Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 27 May 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For February 2019: DID HEADQUATERSTender Notice For February 2019: DID HEADQUATERS
DID SARAWAK - Sarawak  February  2019 
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 DID/TN/D/01-02/19
Download PDF
KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI - 1 unit Station Wagon
Toyota Corona
12.00 noon, 27/02/2019
Wednesday
CLOSED
2 DID/TN/D/02-02/19
Download PDF
KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI - 1 unit KIA Optima 2.0 SE (A) and 1 unit Toyota ST 191 DWMDK 12.00 noon, 13/03/2019
Wednesday
CLOSED
3 DID/TN/D/03-02/19
Download PDF
KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI- 1 unit Everest SUV XLT MT 12.00 noon, 13/03/2019
Wednesday
CLOSED
4 DID/TN/03-02/19
Download PDF
Proposed Jalan Kampung Penasu Ke Nanga Semah, Daro, Mukah, Sarawak. 12.00 noon, 20/03/2019
Wednesday
5 DID/TN/D/04-02/19
Download PDF
Proposed of Grass- Cutting Works At Asajaya Drainage Scheme, Asajaya District Block I,  Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
6 DID/TN/D/05-02/19
Download PDF
Proposed of Grass- Cutting Works At Asajaya Drainage Scheme Block II, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
7 DID/TN/D/06-02/19
Download PDF
Proposed of Grass- Cutting Works At Asajaya Drainage Scheme Block III, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
8 DID/TN/D/07-02/19
Download PDF
Proposed of Grass- Cutting Works At Asajaya Drainage Scheme Block IV, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
9 DID/TN/D/08-02/19
Download PDF
Proposed of Grass- Cutting Works At Lower Samarahan Drainage Scheme Block B & C,  Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
10 DID/TN/D/09-02/19
Download PDF
Proposed of Grass- Cutting Works At Lower Sadong I, Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
11 DID/TN/D/10-02/19
Download PDF
Proposed of Grass- Cutting Works At Lubok Buntin Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
12 DID/TN/D/11-02/19
Download PDF
Proposed of Grass- Cutting Works At Mid Sadong I Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
13 DID/TN/D/12-02/19
Download PDF
Proposed of Grass- Cutting Works At Sadong Skrang Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
14 DID/TN/D/13-02/19
Download PDF
Proposed Grass- Cutting Works At Block A1 & A2, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
15 DID/TN/D/14-02/19
Download PDF
Proposed Grass- Cutting Works At Block B, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
16 DID/TN/D/15-02/19
Download PDF
Proposed Grass- Cutting Works At Block C, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
17 DID/TN/D/16-02/19
Download PDF
Proposed Grass- Cutting Works At Block D & D North, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
18 DID/TN/D/17-02/19
Download PDF
Proposed Grass- Cutting Works At Block E & E North, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
19 DID/TN/D/18-02/19
Download PDF
Proposed Grass- Cutting Works At Block F, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
 
12.00 noon, 19/03/2019
Tuesday
20 DID/TN/D/19-02/19
Download PDF
Proposed Grass- CuttingWorks At Block G, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
 
12.00 noon, 19/03/2019
TuesdayTender Number DID/TN/D/01-02/19
Title KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI - i unit Station Wagon
Toyota Corona
Details/Tender Document obtainable from: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Miri, Lot 460, Jalan Cattleya 2, 98000 Miri mulai 11/02/2019 hingga 27/02/2019. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bermula dari tarikh tender ditutup.
Category of Classification
Tender adalah dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset 
Harga Simpanan RM 2,500.00
Tender  Deposit 10%   harga tawaran
Site Visit:  11/02/2019 hingga 12/02/2019
Di antara jam 8.00 pagi hingga 3.00 Petang
Workshop, JPS Bahagian Miri
.
Completed Documents to be sent to: Semua Tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah dihantar menggunakan sampul berlarkri dan ditanda dengan No. Tender DID/TN/D/01-02/19 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tawaran selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Miri d/a Pejabat Residen, Bahagian Miri, Aras 7, 8 & 9, Kompleks Islam Sarawak, Jalan Pujut, 98000 Miri.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 February  2019
Date of Advertising 02 February 2019 Saturday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/02-02/19
Title KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI - 1 unit KIA Optima 2.0 SE (A)
and 1 unit Toyota ST 191 DWMDK
Details/Tender Document obtainable from: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan, Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN mulai 20/02/2019 hingga 13/03/2019. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bermula dari tarikh tender ditutup.
Category of Classification
Tender adalah dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset 
Harga Simpanan RM 3,000.00 - 1 unit KIA Optima 2.0 SE (A)
/RM2,000.00 - 1 unit Toyota ST 191 DWMDK
Tender  Deposit 10%   harga tawaran
Site Visit:  20/02/2019 hingga 21/02/2019
Di antara jam 8.00 pagi hingga 3.00 Petang
Workshop Kota Samarahan, JPS Bahagian Samarahan/Kuching
.
Completed Documents to be sent to: Semua Tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah dihantar menggunakan sampul berlarkri dan ditanda dengan No. Tender DID/TN/D/02-02/19 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tawaran selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching..
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  13 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/03-02/19
Title KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN ASET  ALIH KERAJAAN NEGERI - 1 unit Everest SUV XLT MT
Details/Tender Document obtainable from: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong. mulai 20/02/2019 hingga 13/03/2019. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bermula dari tarikh tender ditutup.
Category of Classification Tender adalah dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset 
Harga Simpanan RM 300.00 
Tender  Deposit 10%   harga tawaran
Site Visit:  20/02/2019 hingga 21/02/2019
Di antara jam 8.00 pagi hingga 3.00 Petang
Workshop Kota Samarahan, JPS Bahagian Samarahan/Kuching
.
Completed Documents to be sent to: Semua Tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah dihantar menggunakan sampul berlarkri dan ditanda dengan No. Tender DID/TN/D/03-02/19 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tawaran selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  13 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday   The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/03-02/19
Title Proposed Jalan Kampung Penasu Ke Nanga Semah, Daro, Mukah, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/02/2019 hingga 20/03/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A Head I Sub-Head 1 & Head III Sub-Head 1(a), 1(b), 2(a), 2(b) & Head IV Subhead 4(a)
Terbuka
 

 

Document Fee RM540.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Taklimat Tender adalah pada 21/02/2019. Masa :10.00 pagi. Tempat  Berkumpul: Bilik Mesyuarat, Tingkat 9, JPS Sarawak.  
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  20 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

Tender Number DID/TN/D/04-02/19
Title Proposed of Grass- Cutting Works At Asajaya Drainage Scheme, Asajaya District Block I,  Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/05-02/19
Title Proposed of Grass- Cutting Works At Asajaya Drainage Scheme Block II, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

Tender Number DID/TN/D/06-02/19
Title Proposed of Grass- Cutting Works At Asajaya Drainage Scheme Block III, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/07-02/19
Title Proposed of Grass- Cutting Works At Asajaya Drainage Scheme Block IV, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 


Tender Number DID/TN/D/08-02/19
Title Proposed of Grass- Cutting Works At Lower Samarahan Drainage Scheme Block B & C,  Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/09-02/19
Title Proposed of Grass- Cutting Works At Lower Sadong I, Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/10-02/19
Title Proposed of Grass- Cutting Works At Lubok Buntin Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/11-02/19
Title Proposed of Grass- Cutting Works At Mid Sadong I Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 

Tender Number DID/TN/D/12-02/19
Title Proposed of Grass- Cutting Works At Sadong Skrang Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/13-02/19
Title Proposed Grass- Cutting Works At Block A1 & A2, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/14-02/19
Title Proposed Grass- Cutting Works At Block B, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak..
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/15-02/19
Title Proposed Grass- Cutting Works At Block C, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/16-02/19
Title Proposed Grass- Cutting Works At Block D & D North, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/17-02/19
Title Proposed Grass- Cutting Works At Block E & E North, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/18-02/19
Title Proposed Grass- Cutting Works At Block F, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/19-02/19
Title Proposed Grass- Cutting Works At Block G, Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District,  Samarahan  Division, Sarawak.
 
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/02/2019 hingga 19/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  19 March  2019
Date of Advertising 16 February 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top