Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 11 Dec 2019
Version 8.2.2
Tender Notice For August 2019: DID Headquarters Tender Notice For August 2019: DID Headquarters

 
DID SARAWAK TENDER -  AUGUST  2019 
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/IP/C/BSMA/04/2019
Download PDF
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING REKABENTUK TERPERINCI BAGI PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU SUNGAI SARAWAK,SARAWAK 12.00 noon, 29 Ogos 2019
Thursday

CLOSED
2 JPS/IP/C/BSMA/08/2019
Click Here For Detail
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM SRI AMAN, SARAWAK 19 September 2019
3 JPS/IP/C/BSMA/06/2019
Click Here For Detail
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM LIMBANG, SARAWAK 18 September 2019
4 JPS/IP/C/BSMA/07/2019
Click Here For Detail
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM LAWAS, SARAWAK 18 September 2019
5 JPS/IP/C/BSMA/09/2019
Click Here For Detail
PERKHIDMATAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM SERIAN, SARAWAK 11 September 2019
6 JPS/IP/C/BSMA/10/2019
Click Here For Detail
KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM BETONG, SARATOK, SPAOH & DEBAK, SARAWAK 11 September 2019
7
DID/TN/D/129-07/19
Download PDF
KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN BAN DI PROJEK KECIL JPS KAMPUNG TAMBAK, PUSA, BAHAGIAN BETONG 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
8
DID/TN/D/130-07/19
Download PDF
KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN BAN DI PROJEK KECIL JPS SUNGAI TERU, PUSA, BAHAGIAN BETONG. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
9
DID/TN/D/131-07/19
Download PDF
KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN BAN DI PROJEK KECIL JPS SIMPANG 4, SEMARANG, PUSA, BAHAGIAN BETONG. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
10
DID/TN/D/132-07/19
Download PDF
Maintenance of Drainage System At Seduku Minor Works Project (RH. JOHNSON), Sri Aman Division. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
11
DID/TN/D/133-07/19
Download PDF
Maintenance Works For Existing Farm Road At Lepong Empeliau Minor Work, Sri Aman Division, Sarawak 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
12
DID/TN/D/134-07/19
Download PDF
Proposed Maintenance Works Along  Existing Farm Road At Stalun Minor Work, Tg. Manis District, Mukah Division, Sarawak 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
13
DID/TN/D/135-07/19
Download PDF
Proposed Maintenance Works Along  Existing Farm Road At Tg.Sirik Tekajong Block B Drainage Scheme, Daro District, Mukah Division, Sarawak 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
14
DID/TN/D/136-07/19
Download PDF
NaikTaraf Jalan Pertanian Di Rh. Jubang, Tanah Merah, Limbang. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
15 DID/TN/D/137-07/19
Download PDF
NaikTaraf Jalan Pertanian Rh. Peter, Kpg. Long Sepangeh, Bahagian Limbang, Sarawak. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
16 DID/TN/D/138-07/19
Download PDF
NaikTaraf Jalan Pertanian Rh. Sing, Kerangan Ma, Bahagian Limbang, Sarawak. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
17 DID/TN/D/139-07/19
Download PDF
NaikTaraf Jalan Pertanian Di Kampung Pangkalan Gurah, Limbang. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
18 DID/TN/D/140-07/19
Download PDF
NaikTaraf Jalan Pertanian Di Kampung Telahak, Limbang. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
19 DID/TN/D/141-07/19
Download PDF
NaikTaraf Jalan Pertanian Kampung Siang-Siang Laut, Sg. Bubuk, Lawas. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
20
DID/TN/D/142-07/19
Download PDF
NaikTaraf Jalan Pertanian Di Kampung Purusia,  Lawas, Sarawak. 12.00 noon, 21/08/2019
Wednesday
CLOSED
21 JPS/P/SK/SG/01/2018(TAWARAN SEMULA)
Download PDF
RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) DI RUMAH NAING, NANGA MUMAN-TEGUYU, ULU SPAK, BAHAGIAN BETONG. SARAWAK 12.00 noon, 05/09/2019
Thursday
22 DID/TN/D/143-08/19
Download PDF
Proposed Farm Road Maintenance Works At Stunggang Dayak Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division. 12.00 noon, 11/09/2019
Wednesday
 
23 DID/TN/D/144-08/19
Download PDF
Proposed Desilting Works/ Clearing and Other Associate Works At Sekuduk Chupak Scheme, Bahagian Serian, Sarawak. 12.00 noon, 04/09/2019
Wednesday
 
24 DID/TN/D/145-08/19
Download PDF
Cadangan Kerja Penyelenggaraan Jalan Ban Di Skim Lebaan Blok A, Bahagian Sibu, Sarawak. 12.00 noon, 04/09/2019
Wednesday
 
25 DID/TN/D/146-08/19
Download PDF
Cadangan Kerja Penyelenggaraan Jalan Ban Di Skim Lebaan Blok B, Bahagian Sibu, Sarawak. 12.00 noon, 04/09/2019
Wednesday
26 DID/TN/D/147-08/19
Download PDF
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Ban DID Skim Mid Sadong I, ID28/IB6 (S1-J1), dan ID29/IB/10 (V-V5),Daerah Simunjan,Bahagian Samarahan, Sarawak.
 
12.00 noon, 10/09/2019
Tuesday
27 DID/TN/D/148-08/19
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban DI ID71/IB9(B1-B2), Skim Saliran Asajaya Blok III, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 10/09/2019
Tuesday
 
28 DID/TN/D/149-08/19
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban DI ID14 (D-LD2), Skim Saliran  Samarahan Hilir, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 10/09/2019
Tuesday
29 DID/TN/D/150-08/19
Download PDF
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan DID Sebangan-Bajong ID 1(D34-D37-D44A) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok D, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak. (Sambungan)
 
12.00 noon, 10/09/2019
Tuesday
30 DID/TN/D/151-08/19
Download PDF
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan  DID Sebangan-Bajong ID 1(A3-A9) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok A2, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak. (Sambungan)
 
12.00 noon, 10/09/2019
Tuesday
31 DID/TN/D/152-08/19
Download PDF
Penyelenggaraan Jambatan DI ID35 (IB9 NORTH), Blok IV (JAIE), Skim Saliran Asajaya,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.  12.00 noon, 10/09/2019
Tuesday
32
DID/TN/D/153-08/19
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban DI B1-A1-A2, (Kpg. Asajaya Ulu), Skim Saliran  Asajaya, Blok III,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 18/09/2019
Wednesday
33
DID/TN/D/154-08/19
Download PDF
Penyelenggaraan Jalan Ban DI E2-F2-G2, (Sempadan Sampun/ Asajaya), Skim Saliran  Asajaya, Blok III,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 12.00 noon, 18/09/2019
Wednesday


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tender Number JPS/IP/C/BSMA/04/2019
Title PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING REKABENTUK TERPERINCI BAGI PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU SUNGAI SARAWAK,SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak,Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sarawak, Tingkat 10 Wisma Saberkas, 3, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak  bermula pada 2 Ogos 2019 (Jumaat) jam 2.15 petang hingga 29 Ogos 2019 (Khamis) jam 12.00 tengahari. 
Category of Classification Firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 

330101 
330102
(KEJURUTERAAN AWAM DAN KEJURUTERAAN STRKTUR) 

 

Document Fee
Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM70.00 bagi setiap satu (1) set. Bayaran hendaklah menggunakan draf bank/kiriman wang yang dibayar atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
Document Deposit RM-
Site Visit:/Taklimat  Menghadiri Taklimat adalah DIWAJIBKAN pada 1 Ogos 2019 (Khamis). Masa Pendaftaran: 9.00 – 10.30 pagi. Tempat Pendaftaran: Bilik Mesyuarat Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sarawak, Tingkat 10 Wisma Saberkas, 3, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching, Sarawak. Taklimat akan bermula tepat pada pukul 10.30 pagi. Pendaftaran selepas 10.30 pagi tidak akan diterima. 

Hanya Penama seperti di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding (SAPFP), Kementerian Kewangan sahaja dibenarkan menghadiri sesi taklimat berkenaan. Dokumen Pelawaan hanya akan dijual kepada penama firma yang sah sahaja. Untuk maksud ini penama firma hendaklah membawa SAPFP YANG MASIH SAH dan satu SALINAN untuk menghadiri taklimat dan membeli dokumen pelawaan. 

Completed Documents to be sent to: Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan “Cadangan Teknikal” dan “Cadangan Kos” di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 29 Ogos 2019 (Khamis). Dokumen cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Closing Date 29 Ogos 2019 (Khamis) Tepat Jam 12.00 tengahari
Date of Advertising 25 Julai 2019 Khamis  UTUSAN SARAWAK

back to top

 

 

 

 
Tender Number DID/TN/D/129-07/19
Title KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN BAN DI PROJEK KECIL JPS KAMPUNG TAMBAK, PUSA, BAHAGIAN BETONG.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 
Tender Number DID/TN/D/130-07/19
Title KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN BAN DI PROJEK KECIL JPS SUNGAI TERU, PUSA, BAHAGIAN BETONG.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

 
Tender Number DID/TN/D/131-07/19
Title KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN BAN DI PROJEK KECIL JPS SIMPANG 4, SEMARANG, PUSA, BAHAGIAN BETONG.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong, Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 

 

 
Tender Number DID/TN/D/132-07/19
Title Maintenance of Drainage System At Seduku Minor Works Project (RH. JOHNSON), Sri Aman Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District,  Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head IV Sub-Head 4(a)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
  
Tender Number DID/TN/D/133-07/19
Title Maintenance Works For Existing Farm Road At Lepong Empeliau Minor Work, Sri Aman Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District,  Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 
Tender Number DID/TN/D/134-07/19
Title Proposed Maintenance Works Along  Existing Farm Road At Stalun Minor Work, Tg. Manis District, Mukah Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 
Tender Number DID/TN/D/135-07/19
Title Proposed Maintenance Works Along  Existing Farm Road At Tg.Sirik Tekajong Block B Drainage Scheme, Daro District, Mukah Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 
Tender Number DID/TN/D/136-07/19
Title NaikTaraf Jalan Pertanian Di Rh. Jubang, Tanah Merah, Limbang.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D, E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 
Tender Number DID/TN/D/137-07/19
Title NaikTaraf Jalan Pertanian Rh. Peter, Kpg. Long Sepangeh, Bahagian Limbang, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D, E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 
Tender Number DID/TN/D/138-07/19
Title NaikTaraf Jalan Pertanian Rh. Sing, Kerangan Ma, Bahagian Limbang, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 
Tender Number DID/TN/D/139-07/19
Title NaikTaraf Jalan Pertanian Di Kampung Pangkalan Gurah, Limbang.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 
Tender Number DID/TN/D/140-07/19
Title NaikTaraf Jalan Pertanian Di Kampung Telahak, Limbang.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 
Tender Number DID/TN/D/141-07/19
Title NaikTaraf Jalan Pertanian Kampung Siang-Siang Laut, Sg. Bubuk, Lawas.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 


 

 
 
Tender Number DID/TN/D/142-07/19
Title NaikTaraf Jalan Pertanian Di Kampung Purusia,  Lawas, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 07/08/2019 hingga 21/08/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Category of Classification Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Bahagian Limbang d/a Pejabat Residen, Bahagian Limbang,  Tingkat 6, Limbang Plaza, 98700 Limbang.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  21 August  2019
Date of Advertising 03 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


Tender Number JPS/P/SK/SG/01/2018(TAWARAN SEMULA)
Title
RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) DI RUMAH NAING, NANGA MUMAN-TEGUYU, ULU SPAK, BAHAGIAN BETONG. SARAWAK
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/08/2019 hingga 05/09/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.

Gred: G4 Kategori CE Pengkhususan CE40

Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah 

Kelas BX atau C, Kepala I  Sub-Kepala 3(a)(i) & 3(a)(ii)

 

Document Fee RM140.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN  pada : 15 Ogos 2019 (Khamis)  Masa : 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul:Bilik Mesyuarat JPS Bahagian Betong, Block C, Tingkat Bawah, Pejabat Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Spine,95700 Betong (Tel: 083-471610). Hanya Penama syarikat di dalam PerakuanPendaftaran Kerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalamPPK, SPKK atau UPKJ.  
Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STB, ASAL dan 1 SALINAN.
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  05 September  2019
Date of Advertising 8 Ogos 2019 Thursday   Utusan Sarawak

back to top

Title

Tender Numbe

 

Tender Number DID/TN/D/143-08/19
Title Proposed Farm Road Maintenance Works At Stunggang Dayak Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/08/2019 hingga 11/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 1(d)
 

Terbuka

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  11 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

  back to top
 

 
Tender Number DID/TN/D/144-08/19
Title Proposed Desilting Works/ Clearing and Other Associate Works At Sekuduk Chupak Scheme, Bahagian Serian, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 16/08/2019 hingga 04/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Serian, Lot 1286, Golden Square Commercial Centre, 94700 Serian.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head IV Sub-Head 1(b) & 4(b)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Serian, d/a Pejabat Residen, Bahagian Serian, Jalan Tangga by-Pass, 94700 Serian.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

 

Tender Number DID/TN/D/145-08/19
Title Cadangan Kerja Penyelenggaraan Jalan Ban Di Skim Lebaan Blok A, Bahagian Sibu, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/08/2019 hingga 04/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sibu, 7th Floor, Wisma Sanyan, 96000 Sibu.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Sibu d/a Pejabat Residen, Bahagian Sibu, Aras 5, Komplek Islam Sarawak Sibu, Jalan Awang Ramli Amit, 96000 Sibu.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/146-08/19
Title Cadangan Kerja Penyelenggaraan Jalan Ban Di Skim Lebaan Blok B, Bahagian Sibu, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19/08/2019 hingga 04/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sibu, 7th Floor, Wisma Sanyan, 96000 Sibu.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Sibu d/a Pejabat Residen, Bahagian Sibu, Aras 5, Komplek Islam Sarawak Sibu, Jalan Awang Ramli Amit, 96000 Sibu.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  04 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/147-08/19
Title Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Ban DID Skim Mid Sadong I, ID28/IB6 (S1-J1), dan ID29/IB/10 (V-V5),Daerah Simunjan,Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/08/2019 hingga 10/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  10 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/148-08/19
Title Penyelenggaraan Jalan Ban DI ID71/IB9(B1-B2), Skim Saliran Asajaya Blok III, Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/08/2019 hingga 10/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 1(d)
Terhad Kepada Bumiputera Sahaja
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  10 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/149-08/19
Title Penyelenggaraan Jalan Ban DI ID14 (D-LD2), Skim Saliran  Samarahan Hilir, Daerah Samarahan, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/08/2019 hingga 10/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  10 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/150-08/19
Title Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan DID Sebangan-Bajong ID 1(D34-D37-D44A) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok D, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak. (Sambungan)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/08/2019 hingga 10/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 1(a)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  10 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

 

Tender Number DID/TN/D/151-08/19
Title Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan  DID Sebangan-Bajong ID 1(A3-A9) Di Skim Saliran Sebangan Bajong Blok A2, Daerah Simunjan, Bahagian Samarahan, Sarawak. (Sambungan)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/08/2019 hingga 10/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head III Sub-Head 1(a)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  10 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

 

Tender Number DID/TN/D/152-08/19
Title Penyelenggaraan Jambatan DI ID35 (IB9 NORTH), Blok IV (JAIE), Skim Saliran Asajaya,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak. 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 21/08/2019 hingga 10/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E  Head I Sub-Head 2(a)(i)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  10 September  2019
Date of Advertising 14 August 2019 Wednesday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

 

Tender Number DID/TN/D/153-08/19
Title Penyelenggaraan Jalan Ban DI B1-A1-A2, (Kpg. Asajaya Ulu), Skim Saliran  Asajaya, Blok III,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/08/2019 hingga 17/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX  Head III Sub-Head 2(d)
Terhad Kepada Bumiputera
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  18 September  2019
Date of Advertising 24 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/154-08/19 
Title Penyelenggaraan Jalan Ban DI E2-F2-G2, (Sempadan Sampun/ Asajaya), Skim Saliran  Asajaya, Blok III,  Daerah Asajaya, Bahagian Samarahan, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 26/08/2019 hingga 17/09/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Samarahan,   Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX  Head III Sub-Head 2(d)
Terbuka
 

 

Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Samarahan, d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa  94300 KOTA SAMARAHAN.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  18 September  2019
Date of Advertising 24 August 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top