Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Tender Notice May 2020 :DID Headquarters (P1)

Continuation... 
DID SARAWAK - Sarawak  May  2020
Item Tender Number  Title Closing Date 
23 DID/TN/IRSDA/08-03/2020
Download PDF

Proposed Coastal Bund and Drainage System At Sebangan Bajong Drainage Scheme of Block A, Samarahan Division. (Phase 1)
12.00 noon, 24/06/2020
Wednesday
24 DID/TN/IRSDA/10-03/2020
Download PDF

Proposed Flood Mitigation,  Coastal Bund and Drainage System At Sebangan Bajong Drainage Scheme of Block F, Samarahan Division (Phase 1)
12.00 noon, 24/06/2020
Wednesday
25 DID/TN/IRSDA/11-03/2020
Download PDF
Proposed Coastal Bund and Drainage System At Asajaya Drainage Scheme Block II,Samarahan Division. 12.00 noon, 24/06/2020
Wednesday
26 DID/TN/D/70-03/2020
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban Di ID24 (D4-LD4) Skim Saliran Samarahan Hilir, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
27 DID/TN/D/71-03/2020
Download PDF
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan DID Sebangan-Bajong ID1 (A41A-A43) dan ID4 (A43-A45) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok A2, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
28 DID/TN/D/72-03/2020
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban Di ID9 (PB-1) Skim Saliran Asajaya, Blok I,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
29 DID/TN/D/73-03/2020
Download PDF
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan DID Sebangan-Bajong ID1 (B11A-B12) dan ID2 (B83-B84) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok B, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
30 DID/TN/D/74-03/2020
Download PDF
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Bund Sebangan-Bajong ID4 (C84A-C86/2) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok C, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
31 DID/TN/D/75-03/2020
Download PDF
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan DID Sebangan-Bajong ID1 (D49/1A-D44A) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok D, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
32 DID/TN/D/88-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Asajaya Drainage Scheme Block I, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
33 DID/TN/D/89-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Asajaya Drainage Scheme Block II, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
34 DID/TN/D/90-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Asajaya Drainage Scheme Block III. Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
35 DID/TN/D/91-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Block A1 & A2. Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
36 DID/TN/D/92-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Block B & C. Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
37 DID/TN/D/93-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Block D & D North. Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
38 DID/TN/D/94-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Block E & E North, F & G,  Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
39 DID/TN/D/95-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Lower Sadong I & II Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
40 DID/TN/D/96-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Mid Sadong I Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
41 DID/TN/D/97-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Sadong Krang Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
42 DID/TN/D/98-06/2020
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Lower Samarahan  Drainage Scheme, Samarahan Division, Sarawak. 12.00 noon, 01/07/2020
Wednesday
43 DID/TN/D/99-06/2020
Download PDF
Coastal Protection Works At Kampung Siru Melayu, Kuching District, Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 08/07/2020
Wednesday
44 DID/TN/D/100-06/2020
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang Sedia ada kepada Jalan Batu Di Sg. Gelitong, Kpg. Stenggang, Bau. 12.00 noon, 08/07/2020
Wednesday
45 DID/TN/D/101-06/2020
Download PDF
Menaiktaraf Jalan Ladang Sedia ada kepada Jalan Batu Di Sg. Seriboh, Kpg. Stenggang, Bau. 12.00 noon, 08/07/2020
Wednesday


 
 

 

 

 

Tender Number DID/TN/IRSDA/08-03/2020
Title Proposed Coastal Bund and Drainage System At Sebangan Bajong Drainage Scheme of Block A, Samarahan Division. (Phase 1)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 24/06/2020 pada waktu seperti berikut  di Pejabat Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi -12.30 Tengah hari. 2.30 Petang - 4.00 Petang
 Jumaat:  8:30 Pagi -11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A, Head I Sub-Head 1 & 3(a)(i) & 3(a)(ii) and Head III, Sub-Head 1(a), 1(b), 1(d) & 1(e)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
Document Fee RM250.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 June  2020

Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan


Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

 

Tender Number DID/TN/IRSDA/10-03/2020
Title Proposed Flood Mitigation,  Coastal Bund and Drainage System At Sebangan Bajong Drainage Scheme of Block F, Samarahan Division (Phase 1)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 24/06/2020 pada waktu seperti berikut  di Pejabat Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A, Head I Sub-Head 1 & 3(a)(i) & 3(a)(ii) and Head III, Sub-Head 1(a), 1(b), 1(d) & 1(e)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 

 

Document Fee RM320.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 June  2020

Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan


Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/IRSDA/11-03/2020
Title Proposed Coastal Bund and Drainage System At Asajaya Drainage Scheme Block II,Samarahan Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 24/06/2020 pada waktu seperti berikut  di Pejabat Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 7, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Masa: Isnin hingga Khamis: 8:30 Pagi – 12.30 Tengah hari. 2.30 Petang – 4.00 Petang
           Jumaat:                        8:30 Pagi – 11.30 Pagi, 2.30 Petang- 4.00 Petang
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class A, Head I Sub-Head 1 & 3(a)(i) & 3(a)(ii) and Head III, Sub-Head 1(a), 1(b), 1(d) & 1(e)
Terbuka
 

 

Document Fee RM240.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  24 June  2020

Petender adalah dikehendaki untuk mengemukakan Dokumen Tender lebih awal dari Tarikh dan Masa Tutup yang ditetapkan untuk mengelakkan kesukaran dan kesulitan semasa berurusan untuk mengemukakan Dokumen tender pada hari tender ditutup.

Dokumen tender yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan. Kementerian/Jabatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya Petender gagal/lewat untuk mengemukakan Dokumen tender pada masa dan tarikh yang ditetapkan disebabkan arahan atau peraturan khusus yang perlu dipatuhi sebelum memasuki premis kerajaan


Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

 

Tender Number DID/TN/D/70-03/2020 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban Di ID24 (D4-LD4) Skim Saliran Samarahan Hilir, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yatau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

 

Tender Number DID/TN/D/71-03/2020 
Title Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan DID Sebangan-Bajong ID1 (A41A-A43) dan ID4 (A43-A45) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok A2, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/72-03/2020 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban Di ID9 (PB-1) Skim Saliran Asajaya, Blok I,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 2(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

 

Tender Number DID/TN/D/73-03/2020 
Title
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan DID Sebangan-Bajong ID1 (B11A-B12) dan ID2 (B83-B84) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok B, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order)  atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

 

Tender Number DID/TN/D/74-03/2020 
Title
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Bund Sebangan-Bajong ID4 (C84A-C86/2) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok C, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay  yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

 

Tender Number DID/TN/D/75-03/2020 
Title
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan DID Sebangan-Bajong ID1 (D49/1A-D44A) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok D, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E
Head III Sub-Head 1(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

 

Tender Number DID/TN/D/88-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Asajaya Drainage Scheme Block I, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX.
Head  IV, sub-Head 1(b)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 

 

Tender Number DID/TN/D/89-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Asajaya Drainage Scheme Block II, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX.
Head  IV, Sub-Head 1(b) Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/90-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Asajaya Drainage Scheme Block III. Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX.
Head  IV, Sub-Head 1(b) Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/91-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Block A1 & A2. Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  IV, Sub-Head 1(b)
Terbuka
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/92-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Block B & C. Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak..
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  IV, Sub-Head 1(b)
Terbuka
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/93-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Block D & D North. Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  IV, Sub-Head 1(b)
Terbuka
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/94-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Block E & E North, F & G,  Sebangan Bajong Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  IV, Sub-Head 1(b)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/95-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Lower Sadong I & II Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX.
Head  III, Sub-Head 1(a)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/96-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Mid Sadong I Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak..
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX.
Head  IV, Sub-Head 1(a) & 1(b)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/97-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Sadong Krang Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan Division, Sarawak
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  IV, Sub-Head 1(a) & 1(b)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/98-06/2020 
Title
Proposed Maintenance Works At Lower Samarahan  Drainage Scheme, Samarahan Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 30/06/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX.
Head  IV, Sub-Head 1(a) & 1(b)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan Jalan Datuk Mohd Musa  94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  01 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/99-06/2020 
Title
Coastal Protection Works At Kampung Siru Melayu, Kuching District, Kuching Division, Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 07/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  I, Sub-Head 3(a)(i)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
 
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  08 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/100-06/2020 
Title
Menaiktaraf Jalan Ladang Sedia ada kepada Jalan Batu Di Sg. Gelitong, Kpg. Stenggang, Bau.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 07/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  III, Sub-Head 1(d)
Terbuka
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  08 July  2020
Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/101-06/2020 
Title
Menaiktaraf Jalan Ladang Sedia ada kepada Jalan Batu Di Sg. Seriboh, Kpg. Stenggang, Bau.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 10/06/2020 hingga 07/07/2020 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E.
Head  III, Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) atau Sarawak Pay yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  08 July  2020


Date of Advertising 30 May 2020 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 
Useful Links

Useful Links