Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 24 Sep 2019
Version 8.2.2
Tender Notice For September 2019: DID HeadquartersTender Notice For September 2019: DID Headquarters

 
DID SARAWAK TENDER -  OCTOBER 2019 
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/IP/C/BSMA/08/2019
Click Here For Detail
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM SRI AMAN, SARAWAK 19 September 2019
CLOSED
2
JPS/IP/C/BSMA/06/2019
Click Here For Detail
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM LIMBANG, SARAWAK 18 September 2019
CLOSED
3
JPS/IP/C/BSMA/07/2019
Click Here For Detail
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM LAWAS, SARAWAK 18 September 2019
CLOSED
4
DID/TN/D/153-08/19
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban DI B1-A1-A2, (Kpg. Asajaya Ulu), Skim Saliran  Asajaya, Blok III,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 18/09/2019
Wednesday
CLOSED
5
DID/TN/D/154-08/19
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban DI E2-F2-G2, (Sempadan Sampun/ Asajaya), Skim Saliran  Asajaya, Blok III,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 18/09/2019
Wednesday
CLOSED

6 DID/TN/D/155-09/19
Download PDF
Proposed Clearing Works At Sg. Ajo Dagen, Layeng, Kampung Teh, Mukah District, Mukah Division, Sarawak. 12.00 noon, 25/09/2019
Wednesday
7 DID/TN/D/156-09/19
Download PDF
Proposed Clearing Works At Sungai Maley, Kampung Medong Dalat, Dalat District, Mukah Division, Sarawak 12.00 noon, 25/09/2019
Wednesday
8 DID/TN/D/157-09/19
Download PDF
Proposed Clearing Works At Sg.Ilas, Kebuaw Igan, Matu District, Mukah Division, Sarawak. 12.00 noon, 25/09/2019
Wednesday
9 DID/TN/D/158-09/19
Download PDF
Proposed Clearing Works At Sg. Kebuaw, Kebuaw Igan, Matu District, Mukah Division, Sarawak. 12.00 noon, 25/09/2019
Wednesday
10 JPS/IP/C/PB/10/2018
Download PDF
KERJA  UKUR  KEJURUTERAAN  DAN PENYEDIAAN  PELAN  PENGAMBILAN TANAH BAGI REKABENTUK TERPENCI
RANCANGAN  TEBATAN BANJIR DAERAH LIMBANG, LEMBANGAN SUNGAI LIMBANG, SARAWAK
12 noon, 2 Oktober 2019
Wednesday


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Title

Tender Numbe

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tender Number DID/TN/D/153-08/19
Title Penyelenggaraan Jalan Ban DI B1-A1-A2, (Kpg. Asajaya Ulu), Skim Saliran  Asajaya, Blok III,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/08/2019 hingga 17/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX  Head III Sub-Head 2(d)
Terhad Kepada Bumiputera
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  18 September  2019
Date of Advertising 24 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/154-08/19 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban DI E2-F2-G2, (Sempadan Sampun/ Asajaya), Skim Saliran  Asajaya, Blok III,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/08/2019 hingga 17/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX  Head III Sub-Head 2(d)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  18 September  2019
Date of Advertising 24 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/155-09/19 
Title Proposed Clearing Works At Sg. Ajo Dagen, Layeng, Kampung Teh, Mukah District, Mukah Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 11/09/2019 hingga 25/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  25 September  2019
Date of Advertising 7 September 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/156-09/19 
Title Proposed Clearing Works At Sungai Maley, Kampung Medong Dalat, Dalat District, Mukah Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 11/09/2019 hingga 25/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  25 September  2019
Date of Advertising 7 September 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/157-09/19 
Title Proposed Clearing Works At Sg.Ilas, Kebuaw Igan, Matu District, Mukah Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 11/09/2019 hingga 25/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  25 September  2019
Date of Advertising 7 September 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/158-09/19 
Title Proposed Clearing Works At Sg. Kebuaw, Kebuaw Igan, Matu District, Mukah Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 11/09/2019 hingga 25/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX  Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  25 September  2019
Date of Advertising 7 September 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number JPS/IP/C/PB/10/2018
Title KERJA  UKUR  KEJURUTERAAN  DAN PENYEDIAAN  PELAN  PENGAMBILAN TANAH BAGI REKABENTUK TERPENCI  RANCANGAN  TEBATAN BANJIR DAERAH LIMBANG, LEMBANGAN SUNGAI LIMBANG, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan/Tender dan boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan /Tender di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak,Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sarawak, Tingkat 10 Wisma Saberkas, 3, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak  bermula pada 12 September 2019 (Khamis) jam 2.30 petang hingga 2 Oktober 2019 (Rabu) jam 12.00 tengahari. 
Category of Classification Firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 

330203
(Ukur Tanah) 

 

Document Fee
Dokumen Pelawaan/Tender adalah dijual dengan kadar RM150.00 bagi setiap satu (1) set. Bayaran hendaklah menggunakan draf bank/kiriman wang yang dibayar atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
Document Deposit RM-
Site Visit:/Taklimat  Menghadiri Taklimat adalah DIWAJIBKAN pada 11 September 2019 (Rabu). Masa Pendaftaran: 9.00 – 10.30 pagi. Tempat Pendaftaran: Bilik Mesyuarat Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sarawak, Tingkat 10 Wisma Saberkas, 3, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak. Taklimat akan bermula tepat pada pukul 10.30 pagi. Pendaftaran selepas 10.30 pagi tidak akan diterima. 

Hanya PENAMA  SYARIKAT di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja dibenarkan menghadiri sesi taklimat berkenaan. Syarikat atau Perunding tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil/Akuan pendaftaran Syarikat tersebut. 

 

Completed Documents to be sent to: Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan “Cadangan Teknikal” dan “Cadangan Kos” di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 2 Oktober 2019 (Rabu). Dokumen cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Closing Date 2  Oktober 2019 (Rabu) Tepat Jam 12.00 tengahari
Date of Advertising 3 September 2019 Selasa  UTUSAN SARAWAK

back to top