Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 19 Nov 2019
Version 8.2.2
Sijil Naziran Bersih Sijil Naziran Bersih

DID SARAWAK ACHIEVED

TERKINI

SIJIL NAZIRAN BERSIH TAHUN 2014

Hasil daripada program naziran yang telah dijalankan pada tahun 2014 mendapati tahap pengurusan kewangan di Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak adalah CEMERLANG kerana PTJ secara keseluruhannya mematuhi Panduan Pengguna e-SPKB dan peraturan yang berkuatkuasa.


LATEST SIJIL NAZIRAN BERSIH TAHUN 2014 SIJIL NAZIRAN BERSIH TAHUN 2013