Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For July 2022 : DID HQ

 


DID SARAWAK - JULY  2022

Item
Tender Number 
Title
Closing Date 
1.
JPS/P/SK/BRE/02/2022
Download PDF
CADANGAN MEMBINA DAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR SALIRAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI SKIM SALIRAN SARIBAS HILIR (LSAD) DAN SKIM SG. MUROK, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK.
12.00 noon, 18/08/2022
THURSDAY
2
DID/TN/D/204-06/2022
Download PDF
Membina Tembok Penghadang Tanah Susur Di Belakang Kampung Passa Melayu, Betong.
12.00 noon, 10/08/2022
WEDNESDAY
3
DID/TN/D/205-06/2022
Download PDF
Proposed River Protection Work At Sg. Aseng, Kpg Abang Amin, Meradong District, Sarikei Division.
12.00 noon, 10/08/2022
WEDNESDAY
4
DID/TN/D/IRSDA/MW/N26(2022)/203-06/2022
Download PDF
Menaiktaraf Ban dan Membina Pintu Air Baru Di Kampung Lubok Punggor, Daerah Gedong, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 24/08/2022
WEDNESDAY
5
DID/TN/D/IRSDA/MW/P200(2022/207-07/2022
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Kampung Sabang, Gedong District, Samarahan Division, Sarawak
12.00 noon, 24/08/2022
WEDNESDAY
6
DID/TN/D/IRSDA/MW/P200(2022/208-07/2022
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Lubok Buntin Drainage Scheme, Gedong District, Samarahan Division, Sarawak
12.00 noon, 24/08/2022
WEDNESDAY
7
DID/TN/D/IRSDA/MW/N24(2022)/209-07/2022
Download PDF
Penyelenggaraan, Menggali Dan Mendalamkan Semula Parit Ban Di Kawasan Block IV South, Sadong Jaya (Fasa II), Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 24/08/2022
WEDNESDAY
8
DID/TN/D/IRSDA/MW/N26(2022)/211-07/2022
Download PDF
Proposed River Clearing Works At Kampung Keniong, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
12.00 noon, 24/08/2022
WEDNESDAY
9
DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2022)/212-07/2022
Download PDF
Kerja - Kerja Penahan Hakisan Tebingan Sungai Di Kampung Tambirat (Sementara), Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 24/08/2022
WEDNESDAY
10
DID/TN/D/01-02/2022 (Re-Tender)
Download PDF
Supply, Delivery, Testing and Commissioning of One (1) Unit New Aluminium Alloy Flat Bottom River Scavenger Boat and Accessories To Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak.
12.00 noon, 24/08/2022
WEDNESDAY

KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK
HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI  ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk  tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.
2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.
4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan
5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 


  

 

Tender Number JPS/P/SK/BRE/02/2022
Title CADANGAN MEMBINA DAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR SALIRAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI SKIM SALIRAN SARIBAS HILIR (LSAD) DAN SKIM SG. MUROK, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi bermula pada 27 July 2022 (Isnin) hingga 17  Ogos 2022 (Rabu) pada masa seperti berikut di Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Masa: Isnin hingga Khamis:  8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang - 4.00 Petang.   Jumaat: 8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang. 

Pautan Borang Temujanji yang perlu diisi oleh Pentender 2 hari sebelum temujanji adalah di  TALIAN  https://did.sarawak.gov.my.

Category of Classification Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah 
Gred: G4 Kategori CE Pengkhususan CE01 & CE36. 

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ ,PPK & STB yang masih sah.

Kelas C atau BX, Kepala III, Sub-Kepala 1(a) & 1(d) 

Document Fee RM310.00 
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay)  di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak
Document Deposit RM-
Site Visit: /Tender Briefing Lawatan Tapak /Taklimat Projek adalah DIGALAKKAN pada : 27 Julai 2022 (Rabu) Masa : 2.00 Petang. Tempat Berkumpul JPS Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak. 
Completed Documents to be sent to: Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak,  Ibu Pejabat JPS Sarawak, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching
Closing Date 12.00 noon, Thursday  18 August  2022
Date of Advertising 21/07/ 2022  Thursday. Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number DID/TN/D/204-06/2022
Title Membina Tembok Penghadang Tanah Susur Di Belakang Kampung Passa Melayu, Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 25/07/2022 hingga 09/08/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class BX or C
Head I Sub-Head 3(a)(i)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja.)
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  10 August  2022
Date of Advertising 23/07/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


 

Tender Number DID/TN/D/205-06/2022
Title Proposed River Protection Work At Sg. Aseng, Kpg Abang Amin, Meradong District, Sarikei Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 25/07/2022 hingga 09/08/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei, Jalan Kapur, 96100 Sarikei.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class D or E, 
Head 1 Sub-Head 3(a) (i)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja.)
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Perolehan Tender Bahagian, Bahagian Sarikei, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei, Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  10 August  2022
Date of Advertising 23/07/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N26(2022)/203-06/2022
Title Menaiktaraf Ban dan Membina Pintu Air Baru Di Kampung Lubok Punggor, Daerah Gedong, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 03/08/2022 hingga 23/08/2022 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. 
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class BX or C 
Head  I Sub-Head 3(a)(ii) & Head  IV  Sub-Head  1(a) & 4(b)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 August  2022
Date of Advertising 23/07/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 


 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/P200(2022/207-07/2022
Title Proposed Maintenance Works At Kampung Sabang, Gedong District, Samarahan Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 03/08/2022 hingga 23/08/2022 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. 
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class D or E 
Head  IV  Sub-Head  1(a) &1(b)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  23 August  2022
Date of Advertising 23/07/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/P200(2022/208-07/2022
Title Proposed Maintenance Works At Lubok Buntin Drainage Scheme, Gedong District, Samarahan Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 03/08/2022 hingga 23/08/2022 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. 
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(b) & 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 August  2022
Date of Advertising 23/07/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top 
 


 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N24(2022)/209-07/2022
Title Penyelenggaraan, Menggali Dan Mendalamkan Semula Parit Ban Di Kawasan Block IV South, Sadong Jaya (Fasa II), Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 03/08/2022 hingga 23/08/2022 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. 
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class B or BX
Head IV Sub-Head 1(b)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 August  2022
Date of Advertising 23/07/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top


 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N26(2022)/211-07/2022
Title Proposed River Clearing Works At Kampung Keniong, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 03/08/2022 hingga 23/08/2022 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. 
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a) 
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 August  2022
Date of Advertising 23/07/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N15(2022)/212-07/2022
Title Kerja - Kerja Penahan Hakisan Tebingan Sungai Di Kampung Tambirat (Sementara), Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 03/08/2022 hingga 23/08/2022 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. 
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). 
Class BX or C
Head I Sub-Head 3(a)(ii)
 (Terbuka)
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 August  2022
Date of Advertising 23/07/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

 

Tender Number DID/TN/D/01-02/2022 (Re-Tender)
Title Supply, Delivery, Testing and Commissioning of One (1) Unit New Aluminium Alloy Flat Bottom River Scavenger Boat and Accessories To Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from:
Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 03/08/2022 hingga 23/08/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. 
Category of Classification Pembekal yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam Kategori dan Jenis Pendaftaran yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini bagi bekalan / perkhidmatan

Category A 
Head VI, Sub-Head 7(c)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 August  2022
Date of Advertising 23/07/2022  Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak
back to top

Useful Links

Useful Links