Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice For October 2022 : DID HQDID SARAWAK - Sarawak October 2022
Item
Tender Number
Title
Closing Date
1
JPS/IP/PB/11/2022
Download PDF
RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI MIRI, LEMBANGAN SUNGAI MIRI, SARAWAK
12.00 noon, 04/11/2022
Friday
2
DID/TN/D/111-02/2022 (Re-Tender)
Download PDF
Supply and Delivery of Discharge Measurement Devices To Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak For The Year 2022
12.00 noon, 19/10/2022
Wednesday
3
DID/TN/D/233-09/2022
Download PDF
Pelupusan Aset Alih Kerajaan Negeri: I1 unit SUZU 4x4 Double Cap (QSG 1835)
12.00 noon, 19/10/2022
Wednesday
4
DID/TN/D/234-09/2022
Download PDF
Pelupusan Aset Alih Kerajaan Negeri: 1 unit Hino Tipper Truck (SG 2222 AQ)
12.00 noon, 19/10/2022
Wednesday
5
DID/TN/D/B39/P48/204/235-10/2022
Download PDF
Proposed Operation and Maintenance of Single Lock Gate, Double Lock Gate and Other Associated Works At Asajaya Drainage Scheme For Year 2023, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
12.00 noon, 02/11/2022
Wednesday
6
DID/TN/D/B39/P48/204/236-10/2022
Download PDF
Proposed Operation and Maintenance of Double Lock Gate and Other Associated Works At Sebangan Bajong Drainage Scheme For Year 2023, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
12.00 noon, 02/11/2022
Wednesday
7
DID/TN/D/IRSDA/MW/N25(2021)/210-07/2022
Download PDF
Cadangan Pembinaan Pintu Air Di Kampung Tanjung Pisang, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 02/11/2022
Wednesday
8
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/220-09/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Serpan Ulu, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 02/11/2022
Wednesday
9
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/221-09/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Asajaya Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 09/11/2022
Wednesday
10
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/222-09/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Serpan Laut Dan Rebak, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 09/11/2022
Wednesday
11
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/223-09/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Jemukan, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 09/11/2022
Wednesday
12
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/224-09/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Sepayor, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 09/11/2022
Wednesday
13
DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/225-09/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Semera Lot, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 09/11/2022
Wednesday
14
DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/226-09/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Sg.Batu, Lower Samarahan, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 09/11/2022
Wednesday
15
DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/227-09/2022
Download PDF
Cadangan Membina Jalan Ladang Baharu Di Kawasan Kebun Nanas MD2 Perimeter Kpg.Serpan Ulu, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 16/11/2022
Wednesday
16
DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/228-09/2022
Download PDF
Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Kawasan  Sg.Buluh, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 16/11/2022
Wednesday
17
DID/TN/D/IRSDA/MW/N16(2021)/229-09/2022
Download PDF
Penyelenggaraan Bund Pertanian di Sg. Merbo, Kpg Sg. Mata, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 16/11/2022
Wednesday
18
DID/TN/D/IRSDA/MW/P197(2022)/230-09/2022
Download PDF
Membersih dan Menyelenggara Sg.Sui, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 16/11/2022
Wednesday
19
DID/TN/D/IRSDA/MW/N27(2022)/231-09/2022
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Kampung Seruyuk, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
12.00 noon, 16/11/2022
Wednesday
20
DID/TN/D/IRSDA/MW/N27(2022)/232-09/2022
Download PDF
Baikpulih Sistem Perparitan Di Kampung Sangki, Daerah Sebuyau, Bahagian Samarahan, Sarawak.
12.00 noon, 16/11/2022
Wednesday

KONTRAKTOR/KONSULTAN YANG HENDAKLAH MEMBUAT URUSAN KE CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JPS SARAWAK
HENDAKLAH MENGISI BORANG TEMUJANJI ATAS TALIAN 2 HARI SEBELUM TERMUJANJI

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran UPKJ dan Surat Kuasa (Authorised Letter) sebagai wakil syarikat/firma yang ditandatangani oleh Pengarah/Pemilik Syarikat/Firma tersebut dan Sijil Asal Pengiktirafan Status Bumiputera (Jika Berkenaan) untuk tujuan pembelian dokumen tender sebelum dokumen tender dijual kepada kontraktor yang layak. Sila bawa juga bersama 1 SALINAN Sijil Pendaftaran tersebut dan kad pengenalan Pemilik atau wakilnya.

2. Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

3. Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

4. Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan

5. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.Tender Number JPS/IP/PB/11/2022
Title RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI MIRI, LEMBANGAN SUNGAI MIRI, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from:
Dokumen Meja Tender boleh disemak  bermula pada 14 October 2022 (Jumaat) hingga 4 November 2022 (Jumaat) pada masa 
                                                                     waktu pejabat di Bahagian UBPK, Ibu Pejabat JPS Sarawak,  JPS Bahagian Miri dan Ibu Pejabat JPS Malaysia dan dokumen 
                                                                     tender  boleh diperolehi di  Unit Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala 
                                                                     Lumpur sahaja. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil 
                                                                     Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan 
                                                                     (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Sijil Taraf Bumiputera yang 
                                                                     dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (jika berkenaan) serta Sijil Kontraktor Penyiap yang 
                                                                     dikeluarkan oleh KKR beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi kontraktor yang berdaftar dengan UPKJ, wakil kontraktor 
                                                                     yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran UPKJ dan Sijil Taraf 
                                                                     Bumiputera (jika berkenaan).

Dokumen Meja Tender boleh disemak  bermula pada 14 October 2022 (Jumaat) hingga 4 November 2022 (Jumaat) pada masa waktu pejabat di Bahagian UBPK, Ibu Pejabat JPS Sarawak,  JPS Bahagian Miri dan Ibu Pejabat JPS Malaysia dan dokumen  tender  boleh diperolehi di  Unit Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur sahaja. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (jika berkenaan) serta Sijil Kontraktor Penyiap yang dikeluarkan oleh KKR beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi kontraktor yang berdaftar dengan UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

Category of Classification

Taraf: Bumiputera

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/UPKJ dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini.

Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah
Gred: G7 Kategori: CE, Pengkhususan: CE21, CE06 & CE36 ATAU

Berdaftar dengan UPKJ
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ PPK & STB yang Masih Sah.
Kelas A, Kepala I Sub-Kepala 1, Kepala III Sub-Kepala 1(a) & 1(b) dan Kepala IV Sub-Kepala 2(a).

Document Fee RM400.00 (Not Refundable)
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Ketua Pengarah JPS Malaysia. Wang Tunai dan Cek tidak diterima.
Document Deposit RM-
Site Visit/Taklimat Tender: Lawatan Tapak/Taklimat Tender adalah DIWAJIBKAN pada 9.00 Pagi, 14/10/2022 (Jumaat) Tempat Berkumpul: PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN BAHAGIAN MIRI, LOT 460, JALAN CATTLEYA 2, KROKOP, 98000 MIRI. Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK,SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STB, ASAL dan 1 SALINAN.Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat dibenarkan mengemukakan tender.
Completed Documents to be sent to: Unit Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
Closing Date 12.00 noon, Friday 4 November 2022
Date of Advertising 01/10/2022 Saturday. Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/111-02/2022 (Re-Tender)
Title Supply and Delivery of Discharge Measurement Devices To Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak For The Year 2022
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 05/10/2022 hingga 18/10/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam Kategori dan Jenis Pendaftaran yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini bagi bekalan / perkhidmatan

Category B, Head II Sub-Head 1(d)(ii)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit/Taklimat Tender: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Tingkat 1, Kompleks Pentadbiran, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 19 October 2022
Date of Advertising 01/10/2022 Monday. Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/233-09/2022
Title PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI
ISUZU 4x4 Double Cap (QSG 1835)
Details/Tawaran: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi mulai 03/10/2022 hingga 18/10/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset
Harga Simpanan RM900.00
Document Deposit Deposit Tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap asset atau tertakluk kepada maksima RM10,000.00 dibuat dalam bentuk Kiriman Wang /Wang Pos/draft bank atau Cashier’s Order atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Lokasi Aset/Dilihat: 03/10/2022 dan 04/10/2022 Di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 Petang
Pejabat JPS Daro
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 18 October 2022
Date of Advertising 01/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/234-09/2022
Title PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI
1 Unit Hino Tipper Truck (SG 2222 AQ)
Details/Tawaran: Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Asest Kerajaan (MMAS-13) yang boleh diperolehi mulai 03/10/2022 hingga 18/10/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification Dipelawa daripada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk Membeli asset
Harga Simpanan RM4,000.00
Document Deposit Deposit Tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap asset atau tertakluk kepada maksima RM10,000.00 dibuat dalam bentuk Kiriman Wang /Wang Pos/draft bank atau Cashier’s Order atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Lokasi Aset/Dilihat: 03/10/2022 dan 04/10/2022 Di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 Petang
Bangunan Depo, JPS Saratok
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Aras 2-3, Menara Utama, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Kawasan Bandar Baru Betong, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 18 October 2022
Date of Advertising 01/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/B39/P48/204/235-10/2022
Title Proposed Operation and Maintenance of Single Lock Gate, Double Lock Gate and Other Associated Works At Asajaya Drainage Scheme For Year 2023, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from:
Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head I, Sub-head 2(b)(ii)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 02 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/B39/P48/204/236-10/2022
Title Proposed Operation and Maintenance of Double Lock Gate and Other Associated Works At Sebangan Bajong Drainage Scheme For Year 2023, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E,
Head I, Sub-head 2(b)(ii)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 02 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N25(2021)/210-07/2022
Title Cadangan Pembinaan Pintu Air Di Kampung Tanjung Pisang, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from:
Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class B or BX
Head I Sub-Head 3(a)(ii) & Head IV Sub-Head 2(b)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 02 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/220-09/2022
Title Cadangan Membina Jalan Dalam Kebun Kawasan Serpan Ulu, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from:
Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 02 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/221-09/2022
Title Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Asajaya Laut, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class B or BX Head I Sub-Head 2(a)(i)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 09 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2021)/222-09/2022
Title Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Serpan Laut Dan Rebak, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class BX or C, Head I Sub-Head 2(a)(i)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 09 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/223-09/2022
Title Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Jemukan, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class C, Head I Sub-Head 2(a)(i)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 09 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/224-09/2022
Title Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Sepayor, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class B or BX, Head I Sub-Head 2(a)(i) &
Head III Sub-Head 1(d)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 09 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N24(2021)/225-09/2022
Title Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Kawasan Semera Lot, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class C, Head I Sub-Head 2(a)(i) & Head III Sub-Head 1(d)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 09 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N16(2021)/226-09/2022
Title Cadangan Membina Jambatan Konkrit Di Sg.Batu, Lower Samarahan, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class BX or C, Head I Sub-Head 2(a)(i)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 09 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N15(2022)/227-09/2022
Title Cadangan Membina Jalan Ladang Baharu Di Kawasan Kebun Nanas MD2 Perimeter Kpg.Serpan Ulu, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class BX or C, Head III
Sub-Head 1(d) & 4(a)
(Terbuka)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 16 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/JL/N25(2022)/228-09/2022
Title Kerja-Kerja Tambah Baik Jalan Ladang Kawasan Sg.Buluh, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D, Head III
Sub-Head 1(d) (Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 16 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N16(2021)/229-09/2022
Title Penyelenggaraan Bund Pertanian di Sg. Merbo, Kpg Sg. Mata, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E, Head IV
Sub-Head 1(b) & 4(a)
(Terbuka

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 16 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/P197(2022)/230-09/2022
Title Membersih dan Menyelenggara Sg.Sui, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E, Head IV
Sub-Head 1(a) & 1(b)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 16 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N27(2022)/231-09/2022
Title Proposed Maintenance Works At Kampung Seruyuk, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E Head III Sub-Head 1(a) & Head IV Sub-Head 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 16 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/IRSDA/MW/N27(2022)/232-09/2022
Title Baikpulih Sistem Perparitan Di Kampung Sangki, Daerah Sebuyau, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/10/2022 hingga 01/11/2022 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan mempunyai Pendaftaran yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Class D or E Head IV Sub-Head 1(a) &1(b)& 4(a)
(Terhad Kepada Bumiputera Sahaja)

Document Fee RM50.00
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Aplikasi SPAY GLOBAL (Sarawak Pay) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit: -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday 16 November 2022
Date of Advertising 15/10/2022 Saturday. New Sarawak Tribune/Utusan Sarawak

back to topUseful Links

Useful Links