The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Tender Notice For February 2020: DID HeadquartersTender Notice For February 2020: DID Headquarters

 
DID SARAWAK - Sarawak  February  2020
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/IP/PT/07/2019
Download PDF
PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI KAMPUNG BATU 1, KUALA BARAM, MIRI, SARAWAK 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
2 JPS/P/SK/MK/04/2019
Download PDF
KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI  DUA (2) BUAH LOKASI PINTU AIR DI SKIM SALIRAN KABONG NYABOR, DAERAH KABONG, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK. 12.00 noon, 11/03/2020
Wednesday
CLOSED
3 DID/TN/D/10-02/2020
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Damai-IADP Drainage Scheme, Kuching District,Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
4 DID/TN/D/11-02/2020
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Rampangi Drainage Scheme, Kuching District,Kuching Division, Sarawak 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
5 DID/TN/D/12-02/2020
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Bako Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division,Sarawak.  12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
6 DID/TN/D/13-02/2020
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Tanjung Purun Irrigation Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
7 DID/TN/D/14-02/2020
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Bengang Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
8 DID/TN/D/15-02/2020
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Sebandi Block A Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
9 DID/TN/D/16-02/2020
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Sebandi Block C Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
10 DID/TN/D/17-02/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works of Existing Bund At Kpg. Selemas, Meradong District, Sarikei Division. 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
11 DID/TN/D/18-02/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works of Existing Bund At Sg.Ilas Block A Minor Works, Meradong District, Sarikei Division. 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
12 DID/TN/D/19-02/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works of Existing Bund At Bundong Sian Block II Drainage Scheme,  Meradong District, Sarikei Division. 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
13 DID/TN/D/20-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Lower Samarahan Drainage Scheme, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
14 DID/TN/D/21-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Mang Drainage Scheme, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
15 DID/TN/D/22-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Asajaya Drainage Scheme, Block I, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
16 DID/TN/D/23-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Asajaya Drainage Scheme, Block II, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
17 DID/TN/D/24-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Asajaya Drainage Scheme, Block III, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
18 DID/TN/D/25-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Asajaya Drainage Scheme, Block IV, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
19 DID/TN/D/26-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Lubok Buntin Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
20 DID/TN/D/27-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Mid Sadong I Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
21 DID/TN/D/28-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Mid Sadong III Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
22 DID/TN/D/29-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Sadong Skrang Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
23 DID/TN/D/30-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Lower Sadong I Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
24 DID/TN/D/31-02/2020
Download PDF
Proposed of Grass-Cutting Works at Lower Sadong II Drainage Scheme,
Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
25 DID/TN/D/32-02/2020
Download PDF
Proposed Grass-Cutting Works at Block A1 & A2, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
26 DID/TN/D/33-02/2020
Download PDF
Proposed Grass-Cutting Works at Block B, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
27 DID/TN/D/34-02/2020
Download PDF
Proposed Grass-Cutting Works at Block C, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
28 DID/TN/D/35-02/2020
Download PDF
Proposed Grass-Cutting Works at Block D & D North, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
29 DID/TN/D/36-02/2020
Download PDF
Proposed Grass-Cutting Works at Block E & E North, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
30 DID/TN/D/37-02/2020
Download PDF
Proposed Grass-Cutting Works at Block F, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
31 DID/TN/D/38-02/2020
Download PDF
Proposed  Grass-Cutting Works at Block G, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
32 DID/TN/D/39-02/2020
Download PDF
Cadangan Kerja-Kerja Memotong Rumput Di Skim Sekuduk Chupak, Bahagian Serian, Sarawak. 12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday
CLOSED
33 DID/TN/02-02/2020
Download PDF
Membina Benteng Kawalan Hakisan Tebingan Sungai Igan, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 18/03/2020
Wednesdaditunda sehingga ke tarikh yang akan diberitahu selepas berakhirnya Perintah Kawalan Pengerakan kelak
34 DID/TN/03-02/2020
Download PDF
Supply and Delivery of Hydrological Equipment To Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak For The Year 2020. 12.00 noon, 04/03/2020
Wednesday
CLOSED
35 DID/TN/D/40-02/2020
Download PDF
Kerja-Kerja Memotong Rumput di Jalan Ban Skim Saliran Bungin, Bahagian Betong. 12.00 noon, 11/03/2020
Wednesday
CLOSED
36 DID/TN/D/41-02/2020
Download PDF
Kerja-Kerja Memotong Rumput di Jalan Ban Skim Saliran Terkawal Tg, Sebekut, Bahagian Betong 12.00 noon, 11/03/2020
Wednesday
CLOSED
37 DID/TN/D/42-02/2020
Download PDF
Proposed Construction Detention Pond At Universiti Putra Malaysia, Bintulu Division, Sarawak. 12.00 noon, 11/03/2020
Wednesday
CLOSED
38 DID/TN/D/43-02/2020
Download PDF
Improvement of Sg. Plan (Kidurong Avenue), Bintulu Division, Sarawak. 12.00 noon, 11/03/2020
Wednesday
CLOSED
39 DID/TN/D/44-02/2020
Download PDF
Clearing andDesilting of Sg. Sepegang, Bintulu Division, Sarawak. 12.00 noon, 11/03/2020
Wednesday
CLOSED
40 DID/TN/D/45-02/2020
Download PDF
Clearing and Desilting of Sg. Sebatang, Bintulu Division, Sarawak. 12.00 noon, 11/03/2020
Wednesday
CLOSED


 

 

 
Tender Number JPS/IP/PT/07/2019
Title PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI KAMPUNG BATU 1, KUALA BARAM, MIRI, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 04/03/2020 pada waktu pejabat di UNIT TENDER, TINGKAT BAWAH, BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, IBU PEJABAT JPS MALYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR
Category of Classification Taraf Bumiputera
CIDB, GRED: G7; KATEGORI CE; PENGKHUSUSAN: CE03 @ CE40   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
Atau UPKJ
 a. Kepala (Head):  Kelas A (Kepala I)
 b. Sub Kepala (Sub Head):  2(b) atau 3(a)
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)


Document Fee RM300.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Ketua Pengarah JPS Malaysia.
Document Deposit RM-
Site Visit:  a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date):  11 Feb 2020
 b. Waktu Lapor (Reporting Time):  11.00 Pagi
 c. Pejabat Lapor (Reporting Office):  PASAR NELAYAN KAMPUNG BATU 1, JALAN LUTONG/KUALA BARAM, 98000 MIRI, SARAWAK.(HANYA PENAMA DIDALAM SIJIL SAHAJA YANG BOLEH HADIR LAWATAN TAPAK)
Completed Documents to be sent to: UNIT TENDER, TINGKAT BAWAH, BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, IBU PEJABAT JPS MALYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04 March  2020
Date of Advertising 05 February 2020 Wednesday
back to top
 Tender Number JPS/P/SK/MK/04/2019
Title KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI  DUA (2) BUAH LOKASI PINTU AIR DI SKIM SALIRAN KABONG NYABOR, DAERAH KABONG, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/02/2020 hingga 11/03/2020 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.

Gred: G4 Kategori ME Pengkhususan M15, E04 & E11

Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah 

Kelas C atau BX , Kepala V Sub-Kepala 8


Document Fee RM250.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN  pada : 19 Februari 2020 (Rabu)  Masa : 10.00 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Daerah Saratok, 95400 Saratok, Sarawa. Hanya Penama syarikat di dalam PerakuanPendaftaran Kerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ.  Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STB, ASAL dan 1 SALINAN.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  11 March  2020
Date of Advertising 12 Februari 2020 Wednesday   Utusan Sarawak

back to top 
  
   

Tender Number DID/TN/D/10-02/2020 
Title Proposed Grass Cutting Works At Damai-IADP Drainage Scheme, Kuching District,Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C or D  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/11-02/2020 
Title Proposed Grass Cutting Works At Rampangi Drainage Scheme, Kuching District,Kuching Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/12-02/2020 
Title Proposed Grass Cutting Works At Bako Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division,Sarawak. 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/13-02/2020 
Title Proposed Grass Cutting Works At Tanjung Purun Irrigation Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX  Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/14-02/2020 
Title Proposed Grass Cutting Works At Bengang Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/15-02/2020 
Title Proposed Grass Cutting Works At Bengang Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top   
   

Tender Number DID/TN/D/16-02/2020 
Title Proposed Grass Cutting Works At Sebandi Block C Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/17-02/2020 
Title Proposed Maintenance Works of Existing Bund At Kpg. Selemas, Meradong District, Sarikei Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei,  Jalan Kapur, 96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei,  Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/18-02/2020 
Title Proposed Maintenance Works of Existing Bund At Sg.Ilas Block A Minor Works, Meradong District, Sarikei Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei,  Jalan Kapur, 96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei,  Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


 
 
 

Tender Number DID/TN/D/19-02/2020 
Title Proposed Maintenance Works of Existing Bund At Bundong Sian Block II Drainage Scheme,  Meradong District, Sarikei Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 25/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sarikei,  Jalan Kapur, 96100 Sarikei.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Sarikei d/a Pejabat Residen, Bahagian Sarikei,  Level 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara, Jalan Bersatu, 96100 Sarikei.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/20-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Lower Samarahan Drainage Scheme, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/21-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Mang Drainage Scheme, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/22-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Asajaya Drainage Scheme, Block I, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C or D Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/23-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Asajaya Drainage Scheme, Block II, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


 
 
   

Tender Number DID/TN/D/24-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Asajaya Drainage Scheme, Block III, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C or D,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/25-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Asajaya Drainage Scheme, Block IV, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak..
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C or D,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


 


Tender Number DID/TN/D/26-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Lubok Buntin Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 
   

Tender Number DID/TN/D/27-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Mid Sadong I Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/28-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Mid Sadong III Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/29-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Sadong Skrang Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/30-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Lower Sadong I Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


 


Tender Number DID/TN/D/31-02/2020 
Title Proposed of Grass-Cutting Works at Lower Sadong II Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E  or EX,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/32-02/2020 
Title Proposed Grass-Cutting Works at Block A1 & A2, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C  or D,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/33-02/2020 
Title Proposed Grass-Cutting Works at Block B, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak..
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C  or D,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/34-02/2020 
Title Proposed Grass-Cutting Works at Block C, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D  or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/35-02/2020 
Title Proposed Grass-Cutting Works at Block D & D North, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D  or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/36-02/2020 
Title Proposed Grass-Cutting Works at Block E & E North, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D  or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/37-02/2020 
Title Proposed Grass-Cutting Works at Block F, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D  or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/38-02/2020 
Title Proposed  Grass-Cutting Works at Block G, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/02/2020 hingga 03/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D  or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan,Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

Tender Number DID/TN/D/39-02/2020 
Title Cadangan Kerja-Kerja Memotong Rumput Di Skim Sekuduk Chupak, Bahagian Serian, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/02/2020 hingga 26/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Serian,  Lot 1286, Golden Square Commercial Centre, 94700 Serian.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D  or E,  Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Serian, d/a Pejabat Residen, Bahagian Serian, Jalan Tangga by-Pass, 94700 Serian.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26  February  2020
Date of Advertising 08 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/02-02/2020
Title Membina Benteng Kawalan Hakisan Tebingan Sungai Igan, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2020 hingga 18/03/2020 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A or B Head I Sub-Head 3(a)(i) 
Terbuka
 

 

Document Fee RM100.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah diwajibkan pada 25 Februari 2020. Masa :11.00 a.m. Tempat Berkumpul : Kampung Sekerang. Igan, Daerah Matu, 96300 Mukah. Sila bawa bersama Sijil UPKJ dan Perakuan CIDB, ASAL dan 1 SALINAN. Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan dokumen tender.
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  18  March  2020
ditunda sehingga ke tarikh yang akan diberitahu selepas berakhirnya Perintah Kawalan Pengerakan kelak
Date of Advertising 15 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/03-02/2020
Title Supply and Delivery of Hydrological Equipment To Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak For The Year 2020.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 18/02/2020 hingga 04/03/2020 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification
Supply and Service
Berdaftar dengan UPKJ Category A Head II Sub-Head 1d(ii)
Terbuka)
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04  March  2020
Date of Advertising 15 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/40-02/2020
Title Kerja-Kerja Memotong Rumput di Jalan Ban Skim Saliran Bungin, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/02/2020 hingga 11/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ Class E, EX or F Head VI Sub-Head 5(b) 
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
 
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  11  March  2020
Date of Advertising 15 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/41-02/2020
Title Kerja-Kerja Memotong Rumput di Jalan Ban Skim Saliran Terkawal Tg, Sebekut, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/02/2020 hingga 11/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ Class E, EX or F Head VI Sub-Head 5(b) 
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
 
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  11  March  2020
Date of Advertising 15 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/42-02/2020
Title Proposed Construction Detention Pond At Universiti Putra Malaysia, Bintulu Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 20/02/2020 hingga 11/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ Class C Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to:
Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  11  March  2020
Date of Advertising 15 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/43-02/2020
Title Improvement of Sg. Plan (Kidurong Avenue), Bintulu Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 20/02/2020 hingga 11/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ Class C Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to:
Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  11  March  2020
Date of Advertising 15 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/44-02/2020
Title Clearing andDesilting of Sg. Sepegang, Bintulu Division, Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 20/02/2020 hingga 11/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ Class C Head IV  Sub-Head 1(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to:
Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  11  March  2020
Date of Advertising 15 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
Tender Number DID/TN/D/45-02/2020
Title Clearing and Desilting of Sg. Sebatang, Bintulu Division, Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 20/02/2020 hingga 11/03/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ Class D Head IV  Sub-Head 1(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to:
Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  11  March  2020
Date of Advertising 15 February 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top