Sarawak ID|Register
Announcements

Tender Notice September 2020 :DID Headquarters

 
DID SARAWAK - SEPTEMBER  2020
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/IP/C/H/03/2020
Download PDF
KERJA UKUR KEJURUTERAAN BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1) - NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) LEMBANGAN SUNGAI SIMILAJAU, SARAWAK 12.00 noon, 30/09/2020
Wednesday
2 DID/TN/D/189-09/2020
Download PDF
Naiktaraf Sistem Perparitan Di Kampung Temenggong, Bahagian Kuching, Sarawak. 12.00 noon, 07/10/2020
Wednesday
3 DID/TN/D/190-09/2020
Download PDF
Naiktaraf Sistem Perparitan Di Kampung Jaya Bakti, Bahagian Kuching, Sarawak 12.00 noon, 07/10/2020
Wednesday
4 DID/TN/D/191-09/2020
Download PDF
Membina Sistem Perparitan Di Kampung Santubong, Daerah Kuching, Bahagian Kuching, Sarawak. 12.00 noon, 07/10/2020
Wednesday
5 DID/TN/D/192-09/2020
Download PDF
Menambahbaik Sistem Perparitan Di Kampung Temedak, Bahagian Kuching, Sarawak 12.00 noon, 07/10/2020
Wednesday
6 DID/TN/D/193-09/2020
Download PDF
Menambahbaik Struktur Batas Di Kampung Buntal, Bahagian Kuching, Sarawak. 12.00 noon, 07/10/2020
Wednesday


    

 

 


Tender Number JPS/IP/C/H/03/2020
Title KERJA UKUR KEJURUTERAAN BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1) - NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) LEMBANGAN SUNGAI SIMILAJAU, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan/Tender dan boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan di Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur bermula pada 2 September 2020 (Rabu) jam 10.00 pagi hingga 23 September 2020 (Rabu) jam 4.00 petang. Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM50.00 bagi setiap satu (1) set. Bayaran hendaklah menggunakan draf bank/kiriman wang yang dibayar atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
Category of Classification 1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan; dan
2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah
 

330203
(Ukur Tanah)

 

Document Fee
Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan/Tender dan boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan di Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur bermula pada 2 September 2020 (Rabu) jam 10.00 pagi hingga 23 September 2020 (Rabu) jam 4.00 petang. Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM50.00 bagi setiap satu (1) set. Bayaran hendaklah menggunakan draf bank/kiriman wang yang dibayar atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
Document Deposit RM-
Site Visit:/Taklimat  Menghadiri taklimat DIWAJIBKAN pada 2 September 2020 (Rabu). Masa Pendaftaran: 10.00 pagi – 10.30 pagi. Tempat Pendaftaran: Bilik Mesyuarat, Tingkat 1, Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi, JPS Malaysia, KM.7 Jalan Ampang, 68000 Kuala Lumpur. Taklimat akan bermula tepat pada pukul 10.30 pagi. Pendaftaran selepas 10.30 pagi tidak akan diterima. Hanya penama syarikat di dalam sijil pendaftaran dan wakil syarikat yang membawa surat pewakilan sahaja dibenarkan menghadiri sesi taklimat tersebut serta perlu mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakkan sosial yang disarankan oleh KKM dan MKN.  
 
Completed Documents to be sent to: Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan “Cadangan Teknikal” dan “Cadangan Kos” di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 30 September 2020 (Rabu). Dokumen cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.


Closing Date 30 September 2020 (Rabu)(12.00 tgh)
Date of Advertising 26 Ogos 2020 Rabu  UTUSAN SARAWAK

back to top

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tender Number DID/TN/D/189-09/2020  
Title
Naiktaraf Sistem Perparitan Di Kampung Temenggong, Bahagian Kuching, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/09/2020 hingga 06/10/2020 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan,  Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  07  October  2020
Date of Advertising 19  September 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

 back to top
 
 

 

 

 

 

 Tender Number DID/TN/D/190-09/2020  
Title
Naiktaraf Sistem Perparitan Di Kampung Jaya Bakti, Bahagian Kuching, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/09/2020 hingga 06/10/2020 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan,  Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  07  October  2020
Date of Advertising 19  September 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

 back to top
 
 
 

 

 

 


Tender Number DID/TN/D/191-09/2020  
Title
Membina Sistem Perparitan Di Kampung Santubong, Daerah Kuching, Bahagian Kuching, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/09/2020 hingga 06/10/2020 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan,  Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D 
Head IV Sub-Head 4(a)
Terbuka
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  07  October  2020
Date of Advertising 19  September 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

 back to top
 
 

 

 

 

 

 

 

 


Tender Number DID/TN/D/192-09/2020  
Title
Menambahbaik Sistem Perparitan Di Kampung Temedak, Bahagian Kuching, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/09/2020 hingga 06/10/2020 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan,  Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D 
Head IV Sub-Head 4(a)
Terbuka
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  07  October  2020
Date of Advertising 19  September 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

 back to top
 

 

 

 

 

 

 

 


Tender Number DID/TN/D/193-09/2020  
Title
Menambahbaik Struktur Batas Di Kampung Buntal, Bahagian Kuching, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/09/2020 hingga 06/10/2020 pada waktu pejabat di Pejabat JJurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan,  Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D 
Head III Sub-Head 2(b)
Terbuka
 
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  07  October  2020
Date of Advertising 19  September 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 Useful Links

Useful Links