Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For November 2021 : DID HQDID SARAWAK - Sarawak November 2021
Item
Tender Number
Title
Closing Date
1
DID/TN/ 05-10/2021
Download PDF
Proposed Construction and Completion For Proposed Infrastructure Improvement Works In Batu Kawah For Area 7: Riverbank Rehabilitation Works At Kpg. Sinar Budi Lama, Batu Kawah.
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
2
DID/TN/06-10/2021
Download PDF
Proposed Construction and Completion For Proposed Infrastructure Improvement Works In Batu Kawah For Area 3: Improvement of Drainage System At Sg. Surih, Batu Kawah, Kuching.
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
3
DID/TN/07-10/2021
Download PDF
Proposed Construction and Completion For Proposed Infrastructure Improvement Works In Batu Kawah For Area 4: Improvement of Drainage System At Jalan Field Force, Batu Kawah, Kuching.
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
4
DID/TN/21-10/2020 (Re-Tender)
Download PDF
Memulihkan Koridor Sungai Di Rantau Panjang, Bahagian Kuching, Sarawak
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
5
DID/TN/08-11/2021
Download PDF
Proposed Flood Mitigation and Waterfront Upgrading at Debak, Betong Division, Sarawak.
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
6
DID/TN/IRSDA/09-11/2021
Download PDF
Proposed Coastal Bund and Drainage System At Sebangan Bajong Drainage Scheme of Block A, Samarahan Division. (Phase 2)
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
7
DID/TN/D/IRSDA/MW/N25(2021)/242-11/2021
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Ban Di Kampung Plaie, Kota Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
8
DID/TN/D/IRSDA/MW/N25(2021)/243-11/2021
Download PDF
Membina Culvert Baru Dan Mendalamkan Parit Tali Air Mini Ban Kampung Tanjung Harapan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
9
DID/TN/D/IRSDA/MW/P197(2021)/244-11/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Ban Keliling Dan Pintu Air Di Kpg. Mang Baru, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
10
DID/TN/D/IRSDA/MW/N27(2021)/245-11/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Bund Di Kampung Sampat Sebangan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
11
DID/TN/D/IRSDA/MW/N26(2021)/246-11/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Bund Di Kampung Sampat Sebangan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
12
DID/TN/D/IRSDA/MW/P200(2021)/247-11/2021
Download PDF
Proposed River Clearing, Desilting And Deepening At Sg Kerian, Kpg Kepayang, Simunjan District, Sarawak.
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
13
DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2021)/248-11/2021
Download PDF
Naiktaraf Ring Bun Di Kubur Belukang, Kpg. Moyan Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
14
DID/TN/D/IRSDA/MW/P197(2021)/249-11/2021
Download PDF
Penyelenggaraan Ban Dan Pintu Air Di Kawasan Seniawan Jepun (Seniawan Baru), Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
15
DID/TN/D/B39/P48/204/250-11/2021
Download PDF

Proposed Operation And Maintenance of Single Lock Gate, Double Lock Gate And Other Associated Works At Asajaya Drainage Scheme for Year 2022, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
16
DID/TN/D/B39/P48/204/251-11/2021
Download PDF

Proposed Operation And Maintenance of Double Lock Gate And Other Associated Works At Sebangan Bajong Drainage Scheme for Year 2022, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY
17
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/252-11/2021
Download PDF

Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Sebandi Matang Dan Sebandi Ulu, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 22/12/2021
WEDNESDAY
18
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/253-11/2021
Download PDF

Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Tambirat, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 22/12/2021
WEDNESDAY
19
DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/254-11/2021
Download PDF

Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Meranek Lorong 3 & Terentang/Paloh, Meranek Blok III, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan.
12.00 noon, 22/12/2021
WEDNESDAY
20
DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/255-11/2021
Download PDF

Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Meranek Lorong Meranek III, Ladang Merdeka 4, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 22/12/2021
WEDNESDAY
21
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/256-11/2021
Download PDF

Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Jemukan Melayu, Jemukan Ulu/Cina, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 22/12/2021
WEDNESDAY
22
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/257-11/2021
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Pelandok Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 29/12/2021
WEDNESDAY
23
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/258-11/2021
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Semera Lot, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 29/12/2021
WEDNESDAY
24
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2021)/259-11/2021
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Baru & Pemasangan Culvert Ke Kawasan Kebun Pisang Dan Sawah Padi Kpg. Rangawan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 29/12/2021
WEDNESDAY
25
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2021)/260-11/2021
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Penambahbaikan Jalan Ladang Di Kampung Temiang, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 29/12/2021
WEDNESDAY
26
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2021)/261-11/2021
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Kpg. Tabuan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 29/12/2021
WEDNESDAY
27
DID/TN/D/IRSDA/JL/N26(2021)/262-11/2021
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Kpg. Tebun, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 29/12/2021
WEDNESDAY
28
DID/TN/D/IRSDA/JL/N30(2021)/263-11/2021
Download PDF
Cadangan Menaiktaraf Jalan Kebun Di Kawasan Kpg. Sabal Kruin Baru, Rh. Dingin Ak Bundan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 29/12/2021
WEDNESDAY
29
DID/TN/D/IRSDA/JL/N30(2021)/264-11/2021
Download PDF
Cadangan Membina Baru Dan Menaiktaraf Jalan Kebun Di Kawasan Kpg. Spaoh Raba Baru, Rh. Juli Ak Gindan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 29/12/2021
WEDNESDAY
30
DID/TN/D/268-11/2021
Download PDF
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI:
( a ) 1 unit Isuzu Trooper 4WD 4ZEI, QSG 1784
( b ) 1 unit Isuzu Trooper UBS17, QSG 1489
12.00 noon, 15/12/2021
WEDNESDAY


KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK

HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.

 

Tender Number DID/TN/ 05-10/2021
Title Proposed Construction and Completion For Proposed Infrastructure Improvement Works In Batu Kawah For Area 7: Riverbank Rehabilitation Works At Kpg. Sinar Budi Lama, Batu Kawah.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/11/2021 hingga 14/12/2021 pada masa seperti berikut di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class A or B
Head I Subhead 1 & 3a(i) and Head III Subhead 2(a) & 2(b)
(Terbuka)
Document Fee RM400.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada Rabu, 17 November 2021. Masa: 10.00 Pagi. Tempat Berkumpul: Dewan D’Salam Kpg. Sinar Budi Lama, Batu Kawa, Kuching. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender. Amalan penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka perlu diteruskan.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 06/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to topTender Number DID/TN/ 06-10/2021
Title Proposed Construction and Completion For Proposed Infrastructure Improvement Works In Batu Kawah For Area 3: Improvement of Drainage System At Sg. Surih, Batu Kawah, Kuching.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/11/2021 hingga 14/12/2021 pada masa seperti berikut di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class B or BX
Head I Sub-Head 1 and Head III Sub-Head 2(a) & 2(b) and Head IV Sub-Head 4(a)
(Terbuka)
Document Fee RM185.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada Selasa, 16 November 2021. Masa: 10.00 Pagi. Tempat Berkumpul: Dewan D’Salam Kpg. Sinar Budi Lama, Batu Kawa, Kuching. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender. Amalan penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka perlu diteruskan.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 06/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

Tender Number DID/TN/ 07-10/2021
Title Proposed Construction and Completion For Proposed Infrastructure Improvement Works In Batu Kawah For Area 4: Improvement of Drainage System At Jalan Field Force, Batu Kawah, Kuching.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/11/2021 hingga 14/12/2021 pada masa seperti berikut di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class A
Head I Sub-Head 1 and Head III Sub-Head 2(a) & 2(b) and Head IV Sub-Head 4(a)
(Terbuka)
Document Fee RM245.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada Selasa, 16 November 2021. Masa: 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul: Dewan D’Salam Kpg. Sinar Budi Lama, Batu Kawa, Kuching. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender. Amalan penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka perlu diteruskan.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 06/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number DID/TN/21-10/2020 (Re-Tender)
Title Memulihkan Koridor Sungai Di Rantau Panjang, Bahagian Kuching, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/11/2021 hingga 14/12/2021 pada masa seperti berikut di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class A
Head I Sub-Head 1 & 3(a)(i)
(Terbuka)
Document Fee RM180.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada Rabu, 17 November 2021. Masa: 10.30 Pagi. Tempat Berkumpul: Dewan D’Salam Kpg. Sinar Budi Lama, Batu Kawa, Kuching. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender. Amalan penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka perlu diteruskan.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 06/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number DID/TN/08-11/2021
Title Proposed Flood Mitigation and Waterfront Upgrading at Debak, Betong Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 29/11/2021 hingga 21/12/2021 pada masa seperti berikut di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class A,
Head I Sub-Head 1 & Head IV, Sub-Head 2(a) & 2(b) & 4(a)
(Terbuka)
Document Fee RM225.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada Rabu, 25 November 2021. Masa: 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender. Amalan penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka perlu diteruskan.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top
Tender Number DID/TN/IRSDA/09-11/2021
Title Proposed Coastal Bund and Drainage System At Sebangan Bajong Drainage Scheme of Block A, Samarahan Division. (Phase 2)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 29/11/2021 hingga 21/12/2021 pada masa seperti berikut di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class A, Head I Sub-Head 1 & 3(a)(ii) and Head III, Sub-Head 1(a), 1(b), 1(e) & 2(b) and Head IV Sub-Head 2(a) & 2(b)
(Terbuka)
Document Fee RM450.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada Rabu, 29 November 2021. Masa: 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender. Amalan penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka perlu diteruskan.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 
Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N16(2021)/242-11/2021
Title Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Ban Di Kampung Plaie, Kota Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head I, Sub-Head 2(b)(ii)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N25(2021)/243-11/2021
Title Membina Culvert Baru Dan Mendalamkan Parit Tali Air Mini Ban Kampung Tanjung Harapan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head IV, Sub Head 4(a) & 1(b (Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top
Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/P197(2021)/244-11/2021
Title Penyelenggaraan Ban Keliling Dan Pintu Air Di Kpg. Mang Baru, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head IV, Sub Head 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N27(2021)/245-11/2021
Title Penyelenggaraan Bund Di Kampung Sampat Sebangan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N26(2021)/246-11/2021
Title Cadangan Membersih Sungai Samalatong, Gedong, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E, Head IV,
Sub-Head 1(a)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/P200(2021)/247-11/2021
Title Proposed River Clearing, Desilting And Deepening At Sg Kerian, Kpg Kepayang, Simunjan District, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class C or D, Head IV,
Sub-Head 1(a)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2021)/248-11/2021
Title Naiktaraf Ring Bun Di Kubur Belukang, Kpg. Moyan Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E, Head III,
Sub Head 1(a) & Head IV, Sub Head 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/P197(2021)/249-11/2021
Title Penyelenggaraan Ban Dan Pintu Air Di Kawasan Seniawan Jepun (Seniawan Baru), Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D, Head IV, Sub Head 4(a) and Head I,
Sub Head 3(a)(i) (Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

Tender Number DID/TN/D/B39/P48/204/250-11/2021
Title Proposed Operation And Maintenance of Single Lock Gate, Double Lock Gate And Other Associated Works At Asajaya Drainage Scheme for Year 2022, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head I, Sub-Head 2(b)(ii)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

Tender Number DID/TN/D/B39/P48/204/251-11/2021
Title Proposed Operation And Maintenance of Double Lock Gate And Other Associated Works At Sebangan Bajong Drainage Scheme for Year 2022, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 14/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head I, Sub-Head 2(b)(ii)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/252-11/2021
Title Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Sebandi Matang Dan Sebandi Ulu, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 21/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/253-11/2021
Title Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Tambirat, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 21/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/254-11/2021
Title
Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Meranek Lorong 3 & Terentang/Paloh, Meranek Blok III, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 21/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class BX or C,
Head III
Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/255-11/2021
Title
Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Meranek Lorong Meranek III, Ladang Merdeka 4, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 21/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class C,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/256-11/2021
Title
Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Jemukan Melayu, Jemukan Ulu/Cina, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 21/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head I,
Sub-Head 2(a)(i) and Head III,Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

 

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/257-11/2021
Title
Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Pelandok Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 28/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E, and
Head III, Sub-Head 1(d) (Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 29 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

 

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/258-11/2021
Title
Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Semera Lot, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 28/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E, Head I, Sub-Head 2(a)(i) and Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 29 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2021)/259-11/2021
Title
Cadangan Membina Jalan Ladang Baru & Pemasangan Culvert Ke Kawasan Kebun Pisang Dan Sawah Padi Kpg. Rangawan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 28/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E, Head I, Sub-Head 2(a)(i) and Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 29 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2021)/260-11/2021
Title
Cadangan Kerja-Kerja Penambahbaikan Jalan Ladang Di Kampung Temiang, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 28/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 29 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2021)/261-11/2021
Title
Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Kpg. Tabuan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 28/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 29 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top
Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N26(2021)/262-11/2021
Title
Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Kpg. Tebun, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 28/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 29 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N30(2021)/263-11/2021
Title
Cadangan Menaiktaraf Jalan Kebun Di Kawasan Kpg. Sabal Kruin Baru, Rh. Dingin Ak Bundan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 28/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 29 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number
DID/TN/D/IRSDA/JL/N30(2021)/264-11/2021
Title
Cadangan Membina Baru Dan Menaiktaraf Jalan Kebun Di Kawasan Kpg. Spaoh Raba Baru, Rh. Juli Ak Gindan, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/11/2021 hingga 28/12/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ dan hendaklah mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 29 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number
DID/TN/D/268-11/2021
Title PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI:
( a ) 1 unit Isuzu Trooper 4WD 4ZEI, QSG 1784
( b ) 1 unit Isuzu Trooper UBS17, QSG 1489
Details/Tender Document obtainable from: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur, 96100 Sarikei. mulai 22/11/2021 hingga 14/12/2021. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bermula dari tarikh tender ditutup.
Category of Classification Tender adalah dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset
Harga Simpanan
(RM)
Isuzu Trooper 4WD 4ZEI, QSG 1784 = RM2,900.00
Isuzu Trooper UBS17, QSG 1489 = RM2,000.00
Tender Deposit 10% harga tawaran
Petender adalah dikehendaki menyertakan Deposit Tender bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10,000. dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau cahier's Order atas nama KERAJAAN NEGERI SARAWAK. TAWARAN tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan
Lokasi Aset/Dilihat
Pejabat JPS Bahagian Sarikei, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur,96100 Sarikei.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 15 December 2021
Date of Advertising 20/ 11/ 2021 Saturday. The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top

 

Useful Links

Useful Links