Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For December 2022 : DID HQ

 

DID SARAWAK - Sarawak December 2022
Item
Tender Number 
Title
Closing Date 
1
DID/TN/12-11/2022
Download PDF
Projek Menaiktaraf Jalan & Perparitan Di Kawasan Bukit Lima Nature Reserve Dan Kampung Usahajaya, Sentosa, Sibu (Phase 1)
12.00 noon, 25/01/2023
Wednesday

KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK
HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI  ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut. 
 

Tender Number DID/TN/12-11/2022
Title Projek Menaiktaraf Jalan & Perparitan Di Kawasan Bukit Lima Nature Reserve Dan Kampung Usahajaya, Sentosa, Sibu (Phase 1)
Details/Tender Document obtainable from:
Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 05/01/2023 hingga 24/01/2023 pada masa seperti berikut di Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis:  8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang.   Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang. 

Pautan Borang Temujanji yang perlu diisi oleh Pentender 2 hari sebelum temujanji adalah di https://did.sarawak.gov.my SEPERTI DI ATAS 

Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class A Head IV Sub-Head 1(b ) & 4(a)
(Terbuka)
Document Fee RM700.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada Khamis, 5 Januari 2023. Masa: 9.30 Pagi. Tempat Berkumpul: Jabatan Pengairan dan Saliran, Bahagian Sibu, 7th Floor, Wisma Sanyan, 96000 Sibu. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri Lawatan Tapak/Taklimat dibenarkan mengemukakan dokumen tender. 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Unit Pembangunan Kontraktor dan Pembekal (UPKP), Tingkat 5, Wisma Satok, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 25 Januari 2023
Date of Advertising 24/12/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Useful Links

Useful Links