Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 27 May 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For March 2019: DID HEADQUATERS(Cont.)Tender Notice For March 2019: DID HEADQUATERS(Cont.)
 
DID SARAWAK - Sarawak  March  2019 
Item Tender Number  Title Closing Date 
13 DID/TN/D/32-03/19
Download PDF
Pemuliharaan Tebingan Sungai Matu, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak 12.00 noon, 27/03/2019                         Wednesday
14 DID/TN/D/33-03/19
Download PDF
Naiktaraf Sistem Perparitan Dan Kerja Berkaitan Di Kampung Hilir Sungai Penggan, Spaoh, Bahagian Betong 12.00 noon, 27/03/2019                         Wednesday
15 DID/TN/D/34-03/19
Download PDF
Naiktaraf Sistem Perparitan Dan Kerja Berkaitan Di Kampung Lot Penggan, Spaoh, Bahagian Betong. 12.00 noon, 27/03/2019                         Wednesday
16 DID/TN/D/35-03/19
Download PDF
Kerja-kerja Naiktaraf Sistem Perparitan Dan Baikpulih Jalan Ban Di Kampung Hilir Spaoh, Bahagian Betong 12.00 noon, 27/03/2019                         Wednesday
17 DID/TN/06-03/19
Download PDF
Supply and Delivery of Hydrological Equipment To Jabatan Pengairan dan saliran Sarawak For The Year 2019. 12.00 noon, 10/04/2019                         Wednesday
18 JPS/IP/C/H/11/2019
Download PDF
Perkhidmatan Perunding Bagi Program Pembangunan Water Balance Bagi Pengurusan Sumber Air Negara (Fasa 1) - National Water Balance Management System (NAWABS) Bagi Lembangan Sungai Similajau (Tawaran Semula) 12.00 tengahari pada 11 April 2019 (Khamis). 

 

 

 

Tender Number DID/TN/D/32-03/19
Title Pemuliharaan Tebingan Sungai Matu, Daerah Matu, Bahagian Mukah, Sarawak
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Mukah, 7th Floor, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class BX or C
Head I Sub-Head 1 & 3(a)(i) and 
Head IV Sub-Head 4(a)
Terbuka
 
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat:  Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Mukah, d/a Pejabat Residen, Bahagian Mukah, Level 10, Menara Pehin Setia Raja, 96400 Mukah, Sarawak.gerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 09  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

Tender Number DID/TN/D/33-03/19
Title Naiktaraf Sistem Perparitan Dan Kerja Berkaitan Di Kampung Hilir Sungai Penggan, Spaoh, Bahagian Betong
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class BX or C
Head I Sub-Head 1 and
Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
 
 
 
 
Document Fee RM70.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat:  Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 09  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/34-03/19
Title Naiktaraf Sistem Perparitan Dan Kerja Berkaitan Di Kampung Lot Penggan, Spaoh, Bahagian Betong.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class BX or C
Head I Sub-Head 1 and
Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
Document Fee RM70.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat:  Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 09  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/35-03/19
Title Kerja-kerja Naiktaraf Sistem Perparitan Dan Baikpulih Jalan Ban Di Kampung Hilir Spaoh, Bahagian Betong
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 13/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Betong,  Aras Bawah, Block C, Kompleks Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C or D
Head I Sub-Head 3(a)(i) and 
Head IV Sub-Head 4(a)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat:  Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Betong, d/a Pejabat Residen, Bahagian Betong, Kompeks Pejabat Kerajaan Negeri, Jalan Setia Raja, 95700 Betong, Sarawak.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 09  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number DID/TN/D/06-03/19
Title Supply and Delivery of Hydrological Equipment To Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak For The Year 2019.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 14/03/2019 hingga 10/04/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ 
Category A 
Head II Sub-Head 1d(ii)
 
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Dokumen Tender hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup di alamat: Pengerusi, Lembaga Tender Pusat Negeri Sarawak, d/a Bahagian Perolehan, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Tingkat 14, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  10  April  2019
Date of Advertising 09  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top

 

 

Tender Number JPS/IP/C/H/11/2019
Title Perkhidmatan Perunding Bagi Program Pembangunan Water Balance Bagi Pengurusan Sumber Air Negara (Fasa 1) - National Water Balance Management System (NAWABS) Bagi Lembangan Sungai Similajau (Tawaran Semula)
Details/Tender Document obtainable from: Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan/Tender dan boleh mendapatkan Dokumen Pelawaan/Tender di Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur bermula pada 19 Mac 2019 (Selasa) jam 2.30 petang hingga 10 April 2019 (Rabu) jam 4.00 petang. Dokumen Pelawaan/Tender adalah dijual dengan kadar RM50.00 bagi setiap satu (1) set dan RM10.00 bagi salinan dalam bentuk CD. Bayaran hendaklah menggunakan draf bank/kiriman wang yang dibayar atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
Category of Classification Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:-
1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan; dan
2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah

Kod Bidang 330101 
(Kej. Awam)
 
 

 

Document Fee Dokumen Pelawaan/Tender adalah dijual dengan kadar RM50.00 bagi setiap satu (1) set dan RM10.00 bagi salinan dalam bentuk CD. Bayaran hendaklah menggunakan draf bank/kiriman wang yang dibayar atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
Document Deposit RM-
Taklimat Menghadiri Taklimat adalah DIGALAKKAN pada 19 Mac 2019 (Selasa). Masa Pendaftaran: 11.00 -11.30 pagi. Tempat Pendaftaran: Bilik Mesyuarat BSAH, Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi, JPS Malaysia, KM.7 Jalan Ampang, 68000 Kuala Lumpur. Taklimat akan bermula tepat pada pukul 11.30 pagi. Pendaftaran selepas 11.30 pagi tidak akan diterima. 
PENAMA SYARIKAT atau WAKIL SYARIKAT (SURAT WAKIL DIWAJIBKAN) di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja digalakkan menghadiri sesi taklimat berkenaan.

Completed Documents to be sent to: Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.
Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Tender, Tingkat Bawah, Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 11 April 2019 (Khamis). Dokumen cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. 

 

Closing Date 12.00 noon, Thursday  11  April  2019
Date of Advertising 12  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune 

back to top