Sarawak ID|Register
Announcements

Resource Centre-IRBM 22 Basins

BASIN MAPS IN SARAWAK : HYDROLOGICAL STATION
Kayan
Sg.Sarawak
 Samarahan Sadong
Lupar Saribas Krian  Rajang  Miri  Oya
Mukah
Tatau
Balingian
Similajau
Kemena
Suai Sibuti
Niah Baram
Limbang
Trusan
Lawas
SARAWAK 22 MAJOR RIVER BASINS

** Right Click on your mouse and choose 'View'

Sarawak River Basins

Useful Links

Useful Links