The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Quotation Notice For October 2019: DID HEADQUARTERSQuotation Notice For October 2019: DID HEADQUARTERS

DID HEADQUATERS QUOTATION NOTICE FOR OCTOBER 2019
Tel. No. : 082-243241 Fax No.082-426400

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

DATE

  PLACE  

REMARKS

CALLING

CLOSING


(1)

JPS(SH)/SK/PB/01/19

Construction And Completion Of Twin Cell Box Culvert At Kpg. Trombol, Kuching.

Berdaftar dengan CIDB:

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Gred:G1 , Kategori CE Pengkhususan CE21


ATAU


Berdaftar dengan UPKJ Sarawak:

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah.

Kelas: F Kepala: IV

Sub-Kepala:2(a)

08.10.2019

hingga

16.10.2019

 

 

Sebelum atau pada 17.10.2019

tidak lewat dari jam 12.00 tengahari

Peti Sebutharga

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, 93626 Kuching

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Tingkat 10, Wisma Seberkas

Dokumen Meja Sebutharga boleh disemak dan dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat ini semasa waktu pejabat.

Sebutharga Taraf Bumiputera


Dokumen Sebutharga ini berharga RM20.00
atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.