The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Quotation Notice For January 2020: DID SARIKEIQuotation Notice For January 2020: DID SARIKEI

DID SARIKEI DIVISION QUOTATION NOTICE  FOR  JANUARY  2020
JALAN KAPUR, 96100 SARIKEI
Tel. No. : 084-644744       Fax No. : 084-652186

ITEM

 QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DOCUMENT FEE
(RM)

DATE

REMARKS

CALLING

CLOSE

1


JPS/SKI/SQ/600-20-01

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT BUNDONG SIAN BLOCK I DRAINAGE SCHEME, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION.

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020

08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon


Bayaran Yuran Dokumen Sebut Harga hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.


Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat di Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sarikei, Jalan Kapur, 96100 Sarikei.


2 DID/SKI/SQ/600-20-02

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT BUNDONG SIAN BLOCK II DRAINAGE SCHEME, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION.

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020
08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon


3 DID/SKI/SQ/600-20-03

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT KPG SELEMAS, MINOR WORKS SCHEME, MERADONG DISTRICT,SARIKEI DIVISION.


UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020
08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon

4
DID/SKI/SQ/600-20-04

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT SG. ILAS MINOR WORKS SCHEME, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION.


UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020
08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon

5 DID/SKI/SQ/600-20-05

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT LOBAK BUNUT MINOR WORKS, SARIKEI DIVISION, SARAWAK.


UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020
08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon

 6 DID/SKI/SQ/600-20-06

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT MUARA STUBAL, MINOR WORKS SCHEME, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION.


UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020
08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon

7
DID/SKI/SQ/600-20-07

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT KPG. SEBENA BLOCK A MINOR WORK, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION.


UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020
08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon

8
DID/SKI/SQ/600-20-08

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT KPG. SEBENA BLOCK B MINOR WORK, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION.


UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020
08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon

9
DID/SKI/SQ/600-20-09

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT KPG. SEBENA BLOCK C MINOR WORK, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION.


UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020
08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon

10 DID/SKI/SQ/600-20-10

PROPOSED MAINTENANCE WORKS (GRASS CUTTING) AT MUARA LEBAAN MINOR WORKS SCHEME, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION.


UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala VI Sub-Kepala 5b  berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja

25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

8.01.2020
08.01.2020
(Rabu)

20.01.2020 (Isnin)

Closing Time
12.00 noon

11 DID/SKI/SQ/600-20-11

PROPOSED CLEARING OF URBAN TRUNK DRAIN AT SARIKEI, SARIKEI DISTRICT, SARIKEI DIVISION, SARAWAK

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala IV Sub-Kepala 1a/1b berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei Atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

15.01.2020

15.01.2020
(Rabu)

23.01.2020 (Khamis)

12:00 Tengahari
12 DID/SKI/SQ/600-20-12

PROPOSED RIVER CLEARING AT SUNGAI SELANGAN, SARIKEI DISTRICT, SARIKEI DIVISION, SARAWAK

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala IV Sub-Kepala 1a/1b berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei Atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

15.01.2020

15.01.2020
(Rabu)

23.01.2020 (Khamis)

12:00 Tengahari
13 DID/SKI/SQ/600-20-13

PROPOSED CLEARING OF URBAN TRUNK DRAIN AT BINTANGOR, SARIKEI, SARAWAK

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala IV Sub-Kepala 1a/1b berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei Atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

15.01.2020

15.01.2020
(Rabu)

23.01.2020 (Khamis)

12:00 Tengahari
14  DID/SKI/SQ/600-20-14

PROPOSED DRAINAGE IMPROVEMENT WORKS AT RH. AUGUSTINE MAT TANAH PUTIH, SARIKEI, SARAWAK

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala IV Sub-Kepala 1a/1b berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei Atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

15.01.2020

15.01.2020
(Rabu)

23.01.2020 (Khamis)

12:00 Tengahari
15 DID/SKI/SQ/600-20-15

PROPOSED RIVER CLEARING AT SUNGAI BELTI, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION, SARAWAK
 

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala IV Sub-Kepala 1a/1b berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei Atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

15.01.2020

15.01.2020
(Rabu)

23.01.2020 (Khamis)

12:00 Tengahari
16  DID/SKI/SQ/600-20-16

PROPOSED RIVER CLEARING AT SG. GELAM, RH. LAYANG NANGA SEMARING, SARIKEI, SARAWAK

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala IV Sub-Kepala 1a/1b berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei Atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

15.01.2020

15.01.2020
(Rabu)

23.01.2020 (Khamis)

12:00 Tengahari
17 DID/SKI/SQ/600-20-17

PROPOSED RIVER CLEARING AT SG. MADOR ILI, MERADONG DISTRICT, SARIKEI DIVISION, SARAWAK
 

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala IV Sub-Kepala 1a/1b berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei Atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

15.01.2020

15.01.2020
(Rabu)

23.01.2020 (Khamis)

12:00 Tengahari
18  DID/SKI/SQ/600-20-18

PROPOSED DRAINAGE IMPROVEMENT WORKS AT LOBA BUNUT, MERADONG, SARIKEI, SARAWAK

UPKJ Kelas F Kepala I Sub-Kepala 1 atau Kepala IV Sub-Kepala 1a/1b berdaftar dengan CIDB

(Daerah Sarikei Atau Meradong Sahaja)

Khas Bumiputera Sahaja
25.00

Tarikh Pengambilan / Penjualan Dokumen Sebut Harga

15.01.2020

15.01.2020
(Rabu)

23.01.2020 (Khamis)

12:00 Tengahari