Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For May 2022 : DID HQDID SARAWAK - Sarawak May  2022
Item
Tender Number
Title
Closing Date
1
DID/TN/D/149-04/2022
Download PDF
Proposed Construction of New Check Dam At Kuala Baram-Senadin Area, Miri Division.
12.00 noon, 08/06/2022
WEDNESDAY
2
DID/TN/D/151-04/2022
Download PDF
Cadangan Projek Membina Gabion Tebingan Sungai Di Rh. Takang Anak Gadan, Kampung Empelam, Ulu Teru, Tinjar, Miri.
12.00 noon, 08/06/2022
WEDNESDAY
3
DID/TN/D/152-04/2022
Download PDF
Sistem Perparitan di Rh Saba Sg Selepin, Tinjar, Miri
12.00 noon, 08/06/2022
WEDNESDAY
4
DID/TN/D/153-04/2022
Download PDF
Sistem Perparitan di Kg Ulu Teru, Tinjar, Miri
12.00 noon, 08/06/2022
WEDNESDAY
5
DID/TN/D/163-04/2022
Download PDF
Proposed Maintenance Works of Gravel Road At Paya Selanyau Irrigation Scheme (Point B-C), Miri Division.
12.00 noon, 08/06/2022
WEDNESDAY
6
DID/TN/D/162-04/2022
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Di Skim Saliran Terkawal Batang Layar Blok D, Bahagian Betong, Sarawak.
12.00 noon, 08/06/2022
WEDNESDAY
7
DID/TN/D/88-02/2022
Download PDF
Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning of 250KW Variable Frequency Drive (VFD) At RTB Kemena, Bintulu.
12.00 noon, 08/06/2022
WEDNESDAY
8
DID/TN/D/144-04/2022
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Pertanian Berbatu Di Urai, Tebaang, Daro.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
9
DID/TN/D/145-04/2022
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Pertanian Berbatu Di Sungai Buluh Oya, Dalat.
 12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
10 DID/TN/D/146-04/2022 
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Pertanian Berbatu Di RH. Buan, Ng. Langan, Dalat.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
11
DID/TN/D/147-04/2022
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang Berbatu Di Sg.Talau, Dalat.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
12
DID/TN/D/150-04/2022
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang Berbatu Di Pergau, Matu.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
13 DID/TN/D/164-05/2022
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian Di Kpg Noor Islam Laut, Lawas.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
14
DID/TN/D/165-05/2022
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian Di Kpg Long Suang, Trusan, Lawas.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
15
DID/TN/D/166-05/2022
Download PDF
Naiktaraf Jalan Pertanian Di Kpg Mengkalap, Trusan, Lawas.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
16
DID/TN/D/167-05/2022
Download PDF
Menaiktaraf Dan Menabur Batu Bersaiz 3” DCR Di Rh. Ngindang, Ulu Sangan, Tatau, Bintulu.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
17
DID/TN/D/168-05/2022
Download PDF
Proposed Maintenance of Bund Road At Paya Selabak Block B Control Drainage Scheme Sg Sundak, Bintulu Division, Sarawak.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
18
DID/TN/D/169-05/2022
Download PDF
Proposed Maintenance of Bund Road At Semanok Block C Drainage Scheme Sg.Seterus, Bintulu Division, Sarawak.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
19
DID/TN/D/170-05/2022
Download PDF
Membina Baru Sistem Perparitan Rumah Panjang Rh. Emi Ak Mesa Sg. Seterus Jalan Persisiran Pantai Jepak – Kuala Tatau.
12.00 noon, 22/06/2022
WEDNESDAY
20
JPS/IP/C/SG/14/2022
Download PDF
STUDY ON INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT (IRBM) PLAN FOR SUNGAI SIBUTI BASIN, SARAWAK.
12.00 noon, 04/07/2022
WEDNESDAY


KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK
HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.


Tender Number DID/TN/D/149-04/2022
Title Proposed Construction of New Check Dam At Kuala Baram-Senadin Area, Miri Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 18/05/2022 (Rabu) hingga 07/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri.
Category of Classification Class E
Head IV Sub-Head 2(a) & 2(b)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Miri, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Residen, Bahagian Miri, Bangunan Kompleks Islam, Jalan Miri Pujut, 98000 Miri.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 08 June 2022
Date of Advertising 18/05/2022 Wednesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top


 

Tender Number DID/TN/D/151-04/2022
Title Cadangan Projek Membina Gabion Tebingan Sungai Di Rh. Takang Anak Gadan, Kampung Empelam, Ulu Teru, Tinjar, Miri.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 18/05/2022 (Rabu) hingga 07/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri.
Category of Classification Class E,
Head I Sub-Head 3(a)(ii)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Miri, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Residen, Bahagian Miri, Bangunan Kompleks Islam, Jalan Miri Pujut, 98000 Miri.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 08 June 2022
Date of Advertising 18/05/2022 Wednesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top


 

Tender Number DID/TN/D/152-04/2022
Title Sistem Perparitan di Rh Saba Sg Selepin, Tinjar, Miri.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 18/05/2022 (Rabu) hingga 07/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri.
Category of Classification Class E or EX,
Head IV Subhead 1(b), 4(a) and 4(b)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Miri, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Residen, Bahagian Miri, Bangunan Kompleks Islam, Jalan Miri Pujut, 98000 Miri.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 08 June 2022
Date of Advertising 18/05/2022 Wednesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top


 

Tender Number DID/TN/D/153-04/2022
Title Sistem Perparitan di Kg Ulu Teru, Tinjar, Miri
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 18/05/2022 (Rabu) hingga 07/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri.
Category of Classification Class E or EX,
Head IV Subhead 1(b), 4(a) and 4(b)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Miri, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Residen, Bahagian Miri, Bangunan Kompleks Islam, Jalan Miri Pujut, 98000 Miri.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 08 June 2022
Date of Advertising 18/05/2022 Wednesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top


 

Tender Number DID/TN/D/163-04/2022
Title Proposed Maintenance Works of Gravel Road At Paya Selanyau Irrigation Scheme (Point B-C), Miri Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 18/05/2022 (Rabu) hingga 07/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri.
Category of Classification Class E,
Head III,Sub-Head 1(d),
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)
Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Miri, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Residen, Bahagian Miri, Bangunan Kompleks Islam, Jalan Miri Pujut, 98000 Miri.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 08 June 2022
Date of Advertising 18/05/2022 Wednesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top

Tender Number DID/TN/D/162-04/2022
Title Cadangan Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Di Skim Saliran Terkawal Batang Layar Blok D, Bahagian Betong, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 18/05/2022 hingga 07/06/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification Class E or EX,
Head I Sub-Head 5(a)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 08 June 2022
Date of Advertising 18/05/2022 Wednesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top


 

Tender Number DID/TN/D/88-02/2022
Title Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning of 250KW Variable Frequency Drive (VFD) At RTB Kemena, Bintulu.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 18/05/2022 hingga 07/06/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification Category C
Head II Sub head 6(f) or 6(g)
(Terbuka)
Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 08 June 2022
Date of Advertising 18/05/2022 Wednesday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to topTender Number DID/TN/D/144-04/2022
Title Penyelenggaraan Jalan Pertanian Berbatu Di Urai, Tebaang, Daro.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class E or EX, Head III, Sub-Head 1(d)
(Terbuka)


Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune.

back to topTender Number DID/TN/D/145-04/2022
Title Penyelenggaraan Jalan Pertanian Berbatu Di Sungai Buluh Oya, Dalat.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head III, Subhead 1(d)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to topTender Number DID/TN/D/146-04/2022
Title Penyelenggaraan Jalan Pertanian Berbatu Di RH. Buan, Ng.Langan, Dalat.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 130/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head III, Subhead 1(d)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to topTender Number DID/TN/D/147-04/2022
Title Nenaiktaraf Jalan Ladang Berbatu Di Sg.Talau, Dalat.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head III, Subhead 1(d) AND Head IV, Subhead 4(a)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune.

back to topTender Number DID/TN/D/150-04/2022
Title Menaiktaraf Jalan Ladang Berbatu Di Pergau, Matu.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head III, Subhead 1(d) AND Head IV, Subhead 4(a)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to topTender Number DID/TN/D/164-05/2022
Title Naiktaraf Jalan Pertanian Di Kpg Noor Islam Laut, Lawas.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Perolehan Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 128/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to topTender Number DID/TN/D/165-05/2022
Title Naiktaraf Jalan Pertanian Di Kpg Long Suang, Trusan, Lawas.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head III, Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Perolehan Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to topTender Number DID/TN/D/166-05/2022
Title Naiktaraf Jalan Pertanian Di Kpg Mengkapa, Trusan, Lawas
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head III Sub-Head 1(d)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Perolehan Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang, Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top


Tender Number DID/TN/D/167-05/2022
Title Menaiktaraf Dan Menabur Batu Bersaiz 3" DCR Di Rh. Ngindang, Ulu Sangan, Tatau, Bintulu.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class E or EX,
Head III, Sub-head 1(d)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to topTender Number DID/TN/D/168-05/2022
Title Proposed Maintenance of Bund Road At Paya Selabak Block B Control Drainage Scheme Sg Sundak, Bintulu Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D,
Head III, Sub-head 1(d)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to topTender Number DID/TN/D/169-05/2022
Title Proposed Maintenance of Bund Road At Semanok Block C Drainage Scheme Sg.Seterus, Bintulu Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D,
Head III, Sub-head 1(d)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to topTender Number DID/TN/D/170-05/2022
Title Membina Baru Sistem Perparitan Rumah Panjang Rh. Emi Ak Mesa Sg. Seterus Jalan Persisiran Pantai Jepak – Kuala Tatau.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 30/05/2022 (Isnin) hingga 21/06/2022 (Selasa) pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class E or EX
Head IV, Subhead 2(a) or 4(a)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 22 JUNE 2022
Date of Advertising 28/05/2022 Saturday. Utusan Sarawak/New Sarawak Tribune

back to top

 

 

Tender Number JPS/IP/C/SG/14/2022
Title STUDY ON INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT (IRBM) PLAN FOR SUNGAI SIBUTI BASIN, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan Tender dan boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan bermula pada 10 Jun 2022 (Jumaat) hingga 24 Jun 2022 (Jumaat) pada masa seperti berikut di KAUNTER TENDER, TINGKAT BAWAH, BLOK A, IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
Category of Classification Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah
kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:-

Kod Bidang
330101
(Kejuruteraan Awam)

Document Fee RM60.00
Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM60.00 bagi setiap satu (1) set. Bayaran hendaklah menggunakan Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama KETUA PENGARAH JPS MALAYSIA.
Document Deposit RM-
Site Visit: Sesi Taklimat Diadakan Pada 09/06/2022 (Khamis), Jam 10.00 Pagi. Penama/Petender hendaklah melaporkan diri di DEWAN DAHLIA, ARAS 4, KOMPLEKS JPS AMPANG KM7, JLN AMPANG 68000 KUALA LUMPUR. Hanya penama didalam sijil yang dibenarkan untuk menghadiri sesi taklimat dan dibenarkan untuk membeli tender tersebut.
Completed Documents to be sent to: KAUNTER TENDER, TINGKAT BAWAH, BLOK A, IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 04 JULY 2022
Date of Advertising 27/05/2022 Friday.
back to top


Useful Links

Useful Links