The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Quotation Notice For June 2020: DID MukahQuotation Notice For June 2020: DID Mukah

 

DID MUKAH DIVISION QUOTATION NOTICE FOR JUNE 2020
DEPARTMENT OF IRRIGATION AND DRAINAGE MUKAH DIVISION
TINGKAT 7, MENARA PEHIN SETIA RAJA, 96400 MUKAH SARAWAK.

Tel. No. : 084-871761     Fax No. : 084-873762

ITEM

 QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION 

DOCUMENT FEE

DATE

PLACE

CALLING

CLOSE

1

JPS/MKH/FT/2020/01
PROGRAM AMENITI SOSIAL(PAMS) BINA BARU TITIAN BELIAN DI RUMAH KAYAK, SG. PASSIN, DAERAH MATU, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK.

Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G1
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 2a(i)

Kontraktor dari Daerah Matu sahaja.
(Bumiputera sahaja)


RM 25


24.06.2020

03.07.2020

Closing Time
1200 noon

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.

2 JPS/MKH/FT/2020/03
PROGRAM AMENITI SOSIAL(PAMS) NAIKTARAF JAMBATAN DARI RUMAH PANJANG WUN KE KEBUN, BEKAKONG.
Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G2
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: EX@E
Kepala: I
Sub-Kepala: 1@2(a)

(Terbuka Bumiputera sahaja)
RM 25
24.06.2020

03.07.2020

Closing Time
1200 noon

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.
3 JPS/MKH/FT/2020/04
PROJEK PERLINDUNGAN HAKISAN TEBING SUNGAI KAMPUNG TEH, DAERAH DALAT, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK.
Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G2
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: EX@E
Kepala: I
Sub-Kepala: 3a(i)

(Terbuka Bumiputera sahaja)
RM 25
24.06.2020

03.07.2020

Closing Time
1200 noon

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.
4
JPS/MKH/FT/2020/05
BINA BARU JALAN BAN BERSERTA PARIT DI RH CHIHI, KAMPUNG JERIJIH, DAERAH TANJUNG MANIS, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK.
Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G1
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: III
Sub-Kepala: 1(d)
@
Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 1

Kontraktor dari Daerah Tanjung Manis/Daro sahaja.
(Bumiputera sahaja)
RM 25 24.06.2020

03.07.2020

Closing Time
1200 noon

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.
5 JPS/MKH/FT/2020/06
BAIKPULIH BAN SEDIA ADA SERTA MEMBUAT BAN YANG BARU DI SKIM PEKEBUN KECIL NG. LEPAH.
Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G2
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: EX @ E
Kepala: III
Sub-Kepala: 1(a) @ 1(b) @ 1(d)

(Terbuka Bumiputera sahaja)
RM 25 24.06.2020

03.07.2020

Closing Time
1200 noon

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.
6 JPS/MKH/FT/2020/07
BINA BARU JAMBATAN BELIAN DI SKIM SALIRAN LOBA BALU, DAERAH MATU, BAHAGIAN MUKAH.
Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G1
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: I
Sub-Kepala: 2a(i)

Kontraktor dari Daerah Matu sahaja.
(Bumiputera sahaja)
RM 25 24.06.2020

03.07.2020

Closing Time
1200 noon

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.
7 JPS/MKH/FT/2020/08
BAIKPULIH BAN SEDIA ADA BERSERTA PARIT DI RH. JAWING, KAMPUNG BERANGAN PALOH, DAERAH TANJUNG MANIS, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK.
Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G1
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: F
Kepala: III
Sub-Kepala: 1(a) @ 1(b) @ 1(d)

Kontraktor dari Daerah Tanjung Manis/Daro sahaja.
(Bumiputera sahaja)
RM 25 24.06.2020

03.07.2020

Closing Time
1200 noon

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.
8 JPS/MKH/FT/2020/10
PROPOSED MAINTENANCE WORKS ALONG EXISTING FARM ROAD AT DARO PADI BLOCK E CONTROLLED DRAINAGE SCHEME, DARO DISTRICT, MUKAH DIVISION, SARAWAK.
Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G2
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: EX @ E
Kepala: III
Sub-Kepala: 1d

(Terbuka Bumiputera sahaja)
RM 25 24.06.2020

03.07.2020

Closing Time
1200 noon

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.
9 JPS/MKH/FT/2020/02
PROGRAM AMENITI SOSIAL (PAMS) NAIKTARAF JAMBATAN LALUAN MENUJU KE KUBUR KANAK-KANAK KAMPUNG LOT FASA 1, BELAWAI.
Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G2
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: EX @ E
Kepala: I
Sub-Kepala: 1 @ 2(a)

(Terbuka Bumiputera sahaja)
 RM 25 24.06.2020
 

03.07.2020

Closing Time
1200 noon

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.
10 JPS/MKH/FT/2020/11
PROPOSED MAINTENANCE WORKS AT SEBAKO SEDI BLOCK B DRAINAGE SCHEME, DARO DISTRICT, MUKAH DIVISION, SARAWAK.
Berdaftar dengan CIDB
Memegang PPK, SPKK dan STB yang masih sah.

Gred: G2
Kategori: CE
Pengkhususan: CE21

ATAU

Berdaftar dengan UPKJ Sarawak
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK dan STB yang masih sah.

Kelas: E @ EX
Kepala: III
Sub-Kepala: 3a(i)

(Terbuka Bumiputera sahaja)
RM 25
24.06.2020

03.07.2020

Closing Time
1200 noon


 

Pejabat DID Mukah

Tingkat 7, Menara Pehin Setia Raja Mukah.