Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For October 2021 : DID HQDID SARAWAK - Sarawak October 2021
Item
Tender Number
Title
Closing Date
1
DID/TN/IRSDA/04-09/2021
Download PDF

Proposed Flood Mitigation, Coastal Bund and Drainage System At Sebangan Bajong Drainage Scheme of Block F (Phase 3), Samarahan Division.
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
2
DID/TN/D/232-09/2021
Download PDF

Naiktaraf Jalan Pertanian Di Skim Kuala Lawas, Lawas.
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
3
DID/YN/D/233-09/2021
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian Di Kampung Long Merambai, Merapok, Lawas.
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
4
DID/YN/D/234-09/2021
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian Di Skim Merapok, Lawas.
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
5
DID/TN/D/235-09/2021
Download PDF
Membina Baru Jambatan Di Kampung Tanjung Aru, Sundar.
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
6
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/214-09/2021
Download PDF

Cadangan Membaik Pulih Jalan Ladang Kawasan Tambey, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
7
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/215-09/2021
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kpg. Serpan Ulu / Moyan Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
8
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/216-09/2021
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kpg. Sri Tajo, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
9
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/217-09/2021
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kpg. Serpan Ulu / Moyan Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
10
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/218-09/2021
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Kawasan Sampun Gerunggang, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
11
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/219-09/2021
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Baharu Ke Kawasan Kebun Pisang & Kelapa Di Sampun Jugok, Daerah Asajaya,Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 03/11/2021
RABU
CLOSED
12
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/220-09/2021
Download PDF
Cadangan Membaik Pulih Jalan Ladang Kawasan Jaie, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 10/11/2021
RABU
CLOSED
13
DID/TN/D/IRSDA/JL/N26(2021)/221-09/2021
Download PDF
Cadangan Membaik Pulih Jalan Ladang Kawasan Semera Lot, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 10/11/2021
RABU
CLOSED
14
DID/TN/D/IRSDA/JL/N30(2021)/223-09/2021
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Masuk Ke Lubok Kepayang, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 10/11/2021
RABU
CLOSED
15
DID/TN/D/IRSDA/JL/N30(2021)/224-09/2021
Download PDF
Cadangan Menaiktaraf Jalan Kebun Di Kawasan Kpg. Sg. Surik, Rh. Mini Ak Ringkai, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 10/11/2021
RABU
CLOSED
16
DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/225-09/2021
Download PDF
Cadangan Menaiktaraf Jalan Kebun Di Kawasan Kpg. Sabal Tapang, Kapitan Thung Ting Chiaw, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 10/11/2021
RABU
CLOSED
17
DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/226-09/2021
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Nakong, Melayu Blok III, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
12.00 noon, 10/11/2021
RABU
CLOSED
18
DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/227-09/2021
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Empila Blok III, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 17/11/2021
RABU
19
DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2021)/228-09/2021
Download PDF
Naiktaraf Ban DID Asajaya Ulu Cina, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 17/11/2021
RABU
20
DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2021)/229-09/2021
Download PDF
Naiktaraf Jalan Menuju Ke Kpg. Sebandi Matang (Bina Benteng Hakisan), Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 17/11/2021
RABU
21
DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2021)/230-09/2021
Download PDF
Pembersihan Sungai Moyan, Sungai Nonok Dan Sungai Sampun, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 17/11/2021
RABU
22
DID/TN/D/IRSDA/MW/N25(2021)/231-09/2021
Download PDF
Membina Sistem Perparitan Di Belakang Rumah Panjang Kampung Wawasan Sungai Lingkau Baru, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 17/11/2021
RABU
KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK

HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut


Tender Number DID/TN/IRSDA/04-09/2021
Title Proposed Flood Mitigation, Coastal Bund and Drainage System At Sebangan Bajong Drainage Scheme of Block F (Phase 3), Samarahan Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada masa seperti berikut di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang. Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class A, Head I Sub-Head 1 & 3(a)(i) & 3(a)(ii) and Head IV, Sub-Head 2(a) & 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja )
Document Fee RM735.000
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/232-09/2021
Title Naiktaraf Jalan Pertanian Di Skim Kuala Lawas, Lawas.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head III Sub-Head 1(d) and Head IV Sub-Head 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/233-09/2021
Title Naiktaraf Jalan Pertanian Di Kampung Long Merambai, Merapok, Lawas.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head III Sub-Head 1(d) and Head IV Sub-Head 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top


Tender Number DID/TN/D/234-09/2021
Title Naiktaraf Jalan Pertanian Di Skim Merapok, Lawas.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E,
Head III Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/235-09/2021
Title Membina Baru Jambatan Di Kampung Tanjung Aru, Sundar.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class E,
Head I Sub-Head 2b(i) &
Head III Sub-Head 3(b)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/214-09/2021
Title Cadangan Membaik Pulih Jalan Ladang Kawasan Tambey, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/215-09/2021
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kpg. Serpan Ulu / Moyan Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/216-09/2021
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kpg. Sri Tajo, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/217-09/2021
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Di Kpg. Serpan Ulu / Moyan Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class C or BX
Head III Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/218-09/2021
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Kawasan Sampun Gerunggang, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top

 Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/219-09/2021
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Baharu Ke Kawasan Kebun Pisang & Kelapa Di Sampun Jugok, Daerah Asajaya,Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 02/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 03 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top

 Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/220-09/2021
Title Cadangan Membaik Pulih Jalan Ladang Kawasan Jaie, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 10/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 11 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/221-09/2021
Title Cadangan Membaik Pulih Jalan Ladang Kawasan Semera Lot, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 10/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 11 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N26(2021)/223-09/2021
Title Cadangan Membina Jalan Masuk Ke Lubok Kepayang, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 10/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d) (Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 11 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N30(2021)/224-09/2021
Title Cadangan Menaiktaraf Jalan Kebun Di Kawasan Kpg. Sg. Surik, Rh. Mini Ak Ringkai, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 10/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 11 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N30(2021)/225-09/2021
Title Cadangan Menaiktaraf Jalan Kebun Di Kawasan Kpg. Sabal Tapang, Kapitan Thung Ting Chiaw, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 10/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d) (Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 11 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/226-09/2021
Title Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Nakong, Melayu Blok III, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 10/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 11 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/227-09/2021
Title Cadangan Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Di Empila Blok III, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 16/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 17 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2021)/228-09/2021
Title Naiktaraf Ban DID Asajaya Ulu Cina, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 16/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 17 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2021)/229-09/2021
Title Naiktaraf Jalan Menuju Ke Kpg. Sebandi Matang (Bina Benteng Hakisan), Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 16/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 17 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2021)/230-09/2021
Title Pembersihan Sungai Moyan, Sungai Nonok Dan Sungai Sampun, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 16/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head IV, Sub-Head 1(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 17 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N25(2021)/231-09/2021
Title Membina Sistem Perparitan Di Belakang Rumah Panjang Kampung Wawasan Sungai Lingkau Baru, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/10/2021 hingga 16/11/2021 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a) & 4(a)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau S PAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 17 November 2021
Date of Advertising 09/10/2021 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top

 

 

Useful Links

Useful Links