Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice For April 2022 : DID HQ


DID HEADQUATERS QUOTATION NOTICE FOR APRIL 2022
Tel. No. : 082-243241 Fax No.082-426400

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DURATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING

1

JPS(SH)/P/SK/HSA/01/2022

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan Di Stesen Semera, Bahagian Samarahan, Sarawak.

Berdaftar dengan CIDB:

Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK)  dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:G1 , Kategori CE Pengkhususan CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak:

Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ)   dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F  Kepala: I Sub-Kepala:1

 -  25.04.2022

sehingga

11.05.2022


Waktu Penjualan:

a)Isnin-Khamis:

Pagi:8.00–12.30

Petang:2.00-4.30

b)Jumaat:

Pagi:8.00– 11.30

Petang:2.15-4.45 
 Sebelum atau pada 12.05.2022

tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

Peti Sebutharga
Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat ini   semasa waktu pejabat .

 

Sebutharga Bumiputera

Dokumen Sebutharga ini berharga RM20.00
atas nama Kerajaan Negeri Sarawak  Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”.

  
2

JPS(SH)/P/SK/HSA/02/2022

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan Di Stesen Sadong Jaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
 

Berdaftar dengan CIDB:

Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK)  dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:G1 , Kategori CE Pengkhususan CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak:

Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ)   dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F  Kepala: I Sub-Kepala:1

 -  25.04.2022

sehingga

11.05.2022


Waktu Penjualan:

a)Isnin-Khamis:

Pagi:8.00–12.30

Petang:2.00-4.30

b)Jumaat:

Pagi:8.00– 11.30

Petang:2.15-4.45 
  Sebelum atau pada 12.05.2022

tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

Peti Sebutharga
Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

 

Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat ini   semasa waktu pejabat .

 

Sebutharga Bumiputera

Dokumen Sebutharga ini berharga RM20.00
atas nama Kerajaan Negeri Sarawak  Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”.

 
3

JPS(SH)/P/SK/HSA/03/2022

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan Di Stesen Pulau Lakei, Bahagian Kuching, Sarawak.
 

Berdaftar dengan CIDB:

Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK)  dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:G1 , Kategori CE Pengkhususan CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak:

Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ)   dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F  Kepala: I Sub-Kepala:1

  25.04.2022

sehingga

11.05.2022


Waktu Penjualan:

a)Isnin-Khamis:

Pagi:8.00–12.30

Petang:2.00-4.30

b)Jumaat:

Pagi:8.00– 11.30

Petang:2.15-4.45
  Sebelum atau pada 12.05.2022

tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

Peti Sebutharga
Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat ini   semasa waktu pejabat . 

 

Sebutharga Bumiputera

Dokumen Sebutharga ini berharga RM20.00
atas nama Kerajaan Negeri Sarawak  Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”.

 
4

JPS(SH)/P/SK/HSA/04/2022

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan Di Stesen Semariang Fisheries, Bahagian Kuching, Sarawak.
 

Berdaftar dengan CIDB:

Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK)  dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:G1 , Kategori CE Pengkhususan CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak:

Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ)   dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F  Kepala: I Sub-Kepala:1

 -   25.04.2022

sehingga

11.05.2022


Waktu Penjualan:

a)Isnin-Khamis:

Pagi:8.00–12.30

Petang:2.00-4.30

b)Jumaat:

Pagi:8.00– 11.30

Petang:2.15-4.45
  Sebelum atau pada 12.05.2022

tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

Peti Sebutharga
Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

 

Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat ini   semasa waktu pejabat .

 

Sebutharga Bumiputera

Dokumen Sebutharga ini berharga RM20.00
atas nama Kerajaan Negeri Sarawak  Atau dibayar melalui “Sarawak Pay”.

 

Useful Links

Useful Links