The Official Website of
Department of Irrigation and Drainage Sarawak

Quotation Notice For August 2020: DID SIBU & KAPITQuotation Notice For August 2020: DID SIBU & KAPIT
DID SIBU & KAPIT DIVISION
ABOUT US ORGANISATION CHART HYDROLOGY SCHEMES
SURVEY
URBAN DRAINAGE
ADMINISTRATION & FINANCE QUOTATION CONTACT  USDID SIBU/KAPIT QUOTATION NOTICE (AUGUST 2020 )

Tel. No. : 084-332644 Fax No.084-343520

ITEM

QUOTATION NO. & TITLE

QUALIFICATION

 DOCUMENT FEE (RM)

DATE

 PLACE 

OPEN

CLOSED

(1) JPS/SIBU/FQ/08/2020
 

NAIKTARAF JALAN BAN DI SKIM SG. LENGAN, BAHAGIAN SIBU, SARAWAK.
 

BERDAFTAR DENGAN CIDB

MEMEGANG PPK, SPKK DAN STB YANG MASIH SAH.

GRED : G1
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CE21

ATAU

BERDAFTAR DENGAN UPKJ

MEMEGANG PERAKUAN/SIJIL UPKJ,PPK & STB YANG MASIH SAH.

KELAS : F
KEPALA : I
SUB-KEPALA : 1
ATAU
KEPALA : III SUB-KEPALA 1(d)


(BERDAFTAR DI DAERAH SIBU SAHAJA)
RM20.00

KERAJAAN NEGERI SARAWAK BAYARAN ATAS SECARA TALIAN MENGGUNAKAN APLIKASI SARAWAK PAY SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PEMULIHAN (PKPP) ADALAH DIGALAKKAN.
MULA DIJUAL PADA 24/07/2020 (JUMAAT) SEHINGGA 05.08.2020 (RABU) JAM 09.00 PAGI SEHINGGA 4.00 PETANG

06.08.2020

(KHAMIS)

JAM 12.00 TENGAH HARI

CLOSED

 

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sibu / Kapit, Tingkat 7, Wisma Sanyan, Sibu,  Sarawak. 
(2) JPS/SIBU/FQ/09/2020

MENAIKTARAF JALAN KEBUN KONG SIEW HONG, TG. LATAP, BAHAGIAN SIBU, SARAWAK. 
BERDAFTAR DENGAN CIDB

MEMEGANG PPK, SPKK DAN STB YANG MASIH SAH.

GRED : G1
KATOGERI : CE
PENGKHUSUSAN : CE21

ATAU

BERDAFTAR DENGAN UPKJ

MEMEGANG PERAKUAN/SIJIL UPKJ,PPK & STB YANG MASIH SAH.

KELAS : F
KEPALA : I
SUB-KEPALA : 1
ATAU
KEPALA : III SUB-KEPALA 1(d)


(BERDAFTAR DI DAERAH SIBU SAHAJA)
RM20.00

KERAJAAN NEGERI SARAWAK BAYARAN ATAS SECARA TALIAN MENGGUNAKAN APLIKASI SARAWAK PAY SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PEMULIHAN (PKPP) ADALAH DIGALAKKAN.
MULA DIJUAL PADA 24/07/2020 (JUMAAT) SEHINGGA 05.08.2020 (RABU) JAM 09.00 PAGI SEHINGGA 4.00 PETANG

06.08.2020

(KHAMIS)

JAM 12.00 TENGAH HARI

CLOSED

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sibu / Kapit, Tingkat 7, Wisma Sanyan, Sibu,  Sarawak.
(3) JPS/SIBU/FQ/10/2020

PROJEK BAIKPULIH JALAN PERHUBUNGAN DESA (JPD) RH. SELIONG, SG. ENCHEREMIN, KAPIT. 

BERDAFTAR DENGAN CIDB

MEMEGANG PPK, SPKK DAN STB YANG MASIH SAH.

GRED : G2
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CE21

ATAU

BERDAFTAR DENGAN UPKJ

MEMEGANG PERAKUAN/SIJIL UPKJ, PPK & STB YANG MASIH SAH.

KELAS : E ATAU EX
KEPALA : I
SUB-KEPALA : 1
ATAU
KEPALA : III
SUB-KEPALA 1(d)

(KHAS UNTUK BUMIPUTERA)
RM20.00

KERAJAAN NEGERI SARAWAK BAYARAN ATAS SECARA TALIAN MENGGUNAKAN APLIKASI SARAWAK PAY SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PEMULIHAN (PKPP) ADALAH DIGALAKKAN.
MULA DIJUAL PADA 06/08/2020 (KHAMIS)   SEHINGGA 14.08.2020 (JUMAAT) JAM 09.00 PAGI SEHINGGA 4.00 PETANG

17.08.2020

(ISNIN)

JAM 12.00 TENGAH HARI

Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sibu / Kapit, Tingkat 7, Wisma Sanyan, Sibu,  Sarawak.