Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For August 2022 : DID HQDID SARAWAK - Sarawak August 2022
Item
Tender Number
Title
Closing Date
1
DID/TN/D/MARRIS/KCH/202-06/2022
Download PDF
Proposed Farm Road Maintenance At Existing Perimeter Bund Line A-B and C-D-E-F At Rampangi Drainage Scheme, Kuching, District, Kuching Division, Sarawak.
12.00 noon, 07/09/2022
WEDNESDAY
2
DID/TN/D/DOA/AFF/114-02/2022 (Re-Tender)
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Pertanian Di Kawasan Jalan Ulu Mupeng, Kampung Bitokan 2, Daerah Lundu, Bahagian Kuching, Sarawak.(Re-Tender)
12.00 noon, 07/09/2022
WEDNESDAY
3
DID/TN/D/213-07/2022
Download PDF
Membina Jalan Ladang Baru Berbatu Di Kebun Abg Muhd. Farkrullah B. Abg Ahmad Dan 3 Peserta Lain, Kampung Gelam, Song.
12.00 noon, 07/09/2022
WEDNESDAY


KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK

HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.Tender Number DID/TN/D/MARRIS/KCH/202-06/2022
Title Proposed Farm Road Maintenance At Existing Perimeter Bund Line A-B and C-D-E-F At Rampangi Drainage Scheme, Kuching, District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 17/08/2022 hingga 06/09/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D or E,
Head III, Sub-Head 2(b)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 7 September 2022
Date of Advertising 13/08/2022 Wednesday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/DOA/AFF/114-02/2022 (Re-Tender)
Title Menaiktaraf Jalan Pertanian Di Kawasan Jalan Ulu Mupeng, Kampung Bitokan 2, Daerah Lundu, Bahagian Kuching, Sarawak.(Re-Tender)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 17/08/2022 hingga 06/09/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
Class D,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 7 September 2022
Date of Advertising 13/08/2022 Wednesday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/213-07/2022
Title Membina Jalan Ladang Baru Berbatu Di Kebun Abg Muhd. Farkrullah B. Abg Ahmad Dan 3 Peserta Lain, Kampung Gelam, Song.
Details/Tender Document obtainable from: Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kapit, Aras 3, Kompleks Kerajaan Negeri,Jalan Bleteh 96800 Kapit.
Category of Classification Class D or E, 
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00 
Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM50.00 bagi setiap satu (1) set. Bayaran hendaklah menggunakan Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau SPay Global (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama KERAJAAN NEGERI SARAWAK.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian Kapit d/a Pejabat Residen, Bahagian Kapit, Tingkat 8, Kompleks Kerajaan Kapit, Jalan Bleteh, Sarawak, 96800 Kapit.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  07 SEPTEMBER  2022
Date of Advertising 24/08/2022  Wednesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top

Useful Links

Useful Links