Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 27 May 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For March 2019: DID HEADQUATERSTender Notice For March 2019: DID HEADQUATERS


 
DID SARAWAK - Sarawak  March  2019 
Item Tender Number  Title Closing Date 
1 DID/TN/D/31-03/19
Download PDF
Cadangan Membina Parit Monsun Di Lorong 3, Jalan Batu Kawa, Bahagian Kuching, Sarawak (Fasa 2) 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
2 DID/TN/08-05/17
(Re-Tender)
Download PDF
Cadangan Membina Parit Monsun Di Lorong 3, Jalan Batu Kawa, Bahagian Kuching, Sarawak (Re-Tender) 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
3 DID/TN/D/21-03/19
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Damai-IADP Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
4 DID/TN/22-03/19
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Rampangi Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
5 DID/TN/D/23-03/19
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Bako Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
6 DID/TN/D/24-03/19
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Tanjung Purun  Irrigation Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
7 DID/TN/D/25-03/19
Download PDF
Proposed Grass Cutting Works At Bengang  Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak. 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
8 DID/TN/D/26-03/19
Download PDF
Maintenance Works For Existing Farm Road At Sungai Ensurai Controlled Drainage Scheme, Block C, Sri Aman Division.
Sarawak.
12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
9 DID/TN/D/27-03/19
Download PDF
Maintenance Works For Existing Bund At Sg. Gran Controlled Drainage Scheme, Block D, Sri Aman Division, Sarawak. 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
10 DID/TN/D/28-03/19
Download PDF
Maintenance Works For Existing Farm Road At Sg. Entulang Controlled Drainage Scheme,  Sri Aman Division. Sarawak. 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
11 DID/TN/D/29-03/19
Download PDF
Maintenance Works For Existing Farm Road At TG. Bijat Controlled Drainage Scheme, Block C,  Sri Aman Division. Sarawak. 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday
12 DID/TN/D/30-03/19
Download PDF
Maintenance Works For Existing Farm Road At Sg. Gran Controlled Drainage Scheme, Block C,  Sri Aman Division. Sarawak. 12.00 noon, 27/03/2019
Wednesday 

 
Tender Number DID/TN/31-03/19
Title Cadangan Membina Parit Monsun Di Lorong 3, Jalan Batu Kawa, Bahagian Kuching, Sarawak (Fasa 2)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C Head IV Sub-Head 4(a)

Terbuka

Document Fee RM95.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02 March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top
 
 
 
Tender Number DID/TN/08-05/17 (Re-Tender)
 
Title Cadangan Membina Parit Monsun Di Lorong 3, Jalan Batu Kawa, Bahagian Kuching, Sarawak (Re-Tender)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class C Head IV Sub-Head 4(a)
 

Terbuka

Document Fee RM95.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02 March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top
 
 
Tender Number DID/TN/D/21-03/19
Title Proposed Grass Cutting Works At Damai-IADP Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E, Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
 
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJM Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02 March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak
back to top
 

 

Tender Number DID/TN/D/22-03/19
Title Proposed Grass Cutting Works At Rampangi Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender  boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
Document Fee RM50.00 
 
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
 
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02 March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

Tender Number DID/TN/D/23-03/19
Title Proposed Grass Cutting Works At Bako Drainage Scheme, Kuching District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


Tender Number DID/TN/D/24-03/19
Title Proposed Grass Cutting Works At Tanjung Purun  Irrigation Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02 March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 
 

Tender Number DID/TN/D/25-03/19
Title Proposed Grass Cutting Works At Bengang  Drainage Scheme, Lundu District, Kuching Division, Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat  Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Kuching/Samarahan, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 KOTA SAMARAHAN.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class E or EX Head VI Sub-Head 5(b)
Terhad Kepada Bumiputera sahaja
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri Peringkat Bahagian Kuching d/a Pejabat Residen, Bahagian Kuching, Aras 7, MAJMA Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,Lorong P.Ramlee 5, Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02 march 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


 
Tender Number DID/TN/D/26-03/19
Title Maintenance Works For Existing Farm Road At Sungai Ensurai Controlled Drainage Scheme, Block C, Sri Aman Division Sarawak.
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
 
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 
Tender Number DID/TN/D/27-03/19
Title Maintenance Works For Existing Bund At Sg. Gran Controlled Drainage Scheme, Block D, Sri Aman Division, Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(a)
Terbuka
 
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top


 
Tender Number DID/TN/D/28-03/19
Title Maintenance Works For Existing Farm Road At Sg. Entulang Controlled Drainage Scheme,  Sri Aman Division. Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
 
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

 
Tender Number DID/TN/D/29-03/19
Title Maintenance Works For Existing Farm Road At TG. Bijat Controlled Drainage Scheme, Block C,  Sri Aman Division. Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
 
 


Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top
 

  
Tender Number DID/TN/D/30-03/19
Title Maintenance Works For Existing Farm Road At Sg. Gran Controlled Drainage Scheme, Block C,  Sri Aman Division Sarawak.
 
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 06/03/2019 hingga 27/03/2019 pada waktu pejabat di Pejabat Jurutera Pengairan dan Saliran, Bahagian Sri Aman, Lot 648 & 649, Block 2, Simanggang Town District, Jalan RTM Lama, 95007 Sri Aman.
Category of Classification
Berdaftar dengan UPKJ Class D or E Head III Sub-Head 1(d)
Terbuka
 
 
 
Document Fee RM50.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
Document Deposit RM-
Site Visit:  -
Completed Documents to be sent to: Pengerusi, Lembaga Tender Negeri, Peringkat Bahagian Sri Aman, d/a Pejabat Residen, Bahagian Sri Aman, 95000 Sri Aman
Closing Date 12.00 noon, Wednesday  27 March  2019
Date of Advertising 02  March 2019 Saturday The New Sarawak Tribune /Utusan Sarawak

back to top