Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For June 2022 : DID HQDID SARAWAK -  June 2022

Item
Tender Number
Title
Closing Date
1.
JPS/IP/C/SG/14/2022
Download PDF
STUDY ON INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT (IRBM) PLAN FOR SUNGAI SIBUTI BASIN, SARAWAK.
12.00 noon, 04/07/2022
WEDNESDAY
2.

DID/TN/D/178-05/2022(DOA)
Download PDF
Projek Membina Baru Jalan Ladang Di Jaong, Pantu.
12.00 noon, 13/07/2022
WEDNESDAY
3.

DID/TN/D/179-06/2022
Download PDF
Proposed Maintenance Works Along Existing Farm Road At Nanga Merit Irrigation Scheme, Kapit District, Kapit Division, Sarawak.
12.00 noon, 06/07/2022
WEDNESDAY
4.

DID/TN/D/198-06/2022
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Pertanian Berbatu di Ladang Kelapa Sawit Lubau, Layar, Betong.
12.00 noon, 06/07/2022
WEDNESDAY
5.

DID/TN/D/201-06/2022
Download PDF
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI:
Toyota Hilux 4x4 YN106R
QSG 1433
12.00 noon, 06/07/2022
WEDNESDAY

KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK
HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.

 

Tender Number JPS/IP/C/SG/14/2022
Title STUDY ON INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT (IRBM) PLAN FOR SUNGAI SIBUTI BASIN, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan Tender dan boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan bermula pada 10 Jun 2022 (Jumaat) hingga 24 Jun 2022 (Jumaat) pada masa seperti berikut di KAUNTER TENDER, TINGKAT BAWAH, BLOK A, IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
Category of Classification Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah
kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:-

Kod Bidang
330101
(Kejuruteraan Awam)

Document Fee RM60.00
Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM60.00 bagi setiap satu (1) set. Bayaran hendaklah menggunakan Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama KETUA PENGARAH JPS MALAYSIA.
Document Deposit RM-
Site Visit: Sesi Taklimat Diadakan Pada 09/06/2022 (Khamis), Jam 10.00 Pagi. Penama/Petender hendaklah melaporkan diri di DEWAN DAHLIA, ARAS 4, KOMPLEKS JPS AMPANG KM7, JLN AMPANG 68000 KUALA LUMPUR. Hanya penama didalam sijil yang dibenarkan untuk menghadiri sesi taklimat dan dibenarkan untuk membeli tender tersebut.
Completed Documents to be sent to: KAUNTER TENDER, TINGKAT BAWAH, BLOK A, IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 04 JULY 2022
Date of Advertising 27/05/2022 Friday.

back to top

Tender Number DID/TN/D/178-05/2022(DOA)
Title Projek Membina Baru Jalan Ladang Di Jaong, Pantu.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/06/2022 hingga 12/07/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E
Head III,
Subhead 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 13 JULY 2022
Date of Advertising 15/06/ 2022 Tuesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top


Tender Number DID/TN/D/179-06/2022
Title Proposed Maintenance Works Along Existing Farm Road At Nanga Merit Irrigation Scheme, Kapit District, Kapit Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/06/2022 hingga 05/07/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kapit, Aras 3, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Bleteh, 96800 Kapit.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class E or D,
Head III,
subhead 1(d)
(Terhad Untuk Bumiputera Sahaja)


Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kapit d/a Pejabat Residen, Bahagian Kapit, Level 8, Kompleks Kerajaan Negeri, Bleteh Road, 96800 Kapit, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 JULY 2022
Date of Advertising 15/06/ 2022 Tuesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top


Tender Number DID/TN/D/198-06/2022
Title Penyelenggaraan Jalan Pertanian Berbatu di Ladang Kelapa Sawit Lubau, Layar, Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/06/2022 hingga 05/07/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head III,
Subhead 1(d),
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 JULY 2022
Date of Advertising 15/06/ 2022 Tuesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top
Tender Number DID/TN/D/201-06/2022
Title PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI:
Toyota Hilux 4x4 YN106R
QSG 1433
Details/Tender Document obtainable from: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi mulai 15/06/2022 hingga 05/07/2022 di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri.
Category of Classification
Harga Simpanan
(RM)
Tender adalah dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset:

Toyota Hilux 4x4 YN106R / QSG 1433 - RM 1,800.00

Document Fee -
Tender Deposit Petender adalah dikehendaki menyertakan Deposit Tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap asset atau tertakluk kepada maksima RM10,000.00 dibuat dalam bentuk Kiriman Wang /Wang Pos/draft bank atau Cashier’s Order atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Lokasi Aset/Dilihat
15/06/2022 dan 16/06/2022
Di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 Petang
15/06/2022 dan 16/06/2022
Di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 Petang

Toyota Hilux 4x4 YN106R / QSG 1433 - Tempat Letak Kereta JPS Miri

Completed Documents to be sent to: Tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah dihantar menggunakan sampul berlarkri dan ditanda dengan No. Tender DID/TN/D/201-06/2022 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tawaran selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Miri, d/a Pejabat Residen, Bahagian Miri, Aras 8, Kompleks Islam Sarawak, Jalan Pujut, 98000 Miri.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 06 JULY 2022
Date of Advertising 15/06/ 2022 Tuesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top

Useful Links

Useful Links