Sarawak ID|Register
Announcements

Quotation Notice For March 2021 : DID Betong


DID BETONG DIVISION QUOTATION & TENDER NOTICE FOR MARCH 2021
BLOK C ARAS BAWAH KOMPLEKS KERAJAAN NEGERI,JALAN SPINE 95700, BETONG DIVISION

Tel. No. : 083-471610    Fax No. : 083-472546

ITEM
QUOTATION NO. & TITLE
QUALIFICATION
DOCUMENT FEE DATE
PLACE
CALLING
CLOSING
1.

JPS11D/QS/2021/18

KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT DI SEPANJANG BAN DI SKIM SALIRAN BUNGIN, BAHAGIAN BETONG BAGI TAHUN 2021


Kontraktor di Bahagian Betong yang berdaftar dengan UPKJ Sarawak dan memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Class F, Head VI, Sub-Head 5(b)

RM25.00

Tarikh Tutup Pengambilan/ Penjualan Dokumen pada 26.03.2021
22.03.202129.03.2021

Closing time 12.00pm
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong
2.

JPS11D/QS/2021/19

KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT DI SEPANJANG BAN DI SKIM PENGAIRAN SG SEBELAK PAKEJ A, BAHAGIAN BETONG BAGI TAHUN 2021


Kontraktor di Bahagian Betong yang berdaftar dengan UPKJ Sarawak dan memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Clas F, Head IV, Sub-Head 1(a)

RM25.00

Tarikh Tutup Pengambilan/ Penjualan Dokumen pada 26.03.2021
22.03.202129.03.2021

Closing time 12.00pm
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong
3.
JPS11D/QS/2021/20

KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT DI SEPANJANG BAN DI SKIM SG SEBELAK PAKEJ C, BAHAGIAN BETONG BAGI TAHUN 2021

Kontraktor di Bahagian Betong yang berdaftar dengan UPKJ Sarawak dan memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Class F, Head VI, Sub-Head 5(b)

RM25.00

Tarikh Tutup Pengambilan/ Penjualan Dokumen pada 26.03.2021
22.03.202129.03.2021

Closing time 12.00pm
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong
4.
JPS11D/QS/2021/21

KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT DI SEPANJANG BAN DI SKIM SALIRAN TERKAWAL BETING MARO, BAHAGIAN BETONG BAGI TAHUN 2021

Kontraktor di Bahagian Betong yang berdaftar dengan UPKJ Sarawak dan memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Class F, Head VI, Sub-Head 5(b)

RM25.00

Tarikh Tutup Pengambilan/ Penjualan Dokumen pada 26.03.2021
22.03.202129.03.2021

Closing time 12.00pm
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong
5.
JPS11D/QS/2021/22

KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT DI SEPANJANG BAN DI SKIM SALIRAN TERKAWAL LUBOK NIBONG, BAHAGIAN BETONG BAGI TAHUN 2021

Kontraktor di Bahagian Betong yang berdaftar dengan UPKJ Sarawak dan memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Class F, Head VI, Sub-Head 5(b)

RM25.00

Tarikh Tutup Pengambilan/ Penjualan Dokumen pada 26.03.2021
22.03.202129.03.2021

Closing time 12.00pm
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong
6.
JPS11D/QS/2021/23

KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT DI SEPANJANG BAN DI SKIM SALIRAN TERKAWAL KALI KABA, BAHAGIAN BETONG BAGI TAHUN 2021

Kontraktor di Bahagian Betong yang berdaftar dengan UPKJ Sarawak dan memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Class F, Head VI, Sub-Head 5(b)

RM25.00

Tarikh Tutup Pengambilan/ Penjualan Dokumen pada 26.03.2021
22.03.2021
29.03.2021

Closing time 12.00pm
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong
7.
JPS11D/QS/2021/24

KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT DI SEPANJANG BAN DI SKIM SALIRAN TERKAWAL ENTEBU KUPANG, BAHAGIAN BETONG BAGI TAHUN 2021

Kontraktor di Bahagian Betong yang berdaftar dengan UPKJ Sarawak dan memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Class F, Head VI, Sub-Head 5(b)
RM25.00

Tarikh Tutup Pengambilan/ Penjualan Dokumen pada 26.03.2021
22.03.2021 29.03.2021

Closing time 12.00pm
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong
8. JPS11D/QF/2021/11

NAIKTARAF JALAN PERHUBUNGAN DESA (JPD) DI JALAN DIT, DEBAK, BAHAGIAN BETONG

Kontraktor di Bahagian Betong yang berdaftar dengan UPKJ Sarawak dan memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Gred G2, CE01 dan CE36

ATAU

Kelas E atau EX,

Kepala III, Sub-Kepala2(a)&2(b)

RM25.00

Tarikh Tutup Pengambilan/ Penjualan Dokumen pada 26.03.2021
22.03.2021 29.03.2021

Closing time 12.00pm
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong
9. JPS11D/QF/2021/25

KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN DI SKIM SALIRAN TERKAWAL BETING MARO, BAHAGIAN BETONG

Kontraktor di Bahagian Betong yang berdaftar dengan UPKJ Sarawak dan memegang Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan JuruPerunding dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah

Gred G1, CE01 dan CE36.

 ATAU

 Kelas F,

Kepala III, Sub-Kepala 1(d)

RM25.00

Tarikh Tutup Pengambilan/ Penjualan Dokumen pada 26.03.2021
22.03.2021 29.03.2021

Closing time 12.00pm
Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong

Useful Links

Useful Links