The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Tender Notice For May 2019: DID HeadquartersTender Notice For May 2019: DID Headquarters

 
DID SARAWAK - Sarawak  May  2019 
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 JPS/P/SK/MK/01/2019
Download PDF
SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF ELECTROMECHANICAL SCADA SYSTEM FOR  ROLLER GATE  AT ASAJAYA SCHEME,  SARAWAK 12.00 noon, 29/05/2019
Wednesday
CLOSED
2 JPS/P/SK/MK/02/2019
Download PDF
SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF ELECTROMECHANICAL SCADA SYSTEM FOR  ROLLER GATE  AT SEBANGAN BAJONG SCHEME,  SARAWAK 12.00 noon, 10/06/2019
Monday
CLOSED
3 DID/TN/D/85-05/19
Download PDF
Land Development Project For Paddy Cultivation At Tg. Bijat Controlled Drainage Scheme, Block A, (Lot B) Sri Aman Division, Sarawak 12.00 noon, 29/05/2019
Wednesday
CLOSED
4 DID/TN/D/86-05/19
Download PDF
 Proposed Maintenance Works At Lower Samarahan Drainage Scheme, Samarahan Division, Sarawak 12.00 noon, 11/06/2019
Tuesday
CLOSED
5 DID/TN/D/88-05/19
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Asajaya Drainage Scheme, Block IV, Asajaya District, Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 11/06/2019
Tuesday
CLOSED
6 DID/TN/D/89-05/19
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Mid Sadong 1 Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 11/06/2019
Tuesday
CLOSED
7 DID/TN/D/90-05/19
Download PDF
Proposed Maintenance Works At Sadong Krang Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan  Division, Sarawak. 12.00 noon, 11/06/2019
Tuesday
CLOSED
8 DID/TN/D/91-05/19
Download PDF
Proposed Maintenance of Bund Road At Semanok Block C Drainage Scheme Sg. Seterus, Bintulu Division, Sarawak. 12.00 noon, 12/06/2019
Wednesday
CLOSED
9 DID/TN/D/92-05/19
Download PDF
Proposed Maintenance of Bund Road At Semanok Block D Drainage Scheme Sg. Setiam, Bintulu
Division, Sarawak.
12.00 noon, 12/06/2019
Wednesday
CLOSED
10 DID/TN/D/93-05/19
Download PDF
Proposed Maintenance Work At Existing Tg. Sirik Block B (Tekajong) Scheme, Daro District, Mukah Division, Sarawak. 12.00 noon, 12/06/2019
Wednesday
CLOSED
11 DID/TN/D/94-05/19
Download PDF
Proposed Clearing Works At Aikman Canal, Matu/Daro District, Mukah Division, Sarawak. 12.00 noon, 12/06/2019
Wednesday
CLOSED
12 DID/TN/D/95-05/19
Download PDF
Proposed Maintenance Work At Existing Tg. Sirik Block C (Bruit) Drainage Scheme, Daro District, Mukah
Division, Sarawak.
12.00 noon, 12/06/2019
Wednesday
CLOSED
13 DID/TN/D/96-05/19
Download PDF
Proposed Clearing and Desilting of Drains At Controlled Drainage Scheme Daro Padi Block C, D, F, G and H Daro District, Mukah Division, Sarawak 12.00 noon, 12/06/2019
Wednesday
CLOSED
14 JPS/P/SK/MK/03/2019
Download PDF
SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF HYDRAULIC TRASH RAKE FOR AIK DEE PUMP HOUSE AT SIBU DIVISION, SARAWAK 12.00 noon, 04/07/2019
Thursday
CLOSED
15 JPS/IP/H/06/2019
Download PDF
PROJEK PEMBINAAN DAN MENAIKTARAF STESEN RANGKAIAN HIDROLOGI NASIONAL (RHN) SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI NEGERI  SARAWAK 12.00 noon, 04/07/2019
Thursday
CLOSED
16 JPS/P/SK/BRE/01/2019
Download PDF
PROPOSED UPGRADING WORKS FOR EXISTING BUND, BUND PROTECTION WORKS AND ASSOCIATED WORKS AT BLOCK III (NIUP), SAMARAHAN DIVISION, SARAWAK 12.00 noon, 04/07/2019
Thursday
CLOSED
17 JPS/P/SK/SG/01/2019
Download PDF
RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) BATANG BALINGIAN  DI KAMPUNG PULAT BALINGIAN, LEMBANGAN BATANG BALINGIAN, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK 12.00 noon, 04/07/2019
Thursday
CLOSED


 
 

Tender Number JPS/P/SK/MK/01/2019
Title SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF ELECTROMECHANICAL SCADA SYSTEM FOR  ROLLER GATE  AT ASAJAYA SCHEME,  SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 08/05/2019 hingga 29/05/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan masih sah

Taraf: Bumiputera

Kod Bidang

220501 &
140101 & 210103 & 130102 &
210201 & 100101


Document Fee RM50.00 
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak /Taklimat Tender adalah DIWAJIBKAN  pada : 8 Mei 2019  Masa : 10.00 – 11.00 Pagi.  Tempat Berkumpul: Lokasi Tapak di Pejabat Ketup, Skim Asajaya. Samarahan. Tel: 082-243241. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil  Kementerian Kewangan  sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Pembekal/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Sila bawa bersama SALINAN sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 May  2019
Date of Advertising 03 May 2019  Friday   Utusan Sarawak

back to top
Tender Number JPS/P/SK/MK/02/2019
Title SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF ELECTROMECHANICAL SCADA SYSTEM FOR  ROLLER GATE  AT SEBANGAN BAJONG SCHEME,  SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 16/05/2019 hingga 10/06/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan masih sah

Kod Bidang

220501 &
140101 & 210103 & 130102 &
210201 & 100101

Taraf: Bumiputera

Document Fee RM50.00 
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak /Taklimat Tender adalah DIWAJIBKAN  pada : 16 Mei 2019  Masa : 10.00  Pagi.  Tempat Berkumpul: Lokasi Tapak di Pejabat JPS Sebangan Bajong, Skim Sebangan Bajong. Samarahan. Tel: 082-243241. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil  Kementerian Kewangan  sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Pembekal/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Sila bawa bersama SALINAN sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Monday  10 June  2019
Date of Advertising 10 May 2019  Friday   Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/85-05/19
Title Land Development Project For Paddy Cultivation At Tg. Bijat Controlled Drainage Scheme, Block A, (Lot B) Sri Aman Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 15/05/2019 hingga 29/05/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D
Head IV Sub-Head 2(a) 
Terhad kepada Bumiputera Sahaja 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  29 May  2019
Date of Advertising 11 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/86-05/19
Title Proposed Maintenance Works At Lower Samarahan Drainage Scheme, Samarahan Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/05/2019 hingga 11/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a) & 1(b)
Terhad kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  11 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/88-05/19
Title Proposed Maintenance Works At Asajaya Drainage Scheme, Block IV, Asajaya District, Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/05/2019 hingga 11/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a) & 1(b)
Terhad kepada Bumiputera Sahaja
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  11 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/89-05/19
Title Proposed Maintenance Works At Mid Sadong 1 Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/05/2019 hingga 11/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a) & 1(b)
Terbuka
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  11 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/90-05/19
Title Proposed Maintenance Works At Sadong Krang Drainage Scheme, Simunjan District, Samarahan  Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/05/2019 hingga 11/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a) & 1(b)
Terbuka
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Samarahan d/a Pejabat Residen, Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan.
Closing Date 12.00 noon, Tuesday  11 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/91-05/19
Title Proposed Maintenance of Bund Road At Semanok Block C Drainage Scheme Sg. Seterus, Bintulu Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/05/2019 hingga 12/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/92-05/19
Title Proposed Maintenance of Bund Road At Semanok Block D Drainage Scheme Sg. Setiam, Bintulu
Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 22/05/2019 hingga 12/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, 97000 Bintulu.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D
Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Bahagian (Negeri) Bahagian Bintulu d/a Pejabat Residen, Bahagian Bintulu, Jalan Sultan Iskandar, 97000 Bintulu.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/93-05/19
Title Proposed Maintenance Work At Existing Tg. Sirik Block B (Tekajong) Scheme, Daro District, Mukah Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/05/2019 hingga 12/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah,  7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class E or EX
Head IV Sub-Head 1(b)
Terbuka
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/94-05/19
Title Proposed Clearing Works At Aikman Canal, Matu/Daro District, Mukah Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/05/2019 hingga 12/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah,  7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(a)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top 


Tender Number DID/TN/D/95-05/19
Title Proposed Maintenance Work At Existing Tg. Sirik Block C (Bruit) Drainage Scheme, Daro District, Mukah
Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/05/2019 hingga 12/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah,  7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(b)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to topTender Number DID/TN/D/96-05/19
Title Proposed Clearing and Desilting of Drains At Controlled Drainage Scheme Daro Padi Block C, D, F, G and H Daro District, Mukah Division, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 24/05/2019 hingga 12/06/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah,  7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Class D or E
Head IV Sub-Head 1(b)
Terbuka
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  12 June  2019
Date of Advertising 18 May 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number JPS/P/SK/MK/03/2019
Title SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF HYDRAULIC TRASH RAKE FOR AIK DEE PUMP HOUSE AT SIBU DIVISION, SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 13/06/2019 hingga 04/07/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan masih sah

Kod Bidang
130202 (MESIN DAN KELENGKAPAN KHUSUS)

Taraf: Bumiputera

Document Fee RM50.00 
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak /Taklimat Tender adalah DIWAJIBKAN  pada : 12 Jun 2019  Masa : 11.00 Pagi.  Tempat Berkumpul: Lokasi Tapak di Rumah Pam Aik Dee, Sibu. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil  Kementerian Kewangan  sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Pembekal/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Sila bawa bersama SALINAN sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  04 July  2019
Date of Advertising 29 May 2019  Wednesday   Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number JPS/IP/H/06/2019
Title PROJEK PEMBINAAN DAN MENAIKTARAF STESEN RANGKAIAN HIDROLOGI NASIONAL (RHN) SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI NEGERI  SARAWAK
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 12/06/2019 hingga 04/07/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification
Taraf: terbuka

Berdaftar dengan CIDB Memegang PPK &SPKK  yang masih sah.
Gred: G6, Kategori ME, B & CE, PengkhususanM23, B04,  & CE21   ATAU

Berdaftar dengan UPKJ, Memegang Sijil UPKJ &  PPK yang masih sah.Kelas B 
Kepala V Sub-Kepala 8, Kepala II Sub-Kepala 1(a),1(b) & 1(c) dan Kepala I Sub Kepala 1

Document Fee RM250.00 
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada : 12 Jun 2019 (Rabu).  Masa : 11.30 Pagi. Tempat Berkumpul: Bilik Mesyuarat, Tingkat 10, JPS Sarawak. Hanya Penama syarikat di dalam PPK, SPKK atau UPKJ sahaja boleh menghadiri sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  04 July  2019
Date of Advertising 29 May 2019  Wednesday   Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number JPS/P/SK/BRE/01/2016
Title PROPOSED UPGRADING WORKS FOR EXISTING BUND, BUND
PROTECTION WORKS AND ASSOCIATED WORKS AT BLOCK III (NIUP), SAMARAHAN DIVISION, SARAWAK
 
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 12/06/2019 hingga 04/07/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Taraf: terbuka

Berdaftar dengan CIDB Memegang PPK &SPKK  yang masih sah.

Gred: G6 Kategori CE Pengkhususan CE40   ATAU

Berdaftar dengan UPKJ, Memegang Sijil UPKJ &  PPK yang masih sah.Kelas B   Kepala I  Sub-Kepala 3(a)(i)
 

Document Fee RM150.00 
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN  pada : 12 Jun 2019 (Rabu) .  Masa : 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan Tel : 082-671201/204. Hanya Penama syarikat di  dalam PPK, SPKK atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila  bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ, ASAL dan 1 SALINAN.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  04 July  2019
Date of Advertising 29 May 2019  Wednesday   Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number JPS/P/SK/SG/01/2019
Title RANCANGAN MEMULIHKAN KORIDOR SUNGAI (RMKS) BATANG BALINGIAN  DI KAMPUNG PULAT BALINGIAN, LEMBANGAN BATANG BALINGIAN, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK
 
Details/Tender Document obtainable from: Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi mulai 14/06/2019 hingga 04/07/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Taraf: terbuka

Berdaftar dengan CIDB Memegang PPK &SPKK  yang masih sah.

Gred: G6 Kategori CE Pengkhususan CE40   ATAU

Berdaftar dengan UPKJ, Memegang Sijil UPKJ &  PPK yang masih sah.Kelas B   Kepala I  Sub-Kepala 3(a)(i)
 
 

Document Fee RM380.00 
Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM- 
Site Visit:  Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN pada 13 Jun 2019 (Khamis). Masa: 11:00 pagi. Tempat berkumpul: Pejabat Daerah Kecil Balingian. Hanya Penama syarikat di dalam PPK, SPKK atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan Pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ,  ASAL dan 1 SALINAN.
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Thursday  04 July  2019
Date of Advertising 29 May 2019  Wednesday   Utusan Sarawak

back to top