingga 14/07/2020 pada waktu seperti berikut  di Pejabat Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ), SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN STATUS BUMIPUTERA (jika berkenaan) dan SURAT PERWAKILAN  KUASA (Jika Berkenaan) sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A or B, Head I Sub-Head 3(a)(i)
Terhad kepada Bumiputera Sahaja
 
 


Document Fee RM280.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada 24 Jun 2020. Masa : 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul : Bilik Auditorium, Jabatan Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender.
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  15 July  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

Date of Advertising 13 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/IRSDA/05-06-2020
Title Proposed Riverbank Protection Works At Kpg Sageng, Simunjan, Samarahan Division, Sarawak (Phase 1)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 25/06/2020 hingga 14/07/2020 pada waktu seperti berikut  di Pejabat Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ), SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN STATUS BUMIPUTERA (jika berkenaan) dan SURAT PERWAKILAN  KUASA (Jika Berkenaan) sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A, Head I Sub-Head 3(a)(i)
Terbuka
 
 
 


Document Fee RM260.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada 23 Jun 2020. Masa : 11.00 Pagi. Tempat Berkumpul : Bilik Auditorium, Jabatan Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender.
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  15 July  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

Date of Advertising 13 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

Tender Number DID/TN/IRSDA/12-06/2020
Title Proposed River Improvement Works At Sg. Moyan Laut, Asajaya Drainage Scheme, Samarahan Division.
Details/Tender Document obtainable from:
 
Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 25/06/2020 hingga 14/07/2020 pada waktu seperti berikut  di Pejabat Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ), SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN STATUS BUMIPUTERA (jika berkenaan) dan SURAT PERWAKILAN  KUASA (Jika Berkenaan) sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A, Head I Sub-Head 3(a)(i)& 3(a)(ii)
Terhad kepada Bumiputera Sahaja 
 
 
 
 
 


Document Fee RM174.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada 24 Jun 2020. Masa : 11.00 Pagi. Tempat Berkumpul : Bilik Auditorium, Jabatan Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender.
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  15 July  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

Date of Advertising 13 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 Tender Number DID/TN/IRSDA/13-06/2020
Title Proposed River Improvement Works At Gedong  (Phase II), Samarahan Division. 
Details/Tender Document obtainable from:
 
Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 25/06/2020 hingga 14/07/2020 pada waktu seperti berikut  di Pejabat Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ), SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN STATUS BUMIPUTERA (jika berkenaan) dan SURAT PERWAKILAN  KUASA (Jika Berkenaan) sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A, Head I Sub-Head 3(a)(i) & 3(a)(ii)
Terbuka


Document Fee RM300.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada 23 Jun 2020. Masa : 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul : Bilik Auditorium, Jabatan Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender.
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  15 July  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

Date of Advertising 13 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/104-06/2020
Title Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ban Di Projek Kecil JPS Semarang – Spinang, Pusa, Bahagian Betong
Details/Tender Document obtainable from:
 
Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E, Head III Sub-Head 1(d)
Terhad kepada Bumiputera sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
-
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020


Date of Advertising 13 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/105-06/2020
Title Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ban Kpg Tambak, Pusa, Bahagian Betong
Details/Tender Document obtainable from:
 
Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E, Head III Sub-Head 1(d)
Terhad kepada Bumiputera sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
-
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020


Date of Advertising 13 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/106-06/2020
Title Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ladang Rh Munggu Ruan, Bahagian Betong 
Details/Tender Document obtainable from:
 
Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E, Head III Sub-Head 1(d)
Terhad kepada Bumiputera sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
-
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020


Date of Advertising 13 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/107-06/2020
Title Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Ban Di Jalan Ladang Penempatan Semula Kpg Semarang, Pusa, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from:
 
Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E, Head III Sub-Head 1(d)
Terhad kepada Bumiputera sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
-
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020


Date of Advertising 13 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/108-06/2020
Title Cadangan Membina dan Menyiapkan Jalan Ladang Nipah Serta Kerja – Kerja Berkaitan di  Kpg Tambak, Pusa,  Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from:
 
Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class BX or C
Head III, Sub-Head 1(a) & 1(d) and Head IV Sub-Head 2(a)
Terhad kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
-
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020


Date of Advertising 13 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/109-06/2020
Title Land Development Project For Paddy Cultivation At Tg. Bijat Controlled Drainage Scheme, Block A, (Lot E & F), Sri Aman Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/06/2020 hingga 14/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C Head IV, Sub-Head 2(c)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: 
-
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  15 July  2020


Date of Advertising 20 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/14-06/2020
Title Cadangan Projek Kawalan Hakisan Pantai Di Kampung Bakam, Bahagian Miri, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 02/07/2020 hingga 20/07/2020 pada waktu seperti berikut  di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ), SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN STATUS BUMIPUTERA (jika berkenaan) dan SURAT PERWAKILAN  KUASA (Jika Berkenaan) sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A or B  Head I Sub-Head 1 & Head I Sub-Head 3(a)(i) & 3(a)(ii)
Terbuka
 
 

 

Document Fee
RM230.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak/Taklimat Tender  adalah diwajibkan pada 29 Jun 2020. Masa : 10.00 Pagi. Tempat Berkumpul : Jabatan Pengairan dan Saliran, Bahagian Miri,  Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri. 
Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri Taklimat Tender/Lawatan Tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender. Kontraktor Yang Hadir Perlu Mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) Yang Telah Ditetapkan Oleh MKN. 
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  21 July  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

Date of Advertising 20 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/01-06/2020
Title Proposed Siniawan WaterFront At Siniawan Town District, Bau, Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 02/07/2020 hingga 20/07/2020 pada waktu seperti berikut  di Cawangan Ukur Bahan dan pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.

Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ), SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN STATUS BUMIPUTERA (jika berkenaan) dan SURAT PERWAKILAN  KUASA (Jika Berkenaan) sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A, Head I Sub-Head 1, 2(b), 3(a)(i) & 3(a)(ii) and Head II Sub-Head 2(a)
Terbuka
 
 
 

 

Document Fee RM1,100.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak/Taklimat Tender  adalah diwajibkan pada 01 /07 /2020. Masa : 11.00 Pagi. Tempat Berkumpul : Shen Phin Stage, in front of Siniawan Swee Guk Kung Temple, Beside Siniawan Police Station Siniawan, 94000 Bau, Sarawak.

Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri Taklimat Tender/Lawatan Tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender. Kontraktor Yang Hadir Perlu Mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) Yang Telah Ditetapkan Oleh MKN. 

Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  21 July  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

Date of Advertising 20 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

Tender Number DID/TN/IRSDA/15-06/2020
Title Drainage Improvement Works at SK Muara Tuang, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 02/07/2020 hingga 20/07/2020 pada waktu seperti berikut  di Cawangan Ukur Bahan dan pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.

Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ), SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN STATUS BUMIPUTERA (jika berkenaan) dan SURAT PERWAKILAN  KUASA (Jika Berkenaan) sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A or B, Head III Sub-Head 1(a) & 2(a) and Head IV Sub-Head 4(a) 
Terhad kepada Bumiputera Sahaja
 
 

 

Document Fee RM240.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak/Taklimat Tender  adalah diwajibkan pada 02 /07 /2020. Masa : 09.30 Pagi. Tempat Berkumpul : Auditorium, JPS Bahagian Kuching/Samarahan Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN. 

Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri Taklimat Tender/Lawatan Tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender. Kontraktor Yang Hadir Perlu Mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) Yang Telah Ditetapkan Oleh MKN. 

Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  21 July  2020
Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

Date of Advertising 20 June 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


 

Useful Links

Useful Links