Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For November 2022 : DID HQDID SARAWAK - Sarawak November 2022
Item
Tender Number
Title
Closing Date
1
JPS/IP/PT/07/2022
Download PDF
PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI KAMPUNG SEMARANG, PUSA, BETONG, SARAWAK.
12.00 noon, 08/12/2022
Thursday
2
JPS/P/SK/MK/04/2022
Download PDF
Supply, Install, Testing and Commissioning of Automatic Rotary Trash Rake System and Related Works At Bau Pumping Station, Bau, Bahagian Kuching, Sarawak
12.00 noon, 08/12/2022
Thursday
3
DID/TN/09-11/2022
Download PDF
Rancangan Tebatan Banjir Di Sungai Sepegang, Bintulu.
12.00 noon, 07/12/2022
Wednesday
4
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/237-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jambatan Konkrit Baru Di Kawasan Sampun Tebun, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 07/12/2022
Wednesday
5
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/238-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kpg Tanjong Apong, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 07/12/2022
Wednesday
6
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/239-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kawasan Tanaman Jagung Manis Kpg. Rebak, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 07/12/2022
Wednesday
7
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/240-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Kawasan Ulu Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 07/12/2022
Wednesday
8
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/241-10/2022
Download PDF
Kerja-Kerja Pembinaan Jalan Ladang Dan Infrastruktur Pertanian Di Kampung Serpan Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 07/12/2022
Wednesday
9
DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2022)/242-10/2022
Download PDF
Membina Jambatan Konkrit, Jalan Ladang Dan Membersih Ban Di Kawasan Niup/Empila (Blok III), Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 14/12/2022
Wednesday
10
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2022)/243-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Kawasan Sg. Bilis, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 14/12/2022
Wednesday
11
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2022)/244-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Kawasan Sepayor, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 14/12/2022
Wednesday
12
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2022)/245-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Dalam Kebun Kampung Rangawan, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 14/12/2022
Wednesday
13
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/246-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Di Kawasan Kpg Terasi, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 14/12/2022
Wednesday
14
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/247-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jambatan Konkrit Ke Kebun Nanas Sedilo, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 21/12/2022
Wednesday
15
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/248-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jambatan Konkrit Menyeberangi Sg. Lubuk Jerin, Kpg. Sg. Lingkau, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 21/12/2022
Wednesday
16
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/249-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Titian Belian Di Kampung Empelas, Kampung Simunjan Jaya, Kampung Tanjung Harapan Dan Kampung Tanjung Pisang, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 21/12/2022
Wednesday
17
DID/TN/D/IRSDA/JL/N27(2022)/250-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Titian Belian Di Kampung Tungkah, Sekitong, Lubuk Meranti dan Kampung Tebelu, Daerah Sebuyau, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 21/12/2022
Wednesday
18
DID/TN/D/IRSDA/JL/N27(2022)/251-10/2022
Download PDF
Cadangan Membina Titian Belian Di Kampung Pantu Plaie, Kampung Arus Dan Kampung Sampat, Daerah Sebuyau, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 21/12/2022
Wednesday
19
DID/TN/D/252-11/2022
Download PDF
Pelupusan Aset Kerajaan  1 unit Isuzu Troopers QSG 2793
12.00 noon, 07/12/2022
Wednesday
20
DID/TN/D/254-11/2022
Download PDF


Pelupusan Aset Kerajaan
1 unit Toyota Land Cruiser 4x4 Station Wagon (QSG 580)
1 unit Toyota Fortuner 2.5(D) A/T 4x4 Station Wagon (QSG 3373)
1 unit Same Explorer 80 Special (80HP) with Rotary Slasher, (QSG 1655
12.00 noon, 07/12/2022
Wednesday
21
DID/TN/D/255-11/2022
Download PDF
Projek Kawalan Hakisan Muara Sg. Kut, Dalat.
12.00 noon, 14/12/2022
Wednesday

KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK
HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.


Tender Number JPS/IP/PT/07/2022
Title PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI KAMPUNG SEMARANG, PUSA, BETONG, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi bermula pada 17 November 2022 (Khamis) hingga 08 Disember 2022 (Khamis) pada masa seperti berikut di Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang - 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang. Pautan Borang Temujanji yang perlu diisi oleh Pentender 2 hari sebelum temujanji adalah di https://did.sarawak.gov.my.
Category of Classification

Taraf: Terbuka

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/UPKJ dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini.

Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah Gred: G6 Kategori CE
Pengkhususan CE40 ATAU

Berdaftar dengan UPKJ
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK yang masih sah.
Kelas B Kepala I Sub-Kepala 3(a)(i)

(Terbuka)

Document Fee RM140.00 (Not Refundable)
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
Document Deposit RM-
Site Visit/Taklimat Tender: Lawatan Tapak/Sesi Taklimat adalah DIWAJIBKAN pada 17 November 2022 (Khamis). Masa : 11.00 Pagi. Tempat Berkumpul: Dewan seminar Al-Amin,Masjid Al-Amin Kampung Beladin, 94950 Pusa, Sarawak(Koordinat 1.631208, 111.203533). Hanya Penama syarikat di dalam PPK, SPKK atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan Pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor/Pembekal/Syarikat yang menghadiri Lawatan Tapak/Sesi Taklimat dibenarkan mengemukakan tender.
Completed Documents to be sent to: Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, JPS Sarawak, Tingkat10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg,
93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday 8 December 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. Utusan Sarawak

back to top

Tender Number JPS/P/SK/MK/01/2022
Title Supply, Install, Testing and Commissioning of Automatic Rotary Trash Rake System and Related Works At Bau Pumping Station, Bau, Bahagian Kuching, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi bermula pada 17 November 2022 (Khamis) hingga 08 Disember 2022 (Khamis) pada masa seperti berikut di Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang - 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang. Pautan Borang Temujanji yang perlu diisi oleh Pentender 2 hari sebelum temujanji adalah di https://did.sarawak.gov.my.
Category of Classification

Taraf: Terbuka

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan masih sah.

Kod Bidang:
130102
(Terbuka)

Document Fee RM80.00 (Not Refundable)
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
Document Deposit RM-
Site Visit/Taklimat Tender: Taklimat Tender/Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN pada 10.00 Pagi, 17/11/2022 (Khamis) Tempat Berkumpul: Rumah Pam Bau, Kuching, Sarawak. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat tender /lawatan tapak. Pembekal/Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Sila bawa bersama SALINAN sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Hanya Kontraktor/Pembekal/Syarikat yang menghadiri taklimat tender dibenarkan mengemukakan tender.
Completed Documents to be sent to: Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, JPS Sarawak, Tingkat10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg,
93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday 8 December 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/09-11/2022
Title Rancangan Tebatan Banjir Di Sungai Sepegang, Bintulu.
Details/Tender Document obtainable from:
Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/11/2022 hingga 06/12/2022 pada masa seperti berikut di Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang.

Pautan Borang Temujanji yang perlu diisi oleh Pentender 2 hari sebelum temujanji adalah di https://did.sarawak.gov.my SEPERTI DI ATAS

Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class A or B
Head I, Sub-Head 5(b) & Head IV Sub-Head 1(a)
(Terbuka)
Document Fee RM226.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada Rabu, 16 November 2022. Masa: 9.30 Pagi. Tempat Berkumpul: Jabatan Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri Lawatan Tapak/Taklimat dibenarkan mengemukakan dokumen tender.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Unit Pembangunan Kontraktor dan Pembekal (UPKP), Tingkat 5, Wisma Satok, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 07 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/237-10/2022
Title Cadangan Membina Jambatan Konkrit Baru Di Kawasan Sampun Tebun, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 06/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class C atau D, Kepala III
Sub-Kepala 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 07 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/238-10/2022
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kpg Tanjong Apong, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 06/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D, Kepala III Sub-Kepala 1(d)
(Terhad kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 07 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/239-10/2022
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kawasan Tanaman Jagung Manis Kpg. Rebak, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 06/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D atau E, Kepala III,
Sub-Kepala 1(d)
(Terhad kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 07 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/240-10/2022
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Kawasan Ulu Asajaya, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 06/12/2022(pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D, Kepala III,
Sub-Kepala 1(d) & Kepala I,
Sub-Kepala : 2(a)(i)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 07 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/241-10/2022
Title Kerja-Kerja Pembinaan Jalan Ladang Dan Infrastruktur Pertanian Di Kampung Serpan Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 06/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class BX atau C
Kepala III Sub-Kepala 1(d)& Kepala I, Sub-Kepala 2(a)(i)
(Terhad kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 07 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2022)/242-10/2022
Title Membina Jambatan Konkrit, Jalan Ladang Dan Membersih Ban Di Kawasan Niup/Empila (Blok III), Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 13/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class BX atau C, Kepala III,
Sub-Kepala 1(d) & Kepala I,
Sub-Kepala 2(a)(i)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 14 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2022)/243-10/2022
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Kawasan Sg. Bilis, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 13/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D, Kepala III, Sub-Kepala 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 14 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2022)/244-10/2022
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Kawasan Sepayor, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 13/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D, Kepala I
Sub-Kepala 2(a)(i) & Kepala III,
Sub-Kepala 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 14 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2022)/245-10/2022
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Dalam Kebun Kampung Rangawan, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 13/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D atau E,
Kepala III Sub-Kepala 1(d) (Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 14 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/246-10/2022
Title Cadangan Membina Jalan Di Kawasan Kpg Terasi, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 13/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D,Kepala III Sub-Kepala 1(d)
(Terhad kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 14 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/247-10/2022
Title Cadangan Membina Jambatan Konkrit Ke Kebun Nanas Sedilo, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 20/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D, Kepala I Sub-Kepala 2(a)(i) & Kepala III Sub-Kepala I(d)
(Terhad kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 21 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/248-10/2022
Title Cadangan Membina Jambatan Konkrit Menyeberangi Sg. Lubuk Jerin, Kpg. Sg. Lingkau, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 20/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D, Kepala I Sub-Kepala 2(a)(i) &
Kepala III Sub-Kepala I(d)
(Terhad kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 21 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/249-10/2022
Title Cadangan Membina Titian Belian Di Kampung Empelas, Kampung Simunjan Jaya, Kampung Tanjung Harapan Dan Kampung Tanjung Pisang, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 20/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D atau E,
Kepala I Sub-Kepala 2(b)(i) (Terhad kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 21 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N27(2022)/250-10/2022
Title Cadangan Membina Titian Belian Di Kampung Tungkah, Sekitong, Lubuk Meranti dan Kampung Tebelu, Daerah Sebuyau, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 20/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D atau E,
Kepala I, Sub-Kepala 2(b)(i)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 21 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N27(2022)/251-10/2022
Title Cadangan Membina Titian Belian Di Kampung Pantu Plaie, Kampung Arus Dan Kampung Sampat, Daerah Sebuyau, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 20/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D atau E,
Kepala I, Sub-Kepala 2(b)(i) (Terhad kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 21 Disember 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/252-11/2022
Title/Harga Simpanan Pelupusan Aset Kerajaan – 1 unit Isuzu Troopers QSG 2793 RM3,000.00
Details/Tawaran: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 07/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset
Document Fee -
Document Deposit Deposit Tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap asset atau tertakluk kepada maksima RM10,000.00 dibuat dalam bentuk Kiriman Wang /Wang Pos/draft bank atau Cashier’s Order atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Lokasi Aset/Dilihat: 16/11/2022 & 17/11/2022 di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 Petang MPSR, Lot Parking Menara Pehin Setia Raja Mukah.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 07 December 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/254-11/2022
Title/Harga Simpanan Pelupusan Aset Kerajaan
( a ) 1 unit Toyota Land Cruiser 4x4 Station Wagon (QSG 580) - RM3,700.00
( b ) 1 unit Toyota Fortuner 2.5(D) A/T 4x4 Station Wagon (QSG 3373) RM12,500.00
( c ) 1 unit Same Explorer 80 Special (80HP) with Rotary Slasher, (QSG 1655) RM5,500.00
Details/Tawaran: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi mulai 16/11/2022 hingga 07/12/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang
Category of Classification Dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset
Document Fee -
Document Deposit Deposit Tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap asset atau tertakluk kepada maksima RM10,000.00 dibuat dalam bentuk Kiriman Wang /Wang Pos/draft bank atau Cashier’s Order atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Lokasi Aset/Dilihat: 16/11/2022 & 17/11/2022 di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 Petang Pejabat JPS lama, Limbang ( a ) & (b ), Pejabat Skim Kuala Lawas, Lawas ( c )
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Level 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 07 December 2022
Date of Advertising 12/11/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/255-11/2022
Title Projek Kawalan Hakisan Muara Sg. Kut, Dalat.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender   boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 28/11/2022 hingga 13/12/2022  pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class  BX or C,
Kepala  I   
Sub-Kepala 3(a)(i)  
(Terbuka)
 
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri,  Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  14 Disember  2022
Date of Advertising 26/11/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top

Useful Links

Useful Links