Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 Jul 2019
Version 8.2.1
Tender Notice For December 2018: DID Sibu/KapitTender Notice For December 2018: DID Sibu/Kapit


DID SARAWAK - Sarawak  December 2018
Item Tender Number  Title Closing Date 
1
JPS/P/SK/KPLB/01/2018
Download PDF
KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH UNTUK PROJEK JALAN NG.KABAH/SK.BEGUANG/ SG. SONG, KAPIT, SARAWAK (FASA 1) 12.00 noon, 03/01/2019
Thursday 


Tender Number JPS/P/SK/KPLB/01/2018
Title KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH UNTUK PROJEK JALAN NG.KABAH/SK.BEGUANG/ SG. SONG, KAPIT, SARAWAK (FASA 1)
Details/Tender Document obtainable from: Contoh Dokumen Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 12/12/2018 hingga 03/01/2019 pada waktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
Category of Classification Berdaftar dengan CIDB
Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah.

Gred: G3 Kategori CE Pengkhususan CE12

Atau

Berdaftar dengan UPKJ 
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan  Sijil Taraf Bumiputera  yang masih sah 

Kelas D, Kepala I Sub-Kepala 5(a)


Document Fee RM70.00 
Bayaran yuran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.
 
Document Deposit RM-
Site Visit:  Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN  pada : 12 Disember 2018.  Masa : 09.00 Pagi. Tempat Berkumpul:Cawangan Kejuruteraan Pantai 
dan Pembangunan Luar Bandar, JPS Sarawak, Tingkat 9, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching. Hanya Penama syarikat di dalam PPK, SPKKatau UPKJ sahaja boleh menghadiri sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan Pegawai
selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STB, ASAL dan 1 SALINAN.
Hanya Kontraktor yang menghadiri taklimat  projek  dibenarkan mengemukakan tender.
 
Completed Documents to be sent to: Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.
 
Closing Date 12.00 noon, Thursday  03 January  2019
Date of Advertising 6 December 2018 Thursday   The New Sarawak Tribune /Berita Harian

back to top