The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Tender Notice For January 2020: DID HeadquartersTender Notice For January 2020: DID Headquarters

DID SARAWAK - Sarawak  January  2020
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/PT/01/2020
Download PDF
KERJA-KERJA PEMULIHARAAN MUARA SUNGAI SEMATAN, BAHAGIAN KUCHING, SARAWAK
12.00 noon, 26/02/2020
Wednesday

2
DID/TN/D/01-01/2020
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban Di IB5 North, (Kpg. Semera) Skim Saliran Asajaya, Blok IV, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday
3
DID/TN/D/02-01/2020
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban Di IB11 South, (Kpg. Senangeh) Skim Saliran Asajaya, Blok IV, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday
4
DID/TN/D/03-01/2020
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban Di IB9 South, (Kpg. Sg. Buloh) Skim Saliran Asajaya, Blok IV, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday
5
DID/TN/D/04-01/2020
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban Di IB4 North, (Kpg. Semera) Skim Saliran Asajaya, Blok IV, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday
6
DID/TN/D/05-01/2020
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban Di C3-B3-A3, (Kpg. Sampun Gerunggang) Skim Saliran Asajaya, Blok III, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday
7
DID/TN/D/06-01/2020
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban Di A3-A2-A1, (Kpg. Sampun Gerunggang) Skim Saliran Asajaya, Blok III, Daerah Asajaya, Bahagian Sanarahan, Sarawak. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday
8
DID/TN/D/ IRSDA/191-10/19 (Re-Tender) Download PDF Sub-Surface Investigation Works For Flood Mitigation Project For Asajaya Drainage Scheme I, II, III & IV, Samarahan Division. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday
9
DID/TN/D/07-01/2020
Download PDF
Maintenance Works For Existing Farm Road At Sg. Ensurai Controlled Drainage Scheme, Block E, Sri Aman Division, Sarawak. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday
10
DID/TN/D/08-01/2020
Download PDF
Maintenance Works For Existing Farm Road At Basi Ijok Controlled Drainage Scheme, Sri Aman Division, Sarawak. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday
11
DID/TN/D/09-01/2020
Download PDF
Maintenance Works For Existing Farm Road At Tg.Bijat Controlled Drainage Scheme, Block C, Sri Aman Division, Sarawak. 12.00 noon, 05/02/2020
Wednesday

Tender Number JPS/P/SK/PT/01/2020
Title KERJA-KERJA PEMULIHARAAN MUARA SUNGAI SEMATAN, BAHAGIAN KUCHING, SARAWAK.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 05/02/2020 hingga 26/02/2020 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Taraf: Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB 
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.

Gred: G6  Kategori CE Pengkhususan CE40

Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah 

Kelas B, Kepala IV Sub-Kepala 1(a)


Document Fee RM180.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada : 05 Februari 2020.  Masa : 10.30 Pagi. Tempat Berkumpul:Sematan Waterfront. Hanya Penama syarikat di dalam PPK, SPKKatau UPKJ sahaja boleh menghadiri sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan Pegawaiselain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STB, ASAL dan 1 SALINAN.Hanya Kontraktor yang menghadiri taklimat  projek  dibenarkan mengemukakan tender.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  26 February  2020
Date of Advertising 30 January 2020 Thursday   Utusan sarawak

back to top


 
 

Tender Number DID/TN/D/01-01/2020 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban Di IB5 North, (Kpg. Semera) Skim Saliran Asajaya, Blok IV, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 04/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 2(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 January 2020 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/02-01/2020 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban Di IB11 South, (Kpg. Senangeh) Skim Saliran Asajaya, Blok IV, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 04/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 2(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 January 2020Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/03-01/2020 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban Di IB9 South, (Kpg. Sg. Buloh) Skim Saliran Asajaya, Blok IV, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 04/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 2(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 January 2020 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/04-01/2020 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban Di IB4 North, (Kpg. Semera) Skim Saliran Asajaya, Blok IV, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 04/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 2(d)
Terbuka 
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 January 2020 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/05-01/2020 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban Di C3-B3-A3, (Kpg. Sampun Gerunggang) Skim Saliran Asajaya, Blok III, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 04/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 2(d)
Terbuka 
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 January 2020 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/06-01/2020 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban Di A3-A2-A1, (Kpg. Sampun Gerunggang) Skim Saliran Asajaya, Blok III, Daerah Asajaya, Bahagian Sanarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 04/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 2(d)
Terbuka 
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 January 2020 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/ IRSDA/191-10/19 (Re-Tender)
Title Sub-Surface Investigation Works For Flood Mitigation Project For Asajaya Drainage Scheme I, II, III & IV, Samarahan Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 04/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C or D  Head I Sub-Head 5(a)
Terbuka 
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 January 2020 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/07-01/2020 
Title Maintenance Works For Existing Farm Road At Sg. Ensurai Controlled Drainage Scheme, Block E, Sri Aman Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 05/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman..
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D  Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 Januari 2020 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/08-01/2020 
Title Maintenance Works For Existing Farm Road At Basi Ijok Controlled Drainage Scheme, Sri Aman Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 05/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman..
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D  Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 Januari 2020 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/09-01/2020 
Title Maintenance Works For Existing Farm Road At Tg.Bijat Controlled Drainage Scheme, Block C, Sri Aman Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/01/2020 hingga 05/02/2020 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman..
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D  Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  05 February  2020
Date of Advertising 15 Januari 2020 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top