The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Quotation Notice For October 2019: DID HEADQUARTERSQuotation Notice For October 2019: DID HEADQUARTERS

DID HEADQUATERS QUOTATION NOTICE FOR OCTOBER 2019
Tel. No. : 082-243241 Fax No.082-426400

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING


(1)

JPS(SH)/P/SK/KPLB/1/19

Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Projek Jalan Ke Rumah Panjang Skuyat Lama, Betong, Sarawak.

Berdaftar dengan CIDB:

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:G1 , Kategori CE Pengkhususan CE12

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak:

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding(UPKJ) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F Kepala:I , Sub-Kepala:5(a)28.10.2019

hingga

05.11.2019

 

 

 

Sebelum atau pada 06.11.2019

 

tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

 

Peti Sebutharga

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 KuchingCawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Seberkas

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat ini semasa waktu pejabat.

Taraf Bumiputera

 

Mengeluarkan Pos/Wang Kiriman Pos berharga RM20.00 yang dibuat atas Kerajaan Negeri Sarawak.